Залози внутрішньої секреції людини
Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються
Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються
Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються
295.00K
Категория: БиологияБиология

Залози внутрішньої секреції людини

1. Залози внутрішньої секреції людини

Залоза внутрішньої
Місце розташування
Функції
секреції
Гіпоталамус
Входить до складу проміжного мозку Контроль і регуляція роботи
залоз ендокринної системи
Гіпофіз
Епіфіз
Округле утворення на нижній
Регулює роботу інших
поверхні мозку (входить до складу
ендокринних залоз та ряд
проміжного мозку)
метаболічних процесів
Невелике шишкоподібне утворення,
Регуляція біологічних ритмів,
розташоване в глибині мозку (входить метаболізму, пристосування
до складу проміжного мозку)
організму до змінних умов
освітленості
Щитовидна
залоза
Непарний орган, трохи схожий
Регулює основний обмін і
формою на метелика, знаходиться на забеспечує кальцієвий гомеостаз
передній поверхні шиї попереду
трахеї
крові

2.

Залоза внутрішньої
Місце розташування
Функції
секреції
Паращитовидні Чотири невеликі утворення на задній поверхні
Регуляція рівня йонів Кальцію в
щитовидної залози
організмі
Вкрита сполучною тканиною залоза,
Регуляція роботи імунної системи та
розташована позаду грудини
деяких метаболічних процесів
Велика залоза, розташована біля шлунка
Регуляція рівня глюкози в крові
Надниркові
Пара залоз, які розташовані над нирками та
Регулюють обмін речовин,
залози
складаються з коркової та мозкової речовин
адаптують організм до стресу
Розташовані в окремому заглибленні очеревини
Регулюють розвиток жіночих
у жінок і прикріплюються до задньої стінки
статевих ознак та процеси, пов’язані
очеревини широкою зв’язкою
з репродуктивними функціями
залози
Тимус
Підшлункова
залоза
Яєчники
організму жінки
Сім’яники
Розташовані в мошонці
Регулюють розвиток чоловічих
статевих ознак та процеси, пов’язані
з репродуктивними функціями
організму чоловіків

3. Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються

Залоза
Гіпоталамус
Гормони, що синтезуються
Ліберини, статини й гормони Секреція гіпофізарних гормонів і гормонів
задньої частки гіпофіза
Задня частка гіпофіза (тут
гормони не синтезуються,
а тільки зберігаються
Функції
Окситоцин
задньої частки гіпофіза
Регуляція скорочень матки й лактації
Вазопресин (антидіуретичний Зменшення діурезу
гормон)
й секретуються)
Передня частка гіпофіза
Фолікулостимулювальний
гормон (ФСГ)
Стимуляція сперматогенезу (у чоловіків) або
зростання яйцевого фолікула (у жінок)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ ) Стимуляція утворення статевих гормонів,
підтримка існування жовтого тіла (у жінок)
Пролактин
Стимуляція утворення й секреції молока
Тиреотропний гормон (ТТГ) Стимуляція утворення й секреції гормонів
щитовидної залози
Адренокортикотропний
гормон (АКТГ)
Соматотропний гормон
(гормон росту, СТГ)
Стимуляція утворення й секреції гормонів
кори надниркових залоз
Стимуляція синтезу білків і ростових
процесів організму

4. Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються

Залоза
Гормони, що
Функції
синтезуються
Кора надниркових
Глюкокортикоїди
залоз
(кортизол)
Стимуляція розщеплення білків, синтезу глюкози і
глікогену, адаптація організму до стресу
Мінералокортикоїди Регуляція рівня йонів Na+, підвищення кров’яного тиску
(альдостерон)
Мозковий шар
Адреналін
Підвищення частоти й сили серцевих скорочень, звуження
капілярів у шкірі та внутрішніх органах. Розширення
Надниркових залоз
артеріол серця і скелетних м’язів, підвищення рівня
глюкози в крові
Норадреналін
Загальне звуження дрібних артерій, підвищення кров’яного
тиску
Яєчники
Естрогени
Розвиток вторинних жіночих статевих ознак, регуляція
менструального циклу. Стимуляція росту й розвитку матки
та плоду
Сім’яники
Прогестерон
Підтримання вагітності, пригнічення овуляції
Тестостерон
Розвиток вторинних чоловічих статевих ознак

5. Основні ендокринні залози людини й гормони, що ними синтезуються

Залоза
Гормони, що синтезуються
Епіфіз
Мелатонін
Функції
Регуляція процесів росту і
статевого дозрівання
Тимус (вилочкова
Тимозин
залоза)
Регуляція дозрівання
лімфоцитів, процесів росту й
обміну кальцію
Паращитовидні
Паратгормон
зниження рівня йонів PO3− 4
залози
Щитовидна залоза
Підвищення рівня йонів Ca2+ і
Трийодтиронін і тироксин
Регуляція процесів обміну
речовин, росту й розвитку
Тиреокальцитонін
Острівці Лангерганса
Інсулін (у β-клітинах)
підшлункової залози
Глюкагон (в α-клітинах)
Зниження рівня йонів Ca2+
Зниження рівня глюкози в крові
Підвищення рівня глюкози в
крові
English     Русский Правила