ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
План
Поняття кримінального права
Предмет кримінального права
Принципи кримінального права
Злочин
Склад злочину
Склад злочину
Стадії вчинення злочину
Співучасть у злочині
Обставини, що виключають злочинність діяння
Кримінальна відповідальність
Кримінальне покарання
Види покарань
201.02K
Категория: ПравоПраво

Основи кримінального права

1. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

2. План

ПЛАН
• Поняття кримінального права.
• Поняття злочину та його ознаки.
• Стадії вчинення злочину.
• Співучасть у злочині.
• Обставини, що виключають злочинність
діяння.
• Кримінальна відповідальність та її підстави.
• Поняття і мета покарання.
Бєлоногіна Г.В.

3. Поняття кримінального права

ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
• як галузь права - це система, сукупність
юридичних норм (а по суті-законів), прийнятих
Верховною Радою України, що встановлюють, які
суспільна небезпечні діяння є злочинами і які
покарання підлягають застосуванню до осіб, що
їх вчинили.
Кримінальний кодекс України прийнятий
Верховною Радою України 5 квітня 2001 р.
набрав чинності з 1 вересня 2001 р.
Бєлоногіна Г.В.

4. Предмет кримінального права

ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
• становлять суспільні відносини, які виникають при
вчиненні злочину між особою, яка його вчинила,
та державою, від імені якої виступають відповідні
органи, що уповноважені здійснювати дії,
скеровані на розслідування злочину та
відправлення правосуддя у кримінальних
справах. Внаслідок врегулювання їх нормами
кримінального права вони набувають форму
.
Бєлоногіна Г.В.

5. Принципи кримінального права

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
• вихідні, основоположні засади, ідеї, які закріплені в нормах
права, і визначають будову всієї галузі права, окремих її
інститутів, правотворчу і правозастосовну діяльність.
Принцип вини
Принцип індивідуалізації кримінальної
відповідальності і покарання
Принцип гуманізму
Принцип невідворотності кримінальної
відповідальності
Принцип законності
Бєлоногіна Г.В.

6. Злочин

ЗЛОЧИН
• передбачене ККУ суспільно небезпечне винне,
протиправне і кримінально каране діяння
(дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину
Діяння
це вольова усвідомлена
поведінка (вчинок) особи,
безпосередньо спрямована
на спричинення певних
негативних наслідків
Дія
Бездіяльність
активна поведінка (вчинок)
особи, в якій виражена зовні
її воля і яка спрямована на
спричинення певних
негативних наслідків
Бєлоногіна Г.В.
пасивна поведінка, в якій так
само виражена зовні воля
особи і яка спрямована на
спричинення певних
негативних наслідків

7.

Протиправність
Вина
Суспільна
небезпека
Кримінальна
караність
суб'єкт
об'єкт
об'єктивна суб'єктивна
сторона сторона
Бєлоногіна Г.В.

8. Склад злочину

СКЛАД ЗЛОЧИНУ
Суб'єкт
Суб'єктивна сторона
• фізична осудна
особа, яка вчинила
злочин у віці, з якого
відповідно до ККУ
може наставати
кримінальна
відповідальність (на
загальних підставах із
16 років, за окремі
види з 14 років)
• внутрішня сторона
протиправного діяння,
психічне ставлення до
вчинюваної дії чи
бездіяльності = вина у формі умислу або
необережності,
• мотив,
• мета
Бєлоногіна Г.В.

9. Склад злочину

СКЛАД ЗЛОЧИНУ
Об’єкт
Об’єктивна сторона
• суспільні відносини,
що охороняються
нормами права і на
які здійснюється
посягання: основи
національної безпеки,
правопорядок, життя,
здоров’я, майно,
права та свободи
громадян України
• зовнішня сторона
протиправного діяння
(дія або бездіяльність),
її шкідливі та суспільно
небезпечні наслідки,
причинний зв'язок між
ними, час, місце,
спосіб, засоби, умови
та обставини скоєння
правопорушення
Бєлоногіна Г.В.

10. Стадії вчинення злочину

СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
Незакінчений
замах
Готування
до злочину
Замах на
злочин
Закінчений
злочин
Незакінчений злочин
Закінчений
Можлива
ДОБРОВІЛЬНА
відмова
Підстави кримінальної відповідальності
Бєлоногіна Г.В.

11. Співучасть у злочині

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ
• умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину
у вчиненні умисного злочину
Організатор
злочинна організація,
угруповання
організована група
група осіб
за попередньою змовою
група осіб без
попередньої
змови між собою
Викон
авець
Підбу
рювач
Пособник
Бєлоногіна Г.В.

12. Обставини, що виключають злочинність діяння

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ
ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
Необхідна оборона
Крайня необхідність
Фізичний або психічний примус
Затримання особи, що вчинила злочин
Виконання наказу
Діяння, пов'язане з ризиком
Бєлоногіна Г.В.

13. Кримінальна відповідальність

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
• це вимушене зазнавання особою, яка вчинила
злочин, державного осуду, а також
передбачених санкцією статті ККУ обмежень
особистого, майнового, або іншого характеру,
що визначаються обвинувальним вироком суду і
покладаються на винного спеціальними
органами держави.
ПІДСТАВА – наявність у вчиненому особою
суспільно небезпечному діянні складу злочину,
передбаченого Кримінальним Кодексом
Бєлоногіна Г.В.

14. Кримінальне покарання

КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ
• захід примусу, що застосовується від імені
держави за вироком суду до особи, визнаної
винною у вчиненні злочину і полягає в
передбаченому законом обмеженні прав і
свобод засудженого
Кара за
скоєний
злочин
Попередж
ення
скоєння
нових
злочинів
Виправле
ння
засуджен
ої особи
Бєлоногіна Г.В.
Мета
покаран
ня

15. Види покарань

ВИДИ ПОКАРАНЬ
• штраф – грошове стягнення
• позбавлення військового, спеціального звання,
рангу, чину або кваліфікаційного класу
• позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю як основне - на
строк від 2 до 5 р. або як додаткове - на строк від
1 до 3 р.
• громадські роботи на строк від 60 до 240 год.,
відбуваються не > 4 год. на день
• виправні роботи на строк від 6 місяців до 2 р.,
шляхом відрахування із суми заробітку в доход
держави у розмірі, встановленому вироком суду,
в межах від 10 до 20 %
Бєлоногіна Г.В.

16.

• службові обмеження для військовослужбовців
• конфіскація майна
• арешт - тримання засудженого в умовах ізоляції
на строк від 1 до 6 місяців
• обмеження волі - тримання особи в КВУ
відкритого типу без ізоляції від суспільства в
умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим
залученням засудженого до праці на строк від 1
до 5 років
• тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців
• позбавлення волі на певний строк (від 1 до 15
років)
• довічне позбавлення волі
Бєлоногіна Г.В.
English     Русский Правила