Сили в механіці
Сила пружності
Сила пружності
Пружні сили
Закон Гука
Закон Гука
Закон Гука
436.50K
Категория: ФизикаФизика

Сили в механіці. Сила пружності

1. Сили в механіці

Сила пружності

2. Сила пружності

• Деформація – зміна
форми та розмірів
тіла.
Деформації
Пружні
Пластичні

3. Сила пружності

• Сила, яка виникає в
тілі при його
пружній деформації
і напрямлена в
сторону,
протилежну до
зміщення частинок
при деформації

4. Пружні сили

Сила натягу нитки
Сила реакції опори

5. Закон Гука

• Лінійна деформація
– деформація при
якій відбувається
зміна одного
лінійного розміру
тіла

6. Закон Гука

7. Закон Гука

• Сила пружності, що виникає при пружній
деформації тіла, прямо пропорційна
абсолютному видовженню і напрямлена в
сторону протилежну зміщенню частин тіла
k - жорсткість
English     Русский Правила