Акушерлік қан кету
ДӘРІСТІҢ ЖОСПАРЫ
мәселенің маңыздылығы
мәселенің маңыздылығы
Анықтамасы (ВОЗ)
Емдік қателіктер
Босанудан кейінгі кезеңнің физиологиясы
Босанғаннан кейінгі қан кетудің даму механизмі
Босанудан кейінгі ерте кезең
Босанудан кейінгі қан кету принциптері
Ерте анықтау
Қан кету көлемін анықтау әдістері
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу
Қан кету жалғасу кезеңінде
Қан кету жалғасу кезеңінде
Акушерлік қан кетудегі Инфузионды-трансфузионды терапия
Протокол Акушерлік қан кетудегі инфузионды-трансфузионды терапия
Қан кету тоқтамаса
Қадам 3 – уақытша қан тоқтату
Жатырдың жыртылуы
Последствия разрыва матки
Жатыр жыртылуының көрінісі
Жатыр жыртылуы кезіндегі қан кетуді тоқтату алгоритмі
ПРОТОКОЛ акушерлік қан кетудегі ИНФУЗИОНды-ТРАНСФУЗИОНды ТЕРАПИя
Дқұ диссеминирленген қан ұюы
ДҚҰ пайда болу себептері
ПРОТОКОЛ акушерлік қан кетудегі ИНФУЗИОНды-ТРАНСФУЗИОНды ТЕРАПИя
Дқұ Клиникалық көрінісі
ДҚҰ лабораториялық белгілері
ДҚҰ емі
Геморрагиялық шок
Геморрагиялық шоктың диагностикасы
Акушерлік қан кетудегі геморрагиялық шоктың ерекшеліктері
ГШ Классификациясы(1)
ГШ Классификациясы (2)
ГШ кезіндегі жүргізу алгоритмі
геморрагиялық шок кезіндегі қызметкерлердің көмек көрсету алгоритмі (жалғасы)
қорытынды (1)
Қорытынды(2)
қорытынды (3)
Босанудан кейінгі қан кетуде қызметкерлердің бір мезгілде көмек көрсету алгоритмі
Босанудан кейінгі қан кетуде қызметкерлердің бір мезгілде көмек көрсету алгоритмі(2)
Қан кету созылған жағдайда көрсетілетін алғашқы көмек алгоритмі
Қолданылған әдебиеттер
3.30M
Категория: МедицинаМедицина

Акушерлік қан кету

1. Акушерлік қан кету

АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТУ

2. ДӘРІСТІҢ ЖОСПАРЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Мәселенің маңыздылығы
Анықтамасы (ДДҰ)
Емнің қателігі
Босанғаннан кейінгі қан кетудің даму
механизмі
Босанудан кейінгі қан кету принциптері
Босанудан кейінгі қан кетуді кезеңімен емдеу
Акушерлік қан кетудегі инфузиондытрансфузионды терапия
Геморрагиялық шок, емі.

3. мәселенің маңыздылығы

МӘСЕЛЕНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қазіргі уақытта қан кету босанғаннан
кейінгі жиі асқыну және ана өлімінің
басты себептерінің бірі.
Әлемде жыл сайын 127.000 әйел
(аналар өлімінің 25 %) акушерлік қан
кетуден көз жұмады .

4. мәселенің маңыздылығы

МӘСЕЛЕНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Әр елдің пайыздық көрсеткіштері 10% дан 60%
ға дейін.
Қан кетуден болатын өлім қаупі
1:100.000 Ұлыбританияда және АҚШ тағы
босану
1:1000 кейбір дамк елдеріндегі ( 100 есе
жоғары)
Қан кетудегі басқа асқынулар: анемия,
посттрансфузиондық асқыну, массивті қан
кетуден кейінгі кері әсерлері

5. Анықтамасы (ВОЗ)

АНЫҚТАМАСЫ (ВОЗ)
Босанудан кейінгі қан кету– табиғи
босануда клиникалық қан кету 500
немесе одан жоғары. Кесір тілігі 1000
мл немесе одан жоғары.
Босанудан кейінгі ерте кезең алғашқы 24 сағат ішіндегі қан кету
Босанудан кейінгі ерте кезең - 24
сағаттан 6 аптаға дейін.

