Функції держави в ринковій економіці:
Види економічних політик
Державний бюджет – це баланс доходів і видатків держави на певний проміжок часу, як правило рік.
Дефіцит бюджету долається за рахунок:
Форми міжнародних відносин
785.50K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економічні функції держави та економічна політика. Міжнародна економіка

1.

Тема 7. Економічні функції держави та
економічна політика. Міжнародна
економіка.

2. Функції держави в ринковій економіці:

• створення умов для ефективного функціонування
підприємництва, захист конкуренції;
• організація і виробництво громадських благ;
• сприяння стабільному, динамічному
економічному зростанню та повній зайнятості
населення;
• підтримання стабільного рівня цін;
• перерозподіл доходів;
• регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3.

Стабілізаційна політика — це сукупність
державних заходів, спрямованих на
пом’якшення економічних коливань у
короткостроковому періоді з метою
підтримання повної зайнятості та
оптимальної інфляції

4. Види економічних політик

1) монетарна
2) фіскальна
3)зовнішньоекономічна

5.

Монетарною
політикою
називають
регулювання
центральним
банком
пропозиції грошей у національній
економіці
Проводить–Центральний банк (НБУ)

6.

Інструменти монетарної політики
зміна
облікової
ставки
операції
на відкритому
ринку
зміна
норми
резервування

7.

Фіскальна політика — це заходи уряду,
спрямовані на зниження безробіття чи
інфляції та досягнення збільшення
обсягу
виробництва
через
зміну
державних
видатків,
рівня
оподаткування або через одночасне
поєднання обох цих заходів.

8.

Інструменти фіскальної політики
видатки
податки

9. Державний бюджет – це баланс доходів і видатків держави на певний проміжок часу, як правило рік.

Доходи
Видатки
Податки
Соціальні видатки
Надходження від ЗЕД
Фінансування державного
сектора економіки,
державного апарату
Повернення позик
Прибуток державних
підприємств
Продаж державного майна Національна оборона та ін.
та ін.

10. Дефіцит бюджету долається за рахунок:

1) зменшення урядових видатків;
2) збільшення податків;
3) зовнішньої і внутрішньої позик;
4) додаткової емісії грошей (яка
призводить до інфляції);
5) продажу державного майна.

11.

Зовнішньоекономічна політика - це
зовнішньоторговельна, інтеграційна,
валютна, еміграційна, політика
переміщення капіталів...
Під зовнішньоторговельною політикою
розуміють заходи уряду, які покликані
впливати на обсяги зовнішньої торгівлі.

12.

13. Форми міжнародних відносин

1. міжнародна торгівля товарами і послугами
(експорт, імпорт);
2. міжнародна міграція капіталу та грошей (купівля
акцій іноземцями, надання кредитів);
3. міжнародна міграція робочої сили (виїзд –
еміграція + в’їзд – імміграція = міжнародна
трудова міграція);
4. міжнародна передача технологій (ноу-хау);
5. міжнародна економічна інтеграція;

14.

Валюта – це національні грошові знаки,
які перебувають в обігу і є законним
засобом платежу на території певної
держави.
Валютний курс – ціна однієї грошової
одиниці країни, виражена у відповідній
кількості грошових одиниць іншої
країни.

15.

Дякую за увагу!
Д/З: ВСЕ!
English     Русский Правила