0.98M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл - ойы мен қиялын дамытатын логико — математикалық ойындар

1.

.
Шебер — сынып
Тақырыбы:
Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл - ойы мен
қиялын дамытатын логико — математикалық ойындар

2.

Шебер-сынып – ашық
педагогикалық жүйе, даму және
еркіндік педагогикасының
мүмкіндіктерін көрсететін және
ескілік пен кертартпалықтан
арылуды көздейтін әдіс.

3.

Ге оме трия ойла у
қа біле тте рін д а мыту ү шін
е ң құд іре тті құра л болып
та была д ы ж ә не бізге д ұрыс
ойла п , ой қорытынд ыла у ғ а
мү мкінд ік бе ре д і.
Галилео Галилей

4.

Басқатырғыштар, пазлдар,
ойлануға арналған
тапсырмалар логикалық
ойындары адамның дамуына
пайдасы өте көп.
Логикалық ойындар орындағанда логикалық ойлау, ойлау
жылдамдығы алға қойылған мақсаттарды тезірек таба
бастаймыз. Логикалық ойындар мектеп жасына дейінгі балалар
үшін таптырмайтын ойын. Барлық логикалық ойындар айқын
көрсетілген математикалық бағытта болады. Барлық логикалық
ойын айқын математикалық бағытталған.

5.

Логикалық ойын «Колумб жұмыртқасы»
(4-7 жас аралығындағы балаларға арналған)
«Колумб жұмыртқасы»:
Италияндық саяхатшы
Джироламо Бенцонидің
(1519—?) «История
Нового Света» (1565)
шығармасынан көптеген
европа тілдеріне кірген
тіркес.

6.

Логикалық ойын «Колумб жұмыртқасы»
(4-7 жас аралығындағы балаларға арналған)
Сипатталуы:
Суретте
көрсетілгендей етіп 15Х12 см
өлшемдегі сопақшаны кесеміз.
Нәтижесінде 10 бөлік шығады:
4 үшбұрыш (2 үлкен және 2
кішкентай), 2 төртбұрышқа
ұқсайтын бір қыры доғал
фигуралар, 4 үшбұрышқа ұқсас
бір қыры доғал фигуралар.
Ойынды дайындау үшін екі
жағы да бір түсті қатты қағаз,
пластик қолданамыз.
Шарттары:
фигурасилуэттарды
құруда
бірін
екіншісіне қосу арқылы, бірінің
үстіне бірін қоймай барлық
бөліктерін қолдану қажет.

7.

Ойынның құрылу кезеңдері
Ойынды үйренудің алғашқы кезеңінде
(бөліктерді көру және атау, олардың
өлшемі
мен
пішінін
анықтау,
сәйкестендіру) балаларға өмірдегі
заттар мен олардың бейнелеріне
бөліктердің пішіні мен құрылымы
бойынша
ұқсастықтарын
табуды
ұсынады. Нәтижесінде бір қабырғасы
доғал үшбұрыш фигурасы пішіні
бойынша
құстардың
қанатына
ұқсайтыны, өлшемі бойынша үлкен
фигуралар (бір қабырғасы доғал
үшбұрыштар
мен
төртбұрыштар)
құстың,
жануарлардың,
теңізді
мекендеушілерінің
денесіне
ұқсайтыны анықталады. Бұл ойында
бөліктерді ұқсату мен салыстырулар

8.

Ойынның құрылу кезеңдері
Ойынды үйренудің алғашқы
кезеңінде (бөліктерді көру
және атау, олардың өлшемі
мен пішінін анықтау,
сәйкестендіру) балаларға
өмірдегі заттар мен олардың
бейнелеріне бөліктердің
пішіні мен құрылымы
бойынша ұқсастықтарын
табуды ұсынады.

9.

Ойынның құрылу кезеңдері
Нәтижесінде бір
қабырғасы доғал үшбұрыш
фигурасы пішіні бойынша
құстардың қанатына
ұқсайтыны, өлшемі
бойынша үлкен фигуралар
(бір қабырғасы доғал
үшбұрыштар мен
төртбұрыштар) құстың,
жануарлардың, теңізді
мекендеушілерінің денесіне
ұқсайтыны анықталады.

10.

Ойынның құрылу кезеңдері
Бұл ойында бөліктерді
ұқсату мен салыстырулар
балалардың қиялын, күрделі
пішіндегі бейнелер мен
заттарды талдау алу білігін,
құрылым бөліктерін ажырата
алуды дамытады.
English     Русский Правила