6. Емдік қателіктер

ЕМДІК ҚАТЕЛІКТЕР
Босанудан кейінгі қан кетудің басты себептері
Қан кетуді бағаламау.
Босанушының жағдайын бағаламау.
Емнің кеш басталуы және қан кетуді жеткілікті
толықтырмау.
Кеш оперативті көмек.
Көбінесе осы жағдайлармен байланысты:
Іс-қимыл қызмет орындарынының жеткіліксіздігі
(қан құю орталығы, хирургиялық орындар және
т.б.)
Жоғары деңгейдегі медициналық мекемеге
аударуды ұйымдастыру жеткіліксіздігі.

7. Босанудан кейінгі кезеңнің физиологиясы

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢНІҢ
ФИЗИОЛОГИЯСЫ
плацентарлы аудан шамамен 150-200 спираль
артерияларын құрайды.
Плацентаның босануынан кейін жатыр
интенсивті жиырыла бастайды, тамырлары
тарылып қысылады, қан кету тоқтайды.
Бір мезгілде тромб түзілу процесі басталады.
Босанудан кейін нақты гемостаз 2-3 сағаттан
кейін тұрақталады.
«физиологиялық қан жоғалту» - босанудың III
кезеңінде 300-400 мл қан жоғалту және
босанушының жағдайына кері әсерін
тигізбейді.

8. Босанғаннан кейінгі қан кетудің даму механизмі

БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ ҚАН
КЕТУДІҢ ДАМУ МЕХАНИЗМІ
Жатыр жиырылуының әлсіздігі
Гемокоагуляция бұзылысы
Осы екі фактордың қосарлануы

9. Босанудан кейінгі ерте кезең

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ЕРТЕ КЕЗЕҢ
Гипотониялық қан кету (жатыр
жиырылуының әлсіздігімен
байланысты)
Атониялық қан кету
(миометрия тонусының толық
жоғалуы)

10. Босанудан кейінгі қан кету принциптері

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ У ПРИНЦИПТЕРІ
1.
2.
3.
4.
Ерте анықтау
Біріншілік бағалау және емдеу
Себебін және тиісті ем табу
Қан кетуді толықтыру

11. Ерте анықтау

ЕРТЕ АНЫҚТАУ
Босанған әйелге рутинді мониторинг
жүргізу
Жатыр тонусын қадағалау (жатыр қатты
және дөңгеленген болу керек)
Босанғаннан кейін 1 сағат ішінде әр
15 минут сайын бақылау
2-ші, 3-ші, 4-ші сағаттың аяғында ,
кейін бірінші тәулік бойы әр 4 сағат
сайын бақылау.

12. Қан кету көлемін анықтау әдістері

ҚАН КЕТ У КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ
Клиникалық әдістер: (30–50% қате)
Тыныс көрсеткіштері бойынша минутына 100
ден жоғары), қан қысымы (ҚҚ систолитикалық
100 мм.рт.ст. төмен).
Сандық әдістер:
- Көрнекі әдіс (30% қате)
- Сыйымдылық мөлшермен өлшеу(кесе,
қолданбалы градуирлеуге арналған науа)
- гравиметриялық әдіс – отадағы жабдықтарды
өлшеу (15% қате)
- 10% ға әр шығыннан гематокрит деңгейінің
төмендеуі

13. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ ҚАДАММЕН
ЕМДЕУ
1- қадам Бастапқы баға
Барлық қызметкерлердің түгелдігі
(акушерка, ЖТД, бөлім меңгерушісі,
акушер-гинеколог, анестезиологреаниматолог, лаборант).
Кеткен қан мөлшері
(Қан қысымы, пульс, дене қызуын, тынысын
бағалау).
Қызметкерді көрсету (интенсивті терапия
кітапшасын жүргізетін).
Қуықтың катетеризациясы

14. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ
ҚАДАММЕН ЕМДЕУ
1 қадам Бастапқы бағалау (жалғасы)
2 перифириялық тамырды
катетеризациялау (№№ 14-16G)
кристаллоидтардың инфузиясы үшін ( 3:1
кеткен қан мөлшеріне сәйкес) және
утеротониктер.
Әйелді жылыту (ылғал төсекті құрғаққа
ауыстыру).
Өттегіні қамтамасыз ету
Қан тобын, Rh-фактор анықтау, жалпы қан
анализі, коагулограмма, қанның ұю
уақытын анықтау.

15. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ
ҚАДАММЕН ЕМДЕУ
Қадам 1 Бастапқы бағалал жалғасы)
Тамырішілік диаметрі үлкен екі катетер
дайындау (16 немесе одан жоғары)
Болюсті енгізуді бастау (1 литр 15 минут
ішінде) кристаллоид: 3 мл / 1 мл қан
жоғалту
Шок белгілері болса
Басын төмен түсіру
Тыныс жолдарын босату
Қапшық арқылы оттегіні қамтамасыз ету
(6-8 л/мин)

16. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ ҚАДАММЕН
ЕМДЕУ
Қадам 2 – этиотропты терапия
Босанғаннан кейінгі қан кетудің
бастапқы себептері– «4 Т»:
“Тін”- плацентадан қалып кеткен
фрагменттер
“Тонус”- жатыр атониясы
“Травмa”- Жатырдың және босану
жолдарының жыртылуы.
“Тромбин”- коагуляцияның бұрын
болған немесе жүре пайда болған
бұзылысы

17. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ ҚАДАММЕН
ЕМДЕУ
Қадам 2 – этиотропты терапия (жалғасы)
Жақсы жиырылғанша жатырды уқалау:
Жатыр түбіне қолды қойып жиырылуды бағалау.
Жақсы жиырылғанша жатыр түбін айналдыра
уқалау.
Қан ұюларын щығару үшін, жатыр жақсы
жиырылғаннан кейін бір рет жақсылап басу
керек.
Қан жинап алу үшін астына ыдыс қойыңыз. Қан
мөлшерін санап жазып қойыңыз.

18. Босанудан кейінгі қан кетуді қадаммен емдеу

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДІ ҚАДАММЕН
ЕМДЕУ
Қадам 2 – этиотропты терапия (жалғасы)
Окситоцин енгізу
Бастапқы мөлщер:
10 бірлік б/е немесе т/і НЕМЕСЕ
20 бірлік т/і инфузия 1000 мл физиологиялық
ерітінді, минутына 60 тамшы
Қайталамалы мөлшер:
б/е немесе т/і 10 бірлік 20 минут сайын,
массивті қан кету тоқтамаса НЕМЕСЕ
т/і инфузия 10 бірлік 1000 мл физиологиялық
ерітінді, минутына 30 тамшы.

19. Қан кету жалғасу кезеңінде

ҚАН КЕТ У ЖА ЛҒАСУ КЕЗЕҢІНДЕ
Одновременно:
Барлық қызметкерлер жиынтығы (көмекке
шақыру: бөлім меңгерушісі; анестезиологреаниматолог, лаборант; қан құюға жауапты
қызметкерді.
Төсектің бас жағын түсіру
Оттегі беруді жалғастыру 10-15 л/мин
Қан мөлшерін анықтау. Орталық тамырды
катетеризациялау.

