Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти методичні рекомендації вчителю початкових класів, поради батьк
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462
Це важливо Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)
Затверджено Типові навчальні плани початкової школи
Вивчаємо мову і літературу
Іноземна мова з 1 класу
Готуйтесь до викладання Інформатика з 2 класу
Інформуємо Програми та підручники
Фізична культура
Інформуємо Програма та особливості оцінювання
Природознавство
Особливості організації вивчення предмету
Зверніть увагу! Варіативна складова
Рекомендуємо вчителю
210.73K
Категория: ОбразованиеОбразование
Похожие презентации:

Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти методичні рекомендації вчителю початкових класів

1. Про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти методичні рекомендації вчителю початкових класів, поради батьк

Про впровадження нового
Державного стандарту
початкової загальної освіти
методичні рекомендації
вчителю початкових класів,
поради батькам
Укладено за матеріалами навчальних програм для
учнів 1 – 4 класів та Державного стандарту початкової
загальної освіти в 1 – х класах
Заступник директора з НВР Колесник Т.А.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462

3.

Керуйтеся в роботі
Нормативна база:
Закони України
«Про освіту» (ст.15, 36),
«Про загальну середню освіту» (розд.ІІІ,
ст.12, 15, 16);
Постанова КМУ від 20.04.11 року
№462 «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти»
(на сайті МОНмолодьспорту України
www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України,
2011 р., № 33, ст. 1378)

4. Це важливо Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає чинності з 1 вересня 2012)

5. Затверджено Типові навчальні плани початкової школи

Передбачено поетапне введення їх в дію,
зокрема:
- у 1-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів – з 2012/2013 навчального року;
- у 2-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів – з 2013/2014 навчального року;
- у 3-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів – з 2014/2015 навчального року;
- у 4-х класах загальноосвітніх навчальних
закладів – з 2015/2016 навчального року.

6.

Державний стандарт включає такі освітні
галузі:
“Мови і літератури”,
“Суспільствознавство”,
“Мистецтво”,
“Математика”,
“Природознавство”,
“Технології”,
“Здоров’я і фізична культура”,
зміст яких послідовно взаємозв’язаний із
змістом відповідних освітніх галузей
Державного стандарту початкової загальної
освіти.

7.

На замітку
Позитивними змінами Державного стандарту початкової
загальної освіти є забезпечення наступності змісту
дошкільної та початкової загальної освіти, а також
впровадження особистісно-орієнтованого підходу в
навчально-виховному процесі початкових класів.

8.

Треба знати
Перевагами затвердженого документа є
розроблення єдиного змісту стандарту
для усіх мов навчання,
використання здоров’язбережувальних
технологій,
екологічна спрямованість освіти.

9. Вивчаємо мову і літературу

На предмети галузі”Мови і літератури” у 1
класі відведено 7 годин. Одна година –
обов’язкове вивчення іноземної мови.
Навчання грамоти у 1 класі поділяється на 3
етапи:
добукварний – 14 годин (укр. кл.),
букварний – 76 (укр. кл.),
післябукварний – 29 годин (укр. кл.),
На кінець навчального року визначено
кількість слів для читання вголос: 20 – 30
слів/ хв.

10. Іноземна мова з 1 класу

З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх
навчальних закладах України іноземна
мова буде обов’язковою для вивчення з 1ого класу.
МОНмолодьспорту України передбачається
внесення відповідних змін до навчальних
планів (1 година іноземної мови на
тиждень) та навчальних програм, видання
підручників з іноземної мови (англійська,
німецька, французька, іспанська) для 1-ого
класу.

11.

Керуйтеся у роботі
Навчальні програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладів і
спеціалізованих шкіл із поглибленим
вивченням іноземних мов (1 – 4 класи,
англійська,
німецька,
французька,
іспанська мови).
Також
їх
можна
знайти
на
сайті
МОНмолодьспорту
України
за
електронною адресою:
www.mon.gov.ua/index.php/ua/

12. Готуйтесь до викладання Інформатика з 2 класу

З 1 вересня 2013 року в 2 класі до
інваріантної
складової
Базового
навчального плану включено предмет
«Сходинки до інформатики», що буде
викладатися у 2 -4 класах початкової
школи.

13. Інформуємо Програми та підручники

програма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами:
Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О.,
Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф.
М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та
загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)
Остаточного документу щодо результату конкурсу рукопису
підручників до цього часу не оприлюднено і тому сьогодні не
можна сказати, за якими підручниками вивчатимуть інформатику
учні початкової школи.

14. Фізична культура

У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична
культура» базовим навчальним планом
передбачено 4 години на тиждень.
Роз’яснення
Фізична культура – 3 години,
Основи здоров’я – 1 година.

15. Інформуємо Програма та особливості оцінювання

Розроблена та затверджена нова навчальна
програма з предмету «Фізична культура» для
учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).
Програма має свої особливості, однією з яких є
поновлення компоненту оцінювання учнів
за видами (швидкість, витривалість, гнучкість,
сила, спритність, швидкісно-силові якості), що
були відмінені в 2008 році в зв’язку з
трагічними випадками на уроках фізкультури.
При оцінюванні береться до уваги особистий
прогрес учня у показниках фізичної
підготовленості.

16.

Результати, досягнуті учнями протягом навчального року
під час визначення їхніх резервних можливостей, не
оцінюються в балах. Оцінювання навчальних досягнень
здійснюються вербально. Навчальні нормативи і вимоги,
представлені у програмі, слугують тільки орієнтиром для
вчителів та батьків, а також дають змогу вносити
корективи у подальшу роботу.
Одночасно зменшено кількість
контрольних нормативів із таких
випробувань, як швидкість та
витривалість. З цією метою в початковій
школі збільшено кількість годин у розділі
«Рухливі та спортивні ігри».

17.

Зміст уроку фізкультури та його структура
залишилася без зміни. Але з метою
адаптації учнів до фізичних навантажень
заборонено проводити здачу контрольних
нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.
Навчальна програма буде вводитися
поетапно з 2012-2013 навчального року,
починаючи з 1 класу.

18. Природознавство

Посилено
природничу
складову
стандарту, зокрема введено нову
освітню галузь «Природознавство».
Базовим
навчальним
планом
передбачено на вивчення предмета
по 2 тижневі години у 1-4 класах.

19. Особливості організації вивчення предмету

У навчальних цілях варто
використовувати місцевий
природничий та краєзнавчий
матеріал, проводити регулярні
екскурсії у природу.
Значну увагу приділяти проектній
технології.

20. Зверніть увагу! Варіативна складова

На варіативну складову відведено
лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4
класах.
Сумарне навантаження навчальних
годин у 1 класі складає до 23
годин.

21. Рекомендуємо вчителю

Питання, які будуть виникати, не залишити поза увагою:
звертатися до керівників шкільних та районного МО,
методиста РМК Лапєнкової Н.І.;
максимально швидко реагувати на всі вимоги нормативноправових документів, листів;
чітко дотримуватися рекомендацій МОНмолодьспорту
України, ЗОІППО, Запорізького районного методичного
кабінету по впровадженню в практику роботи початкової
школи нового Держстандарту початкової загальної освіти;
відвідувати семінари, засідання МО, майстер-класи, відкриті
заходи колег, брати участь в обговоренні проблемних
питань щодо змісту освіти тощо;
English     Русский Правила