Тема: Кримінальне ПРАВО
Мета заняття: формування системи знань з кримінального права та
ПЛАН
Основні юридичні терміни з теми:
Метод кримінального права
Права і обов’язки особи
Джерела кримінального права
Кримінальне право – сукупність правових норм, які визначають злочинність і караність діянь та інші кримінально-правові наслідки вчиненог
ЗЛОЧИН
Ознаки злочину:
Склад злочину
Кримінальна відповідальність
Покарання та його види
Загальна характеристика і види злочинів проти власності (ст.ст.ст.ст.185-198 ККУ)
Об’єкт злочинів проти власності:
Об’єктивна сторона злочину
Суб’єктивна сторона злочинів проти власності–
Правоохоронні органи
Міністр внутрішніх справ
Голова служби безпеки
До правоохоронних органів відносяться також:
Вивчайте Кримінальний Кодекс України
1.56M
Категория: ПравоПраво

Кримінальне право України

1. Тема: Кримінальне ПРАВО

України

2. Мета заняття: формування системи знань з кримінального права та

практичне
застосування норм
даної галузі

3. ПЛАН

1.Кримінальне право України: поняття,
предмет, джерела.
2.Поняття злочину, його ознаки, склад.
3.Кримінальна відповідальність та її
підстави.
4.Покарання та його види.
5.Характеристика окремих видів злочинів.

4. Основні юридичні терміни з теми:

• Злочин,
суспільна
небезпека,
кримінальна
протиправність,
класифікація злочинів, винність діяння,
суб’єкт
злочину,
кримінальна
відповідальність, підстави кримінальної
відповідальності,
склад
злочину,
осудність, обставини, що виключають
злочинність діяння, звільнення від
кримінальної
відповідальності,
покарання

5.

• Предмет кримінального права :
- суспільні відносини, які виникають у зв’язку
із вчиненням злочину та застосуванням за
це відповідного покарання.
Кримінально-правові відносини виникають з
моменту вчинення злочину та припиняються
повною реалізацією кримінальної
відповідальності за вчинений злочин.
Учасниками цих відносин є, з однієї сторони,
держава в особі уповноважених органів
(дізнання, прокуратура, суд), з іншої – особа,
яка вчинила злочин

6. Метод кримінального права

• Заборони, обов’язки
• Заохочення

7. Права і обов’язки особи

• Суб’єктивне право – визначена
об’єктивним правом міра дозволеної
поведінки індивіда(право дії, право
вимоги, право домагання)
• Обов’язок існує відповідно до
суб’єктивного права, це передбачені
законодавством вид і міра належної
поведінки особи, що забезпечується
державою.

8. Джерела кримінального права

1. Конституція України
2. Рішення Конституційного суду України
3. Кримінальний кодекс України
4. Міжнародно-правові договори України
Всі нові закони, які передбачають кримінальну відповідальність і
набули законної сили, підлягають включенню до ККУ (ч.2 ст. 3
ККУ).

9.

10. Кримінальне право – сукупність правових норм, які визначають злочинність і караність діянь та інші кримінально-правові наслідки вчиненог

Кримінальне право – сукупність правових
норм, які визначають злочинність і
караність діянь та інші кримінальноправові наслідки вчиненого діяння,
підстави кримінальної відповідальності,
систему і порядок призначення покарання,
а також умови звільнення від кримінальної
відповідальності й покарання та його
відбування.

11. ЗЛОЧИН

• Це передбачене ККУ суспільнонебезпечне діяння (дія або
бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину (ч.1 ст. 11 ККУ).

12. Ознаки злочину:


Суспільна небезпека
Протиправність
Винність
Караність

13. Склад злочину

• Сукупність об’єктивних та суб’єктивних
ознак, що характеризують суспільно
небезпечне діяння як злочин.

14.

15. Кримінальна відповідальність

• Обов’язок особи, покладений на неї
ККУ, не вчиняти злочин, а у разі
вчинення – зазнати на собі впливу ККУ.
• Підстави:
• Правові
• Фактичні

16. Покарання та його види

• Заход примусу, що застосовується від
імені держави за вироком суду до
особи, визнаною винною у вчиненні
злочину і полягає в передбаченому
законом обмеженні прав і свобод
засудженого.

17.

18. Загальна характеристика і види злочинів проти власності (ст.ст.ст.ст.185-198 ККУ)

• Діяння, що посягають на економічні
відносини власності.(порушують права
володіння, користування,
розпорядження майном або заподіяння
іншим способом (погроза) власникові
майнової шкоди.
• Розкрадання, Крадіжка, Грабіж, Розбій,
Шахрайство, Вимагання та ІНШІ…

19. Об’єкт злочинів проти власності:

• Суспільні відносини власності та права
законного володіння власністю
• Предмет злочину: майно, яке має
вартість та ціну; гроші; цінні папери.
• Є речі, вилучені з обороту: державна
власність (культурні цінності);
наркотичні речовини та ін. Вони не
визнаються предметами злочинів проти
власності.

20. Об’єктивна сторона злочину

• Характеризується, як правило,
активними діями.
• Більша частина злочинів з
матеріальним складом.
• Суб’єкти злочинів проти
власності: фізичні осудні особи, які
досягли 14 або 16-річного віку.

21. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності–

• вина у формі прямого умислу, крім
ст.196 ККУ і ст.197 ККУ.
• Мотив: корисливий.
• Мета – одержання незаконної наживи.

22. Правоохоронні органи

23. Міністр внутрішніх справ

24. Голова служби безпеки

25. До правоохоронних органів відносяться також:

• Державна митна служба, Служба
охорони державного кордону, Державна
податкова служба та інші.

26. Вивчайте Кримінальний Кодекс України

English     Русский Правила