20. Қан кету жалғасу кезеңінде

ҚАН КЕТ У ЖА ЛҒАСУ КЕЗЕҢІНДЕ
Бір уақытта:
Әйелдің жағдайын, (тұрақты мониторинг ҚҚ,
ЧСС, ЭКГ, пульсоксиметрия, дене қызуы, тыныс
жиілігі, диурез) кітапшаға жаза отырып бағалау.
Кристаллоидты жылдам енгізуді жалғастырамыз
3:1 кеткен қан мөлшеріне сәйкес. Инфузия
жылдамдығы 1,0 л 15 минут ішінде.
Инфузионды терапия анестезиологреаниматологпен ақылдаса жасалады.
Ота бөлімін дайындау.

21. Акушерлік қан кетудегі Инфузионды-трансфузионды терапия

АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТ УДЕГІ ИНФУЗИОНДЫТРАНСФУЗИОНДЫ ТЕРАПИЯ
Барлық ерітінділер жылы болу қажет
Инфузионды-трансфузионды терапия
адекватты болып саналады , егер
инфузияның басталғанынан бері 10
минуттан кейін перифериялық тамырларда
пульс пайда болса, ал 15 минут кейін қан
қысымы 90 мм. рт. ст. дейін көтерілсе.
Геморрагиялық шокта ем ретінде стартты
ерітінді кристаллоидтан Гелофузинді
өолдануға болады.

22. Протокол Акушерлік қан кетудегі инфузионды-трансфузионды терапия

ПРОТОКОЛ АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТ УДЕГІ
ИНФУЗИОНДЫ-ТРАНСФУЗИОНДЫ ТЕРАПИЯ
(650 – 700 мл)
Қан кету
(700 – 1000 мл)
Қан кету
(1000 – 2000 мл)
Қан кету
2000 мл көп
Кристаллоидтар
1500-2000 мл
Кристаллоидтар
1500-2000 мл
Кристаллоидтар
2000 мл
Кристаллоидтар
2000 мл
-
Коллоидтар
500–1000 мл
Коллоидтар
1000 -1500мл
Коллоидтар
1000 -2000мл
--
СЗП 500 мл дейін
--
--
СЗП 500-1000 мл СЗП 15000 мл және
және одан жоғары
одан жоғары
Эритроцитарлық
масса
500-1000 мл
Эритроцитарлық
масса 1500- 2000
мл және одан
жоғары

23. Қан кету тоқтамаса

ҚАН КЕТ У ТОҚТАМАСА
Егер біріншілік ем қан кетуді тоқтатпаса:
Көмекке щақыру
Қан құю орталығына хабарлау және жан сақтау
бөліміне ауыстыру.
Кристаллоидтардың инфузионды терапиясын
жалғастыру
Бір акушерка бақылап және жазып тұрады
Екінші адам қанда қадағалап тұрады
Тағы бір дәрігер қан құюға жауап береді
Егер қан тоқтамаса:
Отаға дайындау(кештен, ерте жақсы)

24. Қадам 3 – уақытша қан тоқтату

ҚАДАМ 3 – УАҚЫТША ҚАН ТОҚТАТ У
Іш қуысын басу
Жқдырықпен іш қуысының аортасын басу:
Басу нүктесі кіндіктен төмен сол жағында
орналасқан.
Босанағаннан кейінгі ерте кезеңде тамыр
соғысын құрсаақ қуысынан анықтау оңайырақ.
Екінші қолмен жамбас артериясынан басу
арқылы пальпациялау.
Егер пульс анықталса,онда жұдырықпен басқан
қысым жеткіліксіз.
Егер пульс анықталмаса,онда жұдырықпен
басқан қысым жеткілікті.
Аортаны басу қан тоқтағанша дейін маңызды.

25. Жатырдың жыртылуы

ЖАТЫРДЫҢ ЖЫРТЫЛУЫ
Жатырдың жыртылуы- оның толықтай
қабырғаларының бұзылысы.
Жатырдың жыртылуы жүктілік кезінде босану
кезінде де болуы мүмкін.
Акушерлік жарақаттану ең ауыр көрініс
болып табылады.
Акушерлік қызмет орындарының сапасының
төмендігін көрсетеді.

