Дәлелдемелер градациясы және ұсынылу деңгейлері
Ұсынылуды дайындау үрдісі
Ұсынылымдардың дәлелділік деңгейін анықтайтын факторлар
Ұсынылымдардың дәлелділік деңгейін анықтайтын факторлар
Дәлелділік деңгейі I а
Дәлелділік деңгейі I b
Дәлелділік деңгейі I I а
Дәлелділік деңгейі I I b
Дәлелділік деңгейі IV
Ұсынылымдар градациясы
Ұсынылымдар градациясы А
Ұсынылымдар градациясы В
Ұсынылымдар градациясы С
Негізгі зерттеу типтерінің иерархиясы
145.00K
Категория: МедицинаМедицина

Дәлелдемелер градациясы және ұсынылу деңгейлері

1. Дәлелдемелер градациясы және ұсынылу деңгейлері

Саясат және денсаулық сақтауды
басқару кафедрасы

2.

Ғылыми
зерттеулер бір-бірінен
нақтылығы бойынша
ажыратылады, яғни дәлелдемелер
өзара тең емес

3. Ұсынылуды дайындау үрдісі

Зерттеулерді анықтау, мәліметтерді
іздестіріп, табу.
Бағалау кестелері бойынша олардың
сапасын бағалау
Дәлдігіне, қолданылуына және
валидтілігіне ерекше көңіл аудару.
Дұрыс шешім қабылдау үшін
кестелер талқыланады.

4. Ұсынылымдардың дәлелділік деңгейін анықтайтын факторлар

Зерттеу
типі (дизайні) (жиі чаще
оптимальді дизайн – РБС)
Зерттеу саны және енген
науқастар саны (мета-анализ жиі
қажет)

5. Ұсынылымдардың дәлелділік деңгейін анықтайтын факторлар

Нәтижелердің гетерогендігі
(оптималды, яғни барлық нәтижелер
бір бағытты)
Әсердің клиникалық маңыздылығы
Зерттеу нәтижелерін қызықтырып
отырған популяцияға қолданылуы
(жинақтап қорыту)

6. Дәлелділік деңгейі I а

Мета-анализ,
рандомизацияланған бақылаулы
сынақтар мәліметіне негізделген
дәлелдемелер.

7. Дәлелділік деңгейі I b

Кем
дегенде бір
рандомизацияланған бақылаулы
сынақтар мәліметіне негізделген
дәлелдемелер.

8. Дәлелділік деңгейі I I а

Кем
дегенде бір
рандомизацияланбаған дұрыс
құрастырылған бақыланатын
зерттеу мәліметіне негізделген
дәлелдемелер.

9. Дәлелділік деңгейі I I b

Кем
дегенде бір дұрыс
құрастырылған
эксперименталды зерттеу
мәліметіне негізделген
дәлелдемелер.

10.

Дәлелділік деңгейі I I I
Дұрыс
құрастырылған
эксперименталды емес
(салыстыру, корреляциялық
зерттеулер және жағдайды
суреттеу) зерттеу мәліметіне
негізделген дәлелдемелер.

11. Дәлелділік деңгейі IV

Эксперт
комитетінің хабарлары
немесе клиникалық тәжрибесі
еңбегі сінген ғалымдардың көз
қарасына негізделген
дәлелдемелер.

12. Ұсынылымдар градациясы

Дәлелдемелер
деңгейін есепке
ала отырып ұсынылымдар
градациясы жасалады.

13. Ұсынылымдар градациясы А

Нақты
ұсынылым (I а, I b
деңгейлер) бойынша кем дегенде
бір сапасы жақсы
рандомизацияланған
бақыланатын зерттеулер қажет

14. Ұсынылымдар градациясы В

Дұрыс
жүргізілген клиникалық
сынақтың болуы қажет, бірақ
рандомизацияланған клиникалық
зерттеуден басқа ( II а, II b, III
дәлелдемелер деңгейі)

15. Ұсынылымдар градациясы С

Эксперт
комитетінің хабарлары
немесе клиникалық тәжрибесі
еңбегі сінген ғалымдардың көз
қарасына негізделген
дәлелдемелер қажет ( IV дәлелдемелі
деңгей). Нақты сұрақ бойынша жақсы
сапалы клиникалық сынақтарының
жоқтығын көрсетеді.

16. Негізгі зерттеу типтерінің иерархиясы

Жүйелі шолулар
РБС
Когортты зерттеулер
“жағдай-бақылау” зерттеулері
араласу
зерттеулері

17.

Назарларыңызға
рахмет
English     Русский Правила