М.Куліш читає свою п 'єсу артистам Олександр Степанович Курбас театру Березіль .1927 р.
Творчість
П'єси
2.97M

Курбас Олександр Степанович. Театр “Березіль”

1.

1887 – 1937

2.

Театр “Березіль”

3.

4.

5.

1892 - 1937

6.

Народився митець у
селі Чаплинці
18
грудня 1892 р.
на Херсонщині

7.

1908 року вдалося Кулішу вступити до Олешківсьої гімназії. Тут він
навчання не закінчив, оскільки заклад закрили. 1914р. – вступив до
Одеського університету на історико-філологічний факультет.

8.

1914-1917р. – мобілізація, фронт

9. М.Куліш читає свою п 'єсу артистам Олександр Степанович Курбас театру Березіль .1927 р.

М.КУЛІШ ЧИТАЄ СВОЮ П 'ЄСУ АРТИСТАМ
ТЕАТРУ БЕРЕЗІЛЬ .1927 Р.
ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ КУРБАС

10. Творчість

ТВОРЧІСТЬ
Перші п'єси «97» (1924), «Комуна в
степах» (1925) переважно реалістичнопобутового характеру, комедія-фарс
«Хулій Хурина» (1926) має
експресіоністичні риси; «Зона» (1926) —
гостра сатира на партійних кар'єристів,
комедія «Отак загинув Гуска» (1927) має
елементи символізму. Творчою
вершиною стали п'єси «Народний
Малахій» (1928), «Мина Мазайло»
(1929). Тема цих п'єс — облудність
ідеалів комуністичної революції,
національне пристосуванство і фальш
міщанського середовища. «Патетична
соната» (1929) показує боротьбу трьох
сил — комуністичної, білогвардійської і
національно-патріотичної у 1917р.

11. П'єси

П'ЄСИ
97
Мина Мазайло
Народний Малахій
Патетична соната
Сцена з вистави "Маклена Граса" М.Куліша. "Березіль", 1933 р.

12.

7 грудня 1934р. М. Куліш був
заарештований. 1937 р.
розстріляний на Соловках.

13.

Драматична
література (гр. drama,
букв.— дія) характеризується
пристосованістю для сценічної
інтерпретації. Основною її
ознакою є призначення для
театрального спектаклю. Текст
драматичного твору— це слова
героїв і ремарки, що вказують
режисеру на декорації і дії
персонажів.

14.

Сатирична комедія — твір,
у якому за допомогою
спеціальних сатиричних
засобів різко
висміюються суттєві
суспільні вади,
зображуються смішні
(комічні) події й
персонажі.
English     Русский Правила