26. Последствия разрыва матки

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫВА
МАТКИ
болевой шок
внутрибрюшное кровотечение
геморрагический шок.
Единственное эффективное и надежное
средство спасения больной:
своевременная и адекватная инфузионнотрансфузионная терапия
в сочетании с оперативным
вмешательством
Инфузионная терапия должна быть начата
немедленно и проводиться до, во время и
после операции!

27. Жатыр жыртылуының көрінісі

ЖАТЫР ЖЫРТЫЛУЫНЫҢ
КӨРІНІСІ
Толғақ кезіндегі босанушының адекватсыз
тәртібі
Толғақ тәріздес және тұрақты ауру сезімі
Жыныс жолдарынан қанды бөлінділердің пайда
болуы
геморрагиялық шоктың белгілері
Іш қуысына кеткен қан кету бергілері.
Босану ынтасының тоқтауы
Жатыр көлемінің өзгеруі
Нәресте жүрек соғуының тоқтауы
Қан аралас дәрет
Жатыр жыртылуының басты белгісі қан қысымының түсуі
болып табылады.

28. Жатыр жыртылуы кезіндегі қан кетуді тоқтату алгоритмі

ЖАТЫР ЖЫРТЫЛУЫ КЕЗІНДЕГІ ҚАН КЕТ УДІ
ТОҚТАТ У А ЛГОРИТМІ
Зерттеу
кеңдігі
Катетеризация
2
перифериялық
тамырға кристаллоидтармен , ағызып;
Ота бөліміне ауыстыру
Анестезиологты шақыру
Гемодинамикалық
көрсеткіштердің
мониторингі (ЧСС, ҚҚ, диурез және т.б);
Жыныс жолынан кеткен қан мөлшерін
есептеу.
Жүргізу Шұғыл лапаротомия;
тактикасы Ота түрі жатырдың жыртылуына
байланысты болады

29. ПРОТОКОЛ акушерлік қан кетудегі ИНФУЗИОНды-ТРАНСФУЗИОНды ТЕРАПИя

ПРОТОКОЛ АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТ УДЕГІ
ИНФУЗИОНДЫ-ТРАНСФУЗИОНДЫ ТЕРАПИЯ
Қан кету
(650 – 700 мл)
Қан кету
(700 – 1000 мл)
Қан кету
(1000 – 2000 мл)
Кристаллоид
тар 1500-2000
мл
-
Кристаллоидтар 15002000 мл
Кристаллоидтар
2000 мл
--
Коллоидтар
500–1000 мл
СЗП 500 мл дейін
--
--
Коллоидтар
1000 -1500мл
СЗП 500-1000 мл
немесе одан көп
Эритроцитарлы
масса
500-1000 мл

30. Дқұ диссеминирленген қан ұюы

ДҚҰ
ДИССЕМИНИРЛЕНГЕН ҚАН ҰЮЫ
•Спецификалық емес жалпы патологиялық
процесс
• Қан ұюы мен тромбоциттердің
агрегациясымен байланысты
• Тамырішілік ұю гемостаз механизмінің
бұзылысына және қадағаланбайтын қан кетуге
әкеліп соқтырады.

31. ДҚҰ пайда болу себептері

ДҚҰ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ
ПОНРП
Шоктың барлық
гипо-және-атониялық қан
түрлері
генерализацияланға кету
Жатырдың айналасын
н инфекцилар
қайталап қолмен қарау
жарақаттық
хирургиялық оталар Жатырдың интенсивті
массажы
Барлық
Қағанақ суымен
терминальды
эмболиясы және
жағдайлар
антенатальды бала өлімі.

