Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі.
Термін міжнародна торгівля означає сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Інакше кажучи, міжнародна торгівля — це
Міжнародні економічні відносини — система господарських зв'язків між країнами.
Вплив зовнішньої торгівлі на розвиток національної економіки.
«Торгівля – засіб зрівнювання націй.» (В. Гладстон)
Дякую за увагу!
448.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі

1. Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі.

2.

Світове господарство — сукупність
національних економік, які беруть участь у
міжнародному розподілі праці та
взаємодіють через систему міжнародних
економічних відносин.

3.

Міжнародний розподіл праці — спеціалізація країн
на виробництві певних товарів та послуг у
залежності від внутрішніх умов і можливостей.

4.

У світовому господарстві
все більше розвивається
така специфічна форма
міжнародних відносин, як
світова (всесвітня)
торгівля. На частку
торгівлі припадає
приблизно 80 % всього
обсягу міжнародних
економічних відносин.
Світова (всесвітня)
торгівля — це торгівля,
яка передбачає
переміщення товарів та
послуг за межі
державних кордонів. Її
ще можна трактувати як
відносини країн з метою
вивезення (експорту) та
ввезення (імпорту)
товарів та послуг.

5.

У фіксований митною статистикою обсяг експорту товарів
залежно від їх походження і призначення входять:
1.Вивезення товарів, виготовлених (вироблених і
перероблених) У даній країні.
2.Вивезення вітчизняних товарів, особливо сировини і
напівфабрикатів, для перероблення за кордоном під митним
контролем з наступним поверненням.
3.Реекспорт — вивезення товарів, раніше завезених з-за
кордону, включаючи товари, які продані на міжнародних
аукціонах, товарних біржах тощо.
4.Тимчасове вивезення за кордон вітчизняних товарів (на
виставки, ярмарки тощо) з наступним їх поверненням, а також
вивезення тимчасово завезених зарубіжних товарів (на
аукціони, виставки, ярмарки тощо).
5.Постачання в рамках транснаціональних корпорацій (ТНК),
а також вивезення продукції в порядку прямих виробничих
зв´язків.

6.

У обсяг імпорту входить:
1.Ввезення з-за кордону товарів для реалізації на
ринку.
2.Реімпорт — зворотне ввезення з-за кордону
вітчизняних товарів, раніше вивезених туди.
3.Імпорт товарів (сировини, напівфабрикатів,
вузлів, деталей) для перероблення у даній країні
й вивезення за кордон.
4.Тимчасово завезені (на міжнародні виставки,
аукціони, ярмарки) товари.
5.Імпортне постачання продукції в рамках ТНК.

7. Термін міжнародна торгівля означає сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу. Інакше кажучи, міжнародна торгівля — це

сфера міжнародних
товарно-грошових відносин, які
виникають при обміні товарами й
послугами між продавцями і покупцями
різних країн.

8.

9. Міжнародні економічні відносини — система господарських зв'язків між країнами.

Основні форми міжнародних
економічних відносин:
1. Зовнішня торгівля.
2. Вивіз капіталу і виробниче
співробітництво.
3. Науково-технічне
співробітництво.
4. Валютно-фінансові відносини.
5. Міграція робочої сили.

10. Вплив зовнішньої торгівлі на розвиток національної економіки.

1. Доповнення відсутніх, але необхідних елементів
виробництва (ресурси, техніка та ін.)
2. Зміна структури ВНП, пристосовування економіки не лише
до внутрішніх, але й до міжнародних потреб
3. Максимізація національного доходу за рахунок зменшення
витрат на основі міжнародного розподілу праці
4. Створення сприятливих умов для розширення масштабів
виробництва (особливо для невеликих країн)
5. Підвищення рівня конкурентоспроможності національної
продукції завдяки міжнародній конкуренці

11.

Торговельний баланс є співвідношенням
між річним експортом та імпортом.
Він складається з трьох показників:
надходження за експорт, платежі за імпорт
і сальдо.
Сальдо — різниця між експортом та
імпортом.

12.

13. «Торгівля – засіб зрівнювання націй.» (В. Гладстон)

Завдання.
Спробуйте
пояснити, чому
країни торгують.
Назвіть кілька
найважливіших, на
вашу думку,
причин.

14. Дякую за увагу!

English     Русский Правила