Структура та адресація мережі Internet
Структура мережі Internet
Протоколи мережі Internet
ІР - адреса
Система доменних імен
Система адрес у мережі Internet
Доменні імена деяких країн та організацій:
Універсальний покажчик ресурсу
1.13M
Категория: ИнтернетИнтернет

Структура та адресація мережі Internet

1. Структура та адресація мережі Internet

2. Структура мережі Internet

“ Опорні мережі ”
Регіональні мережі
(постачальники послуг)
Користувачі

3. Протоколи мережі Internet

TCP
(Transfer Control Protocol) – протокол
управління передачами – основний транспортний
протокол;
IP
(Internet Protocol) – протокол взаємодії
мереж, що передбачає наявність своєї унікальної
ІР-адреси у кожного комп'ютера, підключеного до
мережі.

4. ІР - адреса

ІР - адреса – унікальна адреса, що є у кожного
комп'ютера, підключеного до мережі Internet. Вона
записується числами, які розбиті на 4 групи до 3
цифр у кожній.
ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
адреса найвищого
рівня ієрархії
адреса конкретного
комп'ютера

5. Система доменних імен

Дана система необхідна для перетворення ІР –
адреси в символьні імена і навпаки.
www.XXXXX.com
протокол назва сайта домен 1-го рівня
www.XXXXXX.com.ua
протокол
назва сайта
субдомен домен 1-го рівня

6. Система адрес у мережі Internet

Домен - група вузлів, об'єднаних за деякою
ознакою (наприклад, вузли навчальних закладів,
вузли якої-небудь країни, вузли однієї організації і
т. і.).
Система доменів має ієрархічну деревоподібну
структуру, тобто кожний домен проміжного рівня
містить групу інших доменів.

7. Доменні імена деяких країн та організацій:


us - США
fr - Франція
cа -Канада
jp - Японія
ru - Росія
uа - Україна
com- комерційні організації
edu - навчальні заклади
gov - урядові установи
net - постачальники мережних
послуг
• org - неприбуткові організації

8. Універсальний покажчик ресурсу

URL
(Uniformed
Resource
Locator)

універсальний покажчик ресурсу, призначений
для знаходження конкретного документа на
конкретному сервері.
Синтаксис URL-адреси:
[протокол]://[Internet-адреса]/[шлях до файлу]
English     Русский Правила