32. ПРОТОКОЛ акушерлік қан кетудегі ИНФУЗИОНды-ТРАНСФУЗИОНды ТЕРАПИя

ПРОТОКОЛ АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТ УДЕГІ
ИНФУЗИОНДЫ-ТРАНСФУЗИОНДЫ ТЕРАПИЯ
I кезең
II кезең
Қан кету
Қан кету
(650 – 700 мл) (700 – 1000 мл)
III кезең
IV кезең
қан кету
Қан кету
(1000 – 2000
2000 млден
мл)
жоғары
Кристаллои- Кристаллои- Кристаллоидт Кристаллоидта
дтар 1500- дтар 1500-2000
ар 2000 мл
р 2000 мл
2000 мл
мл
Коллоидтар
Коллоидтар
Коллоидтар
500–1000 мл
1000 -1500мл
1000 -2000мл
---
СЗП 500 мл ге
дейін
--
СЗП 500-1000
мл жоғары
Эр.масса
500-1000 мл
СЗП 15000 мл
жоғары
Эр. масса 15002000 мл жоғары

33. Дқұ Клиникалық көрінісі

ДҚҰ КЛИНИКА ЛЫҚ КӨРІНІСІ
ДҚҰ пайда
болуының басты
себептері
Шок белгілері
Гемостаз бұзылысы
тромбоздар және
геморрагиялар
гиповолемия және
анемияның
метаболикалық
бұзылыстары
Бірнеше ағза
бұзылысының
көріністері.

34. ДҚҰ лабораториялық белгілері

ДҚҰ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ
• Қан ұю уақытының созылуы (қан ұйымауына дейін
жетуі мүмкін)
• фибриноген концентрациясының 1-0 г/л
төмендеуі,
•протромбинді индекстің 60-50% ға дейін төмендеуі
•тромботесттің I-II дейін төмендеуі
•фибринолитикалық белсенділік уақытының
қысқаруы
•фибриназдардың 20-30 с қысқаруы.

35. ДҚҰ емі

ДҚҰ ЕМІ
ДҚҰ себебін
анықтау
Геморрагиялық
шокты анықтау
Қан ұюды
қалыптастыру
Шокқа түскен
ағзаларды
қалыптастыру
Шұғыл көмек:
инфузиондытрансфузионды
терапия
СЗП үлкен мөлшерде
енгізу біріншілік
мөлшер 1000,0 мл.

36. Геморрагиялық шок

ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ШОК
• Қан айналу бұзылысымен
сипатталады.
• Өмірге қауіпті жағдай және шұғыл
интенсивті терапияны қажет етеді.

37. Геморрагиялық шоктың диагностикасы

ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ШОКТЫҢ
ДИАГНОСТИКАСЫ
Диагноз «шок» шығарылады, егер мына белгілер болса:
Тахикардия 110 мин және жоғары, пульс әлсіздігі
Қан қысымы төмендігі (систоликалық ҚҚ 90 мм.рт.ст.
төмен)
Шоктың басқа белгілері
Тері жамылғыларының ақшылдығы
Тершеңдік және тері жамылғыларының гипотермиясы
Ауа жетпеуі (ЧДД минутына 30дан көп)
Мазасыздық, сананың күңгірттенуі
Олигурия (сағатына дәреті 30 мл төмен)

38. Акушерлік қан кетудегі геморрагиялық шоктың ерекшеліктері

АКУШЕРЛІК ҚАН КЕТ УДЕГІ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ
ШОКТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
•Ауыр преэклампсиядан болған шок тіпті аз
қан кетуде де пайда болуы мүмкін (700-900,0
мл)
• Жедел массивті қан кету әсерінен шок тез
пайда болады
•Қан қысымының түсуі бірден болады
•85% да ГШ дан ДҚҰ пайда болады
• ГШ кезіндегі жоғалтқан қанды толықтыру
үшін үлкен көлемдегі гемотрансфузия керек
етеді.

