Закон електромагнітної індукції
Потік магнітної індукції
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея
Досліди Фарадея
Досліди Фарадея
Правило Ленца. Напрямок індукційного струму
ЕРС індукції. Закон електромагнітної індукції
722.00K
Категория: ФизикаФизика

Закон електромагнітної індукції

1. Закон електромагнітної індукції

2. Потік магнітної індукції

• Скалярна величина,
яка дорівнює добутку
модуля індукції
магнітного поля на
площу поверхні та на
косинус кута між
нормаллю до
поверхні та вектором
індукції магнітного
поля

3. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея

• Чи можна за
допомогою
магнітного поля
створити струм?
• Цю проблему
вирішив Фарадей

4. Досліди Фарадея

5. Досліди Фарадея

• Явище виникнення
ЕРС індукції, в
замкнутому
провідному контурі,
при зміні
магнітного потоку,
що пронизує контур
називається
електромагнітною
індукцією

6. Правило Ленца. Напрямок індукційного струму

• ЕРС індукції в
замкнутому контурі
створює
індукційний струм
такого напрямку, що
він своїм магнітним
полем компенсує
зміну зовнішнього
магнітного поля

7. ЕРС індукції. Закон електромагнітної індукції

• Середнє значення ЕРС
індукції в провідному
контурі дорівнює
швидкості зміни
магнітного потоку, що
пронизує цей контур
English     Русский Правила