Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація
1.Поняття психічних станів, їх особливості
Пристрасті
потоки пристрастей змели більше міст і поселень і коштували більших людських жертв, ніж потоки стихій і ураганів
Афективна чутливість - емоційний тон відчуттів
Пізнавальна та афективна сфера психічного життя
ПСИХІЧНІ СТАНИ – емоційно забарвлені мінливі стани людини, що відображають її порівняно тривалі душевні переживання
2. Класифікація емоцій та почуттів
Властивості емоцій і почуттів
Класифікація емоцій
Вищі почуття: моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні
Моральні почуття
Естетичні почуття
Інтелектуальні почуття
Праксичні почуття
Емоції чи почуття? Сором \ провина
Форми психічних станів
3. Сутність понять “настрій”, “афект”
Афект
Стрес (анг. stress – напруга) – емоційний стан організму, який виникає у напружених обставинах і виявляється у порушенні перебігу психічних п
Фрустрація - емоційний стан дезорганізації свідомості та діяльності, людина опиняється в стані безнадійності, втрати перспективи
1.81M
Категория: ПсихологияПсихология

Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація. Поняття психічних станів, їх особливості. (Тема 3)

1. Тема 3. Основні психічні стани, їх перебіг і класифікація

План
1. Поняття психічних станів, їх
особливості
2. Класифікація емоцій та
почуттів
3. Сутність понять “настрій”,
“афект”

2. 1.Поняття психічних станів, їх особливості

Бенедикт Спіноза
(1632-1677)
для певної свободи волі людина
має пізнати не лише зовнішні
обставини свого буття на основі
пізнавальної сфери психічної
діяльності, а й власні афекти і
пристрасті, що є основою
афективної сфери.
Афективне пізнання передбачає не
усунення пристрастей, а владу над
ними.

3. Пристрасті

І.П. Павлов: "Пам'ятайте, що
наука вимагає від людини
великого напруження і великої
пристрасті"
це сильні, стійкі,
довготривалі почуття,
які захоплюють
людину, керують нею і
виявляються в
орієнтації всіх прагнень
особистості в одному
напрямі, в
зосередженні їх на
одній меті

4. потоки пристрастей змели більше міст і поселень і коштували більших людських жертв, ніж потоки стихій і ураганів

5. Афективна чутливість - емоційний тон відчуттів

Афективна чутливість емоційний тон відчуттів

6. Пізнавальна та афективна сфера психічного життя

Психічне життя
Пізнавальні процеси
Стани
Пізнавальна сфера
Афективна (емоційна)
сфера
Зовнішній
предметний світ
Властивості
переживання
Зміст
об”єктивного світу
Ставлення до світу

7. ПСИХІЧНІ СТАНИ – емоційно забарвлені мінливі стани людини, що відображають її порівняно тривалі душевні переживання

Пере
переживання
емоції
Ситуаційне
ставлення
почуття
Стійке узагальнене
ставлення

8. 2. Класифікація емоцій та почуттів

ЕМОЦІЯ - це загальна
активна форма
переживання
організмом своєї
життєдіяльності
ПОЧУТТЯ - це
специфічно людські,
узагальнені
переживання ставлення
до потреб, задоволення
або незадоволення яких
зумовлює позитивні або
негативні емоції

9. Властивості емоцій і почуттів

Упередженість
(суб”єктивність)
Заразливість (передавання
іншим людям)
Іррадіація (поширення емоції з
обставин на все, що
переживає)
Амбівалентність (одночасне
переживання позитивних і
негативних емоції)
Переключення (об”єктом
однієї емоції стає інша : “Мені
соромно за свою радість”)

10. Класифікація емоцій

11.

12. Вищі почуття: моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні

13. Моральні почуття

виявляється стійке ставлення людини
до суспільних подій, до інших людей,
до самої себе
джерелом є спільне життя людей, їхні
взаємини, боротьба за досягнення
суспільно важливої мети

14. Естетичні почуття

відчуття краси явищ природи, праці,
гармонії барв, звуків, рухів і форм

15. Інтелектуальні почуття

ставлення особистості до пізнавальної
діяльності в широкому її розумінні
РІВНІ РОЗВИТКУ
цікавість
допитливість
цілеспрямованість
стійкий інтерес до певної галузі знань
захоплення пізнавальною діяльністю

16. Праксичні почуття

переживання людиною свого
ставлення до діяльності (трудова,
навчальна, спортивна тощо)
Праця як справа честі, гуманістичне
ставлення до діяльності – зв”язок
моральних і праксичних почуттів

17. Емоції чи почуття? Сором \ провина

18. Форми психічних станів

настрій
афект
стрес
фрустрація
пристрасть

19. 3. Сутність понять “настрій”, “афект”

Настрій - це загальний емоційний стан,
який надає своєрідного забарвлення на
певний час діяльності людини,
характеризує її життєвий тонус
Причини настроїв
непідготовленість до діяльності
страх перед очікуваною невдачею
хворобливі стани
приємні звістки
марновірство

20. Афект

це сильне
короткочасне
збудження, яке
виникає раптово,
оволодіває людиною
такою мірою, що вона
втрачає здатність
контролювати свої дії
та вчинки

21. Стрес (анг. stress – напруга) – емоційний стан організму, який виникає у напружених обставинах і виявляється у порушенні перебігу психічних п

Стрес (анг. stress – напруга) – емоційний стан організму, який
виникає у напружених обставинах і виявляється у порушенні
перебігу психічних процесів, координації рухів, у дезорганізації
та гальмуванні всієї діяльності
Стадії протікання
I.
Внутрішня мобілізація сил
організму – втрата
самоконтролю
II.
Врівноваження сил впливу і сил
опору (адаптація) – втрата
контролю, втома
III.
Виснаження

22. Фрустрація - емоційний стан дезорганізації свідомості та діяльності, людина опиняється в стані безнадійності, втрати перспективи

види фрустрації:
агресивність
діяльність за інерцією
депресивні стани (сум,
невпевненість, безсилля,
відчай)
English     Русский Правила