39. ГШ Классификациясы(1)

ГШ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ(1)
Ауырлы Симптомдар
қ
дәрежеле
рі
I дәреже Тахикардия
компенсир
ленген
Қан жоғалту
көлемі
Міндетті түрде
толықтыру
15% ОЦК
Кристаллоидтар,
650-700 мл төмен коллоидтар 2:1 (1500,0
мл)
IIдәреже Тахикардия 100- 15-20%ОЦК
субкомпен 120
соғу/мин, 1000,0 мл төмен
сирленген гипотония (ҚҚ
сист.
90-100
мм.рт.ст.), тері
ақшылдығы
Кристаллоидтар,
коллоидтар 2:1 (2000,0
мл)
Гемотрансфузия
50%
жоғалтқан
мөлшерге
байланысты

40. ГШ Классификациясы (2)

ГШ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ (2)
III дәреже Тахикардия
120-130 25-45%
ОЦК
некомпенс соғу/мин, гипотония (ҚҚ 1000,0
нан
ирленген сист.
80-60
мм.рт.ст.), 2000,0 мл дейін
бірден пайда болған тері
ақшылдығы, мұздай тер
Кристаллоидтар,
коллоидтар
2,5:1
(2500,0-3500,0 мл)
Гемотрансфузия 80%
жоғалған қаннан
IV дәреже Тахикардия
140-160 45% ОЦК
декомпенси соғу/мин,
үлкен Жоғары 2000,0
рленген тамырлардағы
пульс, мл
гипотония (ҚҚ сист. 60
мм.рт.ст. төмен), бірден
пайда
болған
тері
ақшылдығы, мұздай тер,
сананың
бұзылысы
немесе жоғалуы
Кристаллоидтар,
коллоидтар
3,5:1
(3500,0 мл жоғары)
Гемотрансфузия 100%
ға дейін жоғалған
қаннан

41. ГШ кезіндегі жүргізу алгоритмі

ГШ КЕЗІНДЕГІ ЖҮРГІЗУ АЛГОРИТМІ
Еркін қызметкерлердің мобилизациясы
Пульс мониторингі, ҚҚ, тыныс, қызу
Науқасты қырымен жатқызу
Неотложные
мероприятия
Жылулықты қамтамасыз ету
Аяғын көтеру
2 перифериялық тамырды катетеризациялау
Анализге қан жинау
Оттегіні қамтамасыз ету
Қуықтың катетеризациясы
Барлық параметрде мониторинг

42. геморрагиялық шок кезіндегі қызметкерлердің көмек көрсету алгоритмі (жалғасы)

ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ШОК КЕЗІНДЕГІ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КӨМЕК КӨРСЕТ У
А ЛГОРИТМІ (ЖА ЛҒАСЫ)
Себебін анықтау
ГШ ның себебін және қайнар көзін анықтау
(жатыр атониясы, жатыр жыртылуы, ДҚҰ)
Жағдайын жақсартудың критерийлері: пульс
тұрақтылығы 90 соғу/мин және төмен
Қайталамалы түрде ҚҚ 90 мм.рт.ст. жоғары көтерілуі
науқастың
Диуреза 30 мл жоғары
жағдайын бағалау
Жағдайы
жақсарса–инфузия
жылдамдығын
(инфузия
басталғаннан
30 азайту 1000,0 мл 6 сағатта
минут кейін)
Тұрақсыз жағдайда – инфузионды сұйықтықты
жалғастыру және оттегімен қамтамасыз ету.
Қайталамалы қан анализі

43. қорытынды (1)

ҚОРЫТЫНДЫ
(1)
Әр медицина мекемелерінде босанудан
кейінгі акушерлік қан кетуді алдын алу үшін
және емдеу туралы ішкі протоколдары болуы
қажет.
Дәрі дәрмектер, құрал жабдықтар және
оқытылған мамандар болуы тиіс.
Ерте анықтау және дер кезіндегі қан тоқтату
акушерлік қан тоқтатудың басты емі болып
табылады.

