Тема: Причини і початок французької революції.
1. Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст.
СТАНИ У ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ
ПРЕДСТАВНИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА
Основні ідеї франц. просвітителів.
3. Початок Французької революції.
Провідною силою в Установчих зборах стали прихильники конституційної монархії на чолі з Мірабо.
Король вирішив не допустити подальшого розвитку революції. Він підтягнув до Парижа війська
Революція затвердила новий прапор Франції. До червонного і синього кольорів третього стану додався білий колір монархії — ці
4. Декларація прав людини і громадянина.
ЯКОБІНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КЛУБ
КЛУБ ФЕЛЬЯНІВ
КЛУБ КОРДЕЛЬЄРІВ
Видання законів:
ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ ФРАНЦІЇ
Д.з.
6.18M
Категория: ИсторияИстория

Причини і початок французької революції. (9 клас)

1. Тема: Причини і початок французької революції.

Всесвітня історія.
9 клас.

2. 1. Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст.

1. Дайте визначення поняття
«революція».
2. Назвіть держави, в яких у XVIII ст.
вже перемогли буржуазні революції.
3. Чим характеризуються капіталістичні
відносини?
Робота в групах.

3.

Загальна сума
податків за 30
років перед
революцією
збільшилася
на 70 %
З населенням у
25 млн чол –
22 млн –
селяни.

4.

натуральний
податок 1/4–1/5 від
урожаю і приплоду
худоби
талья –
податок на
землю
десятина —
церкві
грошовий податок
за користування
землею
СЕЛЯНИ
МАЛИ
СПЛАЧУВАТ
И ТАКІ
ПОДАТКИ
дорожні,
мостові,
ярмаркові мита
габель —
податок на
сіль
подимна
подать

5.

Заохочувалося створення мануфактури,
абсолютна монархія надавала власникам
пільги та привілеї.

6.

Франція
мала значний
торговий і
військовий флот.

7.

Франція
була великою
колоніальною державою

8. СТАНИ У ФРАНЦІЇ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ

I — духівництво;
II — дворянство;
III — третій стан великі
та дрібні підприємцівласники, селяни,
наймані робітники

9.

У Франції
розвивалася криза
абсолютизму.
Главою уряду у
Франції був король.
Саме до нього
кожен з міністрів
приходив з
доповіддю; лише
король ухвалював
рішення.
Не скликався парламентГенеральны штати.

10.

Королівська родина не користувалась авторитетом.
Людовік ХVІ
Мария Антуанетта

11.

Версаль

12.

Франція втрачала вплив на міжнародній арені. Зовнішня
політика Франції зазнала низки невдач: у Семирічній війні
(1756–1763 рр.)

13. ПРЕДСТАВНИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

2. Доба Просвітництва.
ПРЕДСТАВНИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА
За- природну рівність
-Можливості розуму
-Політичну свободу і
рівність
Монтеськ’є
Мельє
Вольтер
Руссо
Iдеї французьких просвітителів стали ідейною
передумовою революції

14. Основні ідеї франц. просвітителів.

Ставлення
просвітителів
До людини
До держави
До приватної
власності
До релігії та
церкви
Монтеськ’є
Вольтер
Руссо

15. 3. Початок Французької революції.

Травень
1789- Скликання Генеральних
штатів.
Червень- Відокремлення частини депутатів у
Національні збори.
Формування добровольчих
загонів - Національної гвардії.

16. Провідною силою в Установчих зборах стали прихильники конституційної монархії на чолі з Мірабо.

Провідною силою в
Установчих зборах
стали прихильники
конституційної монархі
на чолі з Мірабо.

17. Король вирішив не допустити подальшого розвитку революції. Він підтягнув до Парижа війська

18.

Липень
- Переіменування Національних
зборів в Установчі (намір - встановити
Конституцію).
14 липня 1789 – Взяття Бастилії- початок
революції.

19. Революція затвердила новий прапор Франції. До червонного і синього кольорів третього стану додався білий колір монархії — ці

кольори означали примирення третього стану з королем.

20. 4. Декларація прав людини і громадянина.

21.

1. З якою метою були прийнятий цей документ?
2. Які ідеї фр. просвітителів були відтворені у Декларації?
3. Які «природні права» людини були передбачені? ( стор 22)
«...Національні збори визнають та оголошують... такі права людини і
громадянина.
1. Люди народжуються вільними і рівними у правах...
2. Метою будь-якого політичного союзу є збереження природних і
невід’ємних прав людини...
3. Джерело всієї верховної влади завжди знаходиться у нації...
4. Свобода полягає у праві робити все, що не шкодить іншому...
5. Закон може забороняти лише дії, що завдають шкоди суспільству...
7. Ніхто не може бути звинувачений, затриманий або заарештований
інакше, як у випадках, визначених законом...
8. Закон повинен встановлювати тільки суворі та вочевидь необхідні
покарання...
9. ...Людина вважається невинною доти, доки її не оголосять винною...
10. Ніхто не повинен перейматися через свої переконання...
11 . Вільний обмін думками і переконаннями є одним з найбільш
дорогоцінних прав людини...
13. ...Податки повинні бути розподілені рівномірно між громадянами
відповідно до їх коштів.

22. ЯКОБІНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КЛУБ

Мірабо
Робесп’єр
Бріссо

23. КЛУБ ФЕЛЬЯНІВ

Лафайєт
Барнав
Брати Ламети

24. КЛУБ КОРДЕЛЬЄРІВ

Дантон
Марат
Демулен

25. Видання законів:

Самоврядування- комунам.
Поділ громадян на «активних»
і «пасивних».
Скасування поділу на стани,
титули. Звернення на
«громадянин», «громадянка».

26.

Привілейовані
стани втратили прибутки ,
почалась масова еміграція.
Невдала спроба втечі королівської родини.
Розстріл парижан, що вимагали
проголошення республіки на Марсовому
полі ( очолив клуб кордильєр).
3 вересня 1791- Прийняття першої
конституції. (зміст самостійно –стор 24)
Франція - конституційна монархія. Законодавча
влада - Законодавчим зборам.

27. ЗАКОНОДАВЧІ ЗБОРИ ФРАНЦІЇ

«Ліві»
«Центр»
Якобінці
Фельяни
Конституційні
Кордельєри
Жирондисти
«Праві»
монархісти
Монтаньяри — група
Приєднува
Прихильники
якобінців, що сиділи на
лися до
конституційної
верхніх лавах –«гора»
тих, хто
монархії,
був
Промислова
Виступали як захисники
буржуазія.
інтересів народу.
Бріссо
Робесп’єр, Марат, Дантон
Виступали за продовження революції
сильнішим
Вважали, що
революція
завершилася

28. Д.з.

1. Вивчити параграф 1.
2. Закінчити складання хронологічної
таблиці.
3. Підготувати повідомлення про
М. Робесп’єра
4. Виконати завдання ІІІ. 4. ( стор 26)
5. Виконати завдання V ( письмово)
English     Русский Правила