44. Қорытынды(2)

ҚОРЫТЫНДЫ ( 2)
Окситоцин 40 бірлікке дейін және
простагландин жатыр атониясы кезіндегі ең
эффективті әдіс болып табылады.
Жатырдың бимануальды компрессиясы және
іш қуысын басу – атониялық қан тоқтатудың
уақытша әдісі болып табылады.
Хирургиялық емді ұзартуға болмайды.
Кристаллоидтар қан толтыруда ең басты болып
табылады.

45. қорытынды (3)

ҚОРЫТЫНДЫ
(3)
Коллоидтардың кристаллоидтардан
айырмашылығы жоқ, тек жағымсыз әсерлері
көп.
Қан құю препараттары маңызды.
Эритроцитарлы массаны және жаңа
қатырылған плазманы құю қатал түрде
қадағалану керек.

46. Босанудан кейінгі қан кетуде қызметкерлердің бір мезгілде көмек көрсету алгоритмі

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДЕ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІР МЕЗГІЛДЕ КӨМЕК КӨРСЕТ У
А ЛГОРИТМІ
2 перифериялық тамыр катетеризациясы, 20
бірлік окситоцинды тамыр ішіне 1 л физ ерітіндіге
1 л 15 минут ішінде
Қан тобымен резус факторды анықтау
Қуықты босату
Медицина қызметкерлерінің мобидизациясы
(кеңесші, анестезиолог, анестезисттер, лаборант)
Өмірге қажет ағазалар мониторингі (ҚҚ, пульс,
қызуы, тынысы) кітапшаға жазу.
Ота бөлімін дайындау.
Қан кету себебін анықтау.

47. Босанудан кейінгі қан кетуде қызметкерлердің бір мезгілде көмек көрсету алгоритмі(2)

БОСАНУДАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТ УДЕ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІР МЕЗГІЛДЕ КӨМЕК КӨРСЕТ У
А ЛГОРИТМІ(2)
гемоглобин, гематокрит, тромбоцит,ұю
уақытын, коагулограмма анықтау.
Қапшық арқылы минутына 8 л оттегі беру
Қан препараттарын қамтамасыз ету: СЗП,
эритромасса.
800,0-1000,0 млден жоғары қан жоғалтуда –
қан тоқтатудың хирургиялық әдістері
қолданылады.

48. Қан кету созылған жағдайда көрсетілетін алғашқы көмек алгоритмі

ҚАН КЕТ У СОЗЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА
КӨРСЕТІЛЕТІН А ЛҒАШҚЫ КӨМЕК А ЛГОРИТМІ
2- перифериялық тамырды катетеризациялау
(катетер № 14,16)
Физ.ерітіндісін ағынды түрде жалғастыру
Медицина қызметкерлердің мобилизациясы
(кеңесші, акушер -гинеколог, анестезиолог,
лаборант)
Ота бөліміне ауыстыру

49. Қолданылған әдебиеттер

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 . Айламазян Э.К., Кулаков В.И. и др.,/Национальное руководство
по акушерству, 2007 г.
2. Акушерс тво и гинекология в 2 -х т т. т.1 . Акушерс тво (пер.с англ.).
ДеЧерни. М.: 2008-776с.
3. Акушерс тво и гинекология. Дифференциальная диагностика от А
до Я (пер.с англ.). Холлингуорт. М.:2010-400с.
4. Акушерс тво+CD. Национальное руководство. Айламазян. М.:20111200с.
5. Кокрановское руководство. Беременность и роды ( пер.с англ.).
Хофмейр. М.:2010-440с.
6. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии ( пер.с нем.).
Дистлер. М.:2010-416с.
7. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: диагностика
и лечение (пер.с англ.). Пирлман. М.:2008-499с.
8. Оперативное акушерство Манро Керра (пер.с англ.). Баскет.
М.:2010-392с.
English     Русский Правила