Атеїзм
Конфуціанство- етико-філософське вчення, розроблене Конфуцієм і розвинене його послідовниками, яке увійшло в релігійний
2.59M
Категория: РелигияРелигия

Свiтовi релiгії

1.

Підготувала
Учениця 4-А
класу гімназії
Маньківського НВК
Коваль Юлія

2.

Світові́
релі́гії

віровче
ння, які
мають
міжетніч
ний і
космопо
літичний
характер
,
оскільки
вони
гаранту
ють
спасіння
незалеж
но від
того, до
якого
етносу
належат
ь їх
послідов
ники.

3. Атеїзм

Синтоїзм
Індуїзм
Буддизм
Атеїзм
Даосизм
Іслам
Юдаїзм
Конфуціанство
Християнство
Джайнізм
Міфологія
Теологія
Язичниство

4.

5.

Синтоїзм- традиційна релігія в Японії. Заснована на анімістичних
віруваннях древніх японців, об'єктами поклоніння є численні божества і
духи померлих. Зазнала в своєму розвитку значний вплив буддизму.

6.

Буддизм - релігійно-філософське вчення про духовне пробудження, що виникло в середині
1-го тисячоліття до н. е. в Стародавній Індії.

7. Конфуціанство- етико-філософське вчення, розроблене Конфуцієм і розвинене його послідовниками, яке увійшло в релігійний

комплекс Китаю, Кореї, Японії та
деяких інших країн. Конфуціанство є світоглядом, громадської етикою,
політичною ідеологією, наукової традицією, способом життя, іноді розглядається
як філософія, іноді - як релігія.

8.

Теологія - богослів'я, сукупність релігійних доктрин про суть і дію бога, побудована у
формах ідеалістичного умогляди на основі текстів, що приймаються як божественне
одкровення.

9.

Юдаї́зм — одна зі стародавніх етнічних релігій, релігія давніх юдеїв, що проживали на
території сучасної держави Ізраїль, та сучасних євреїв, заснована, відповідно до ТаНаХу.

10.

Міфоло́гія — сукупність пов'язаних міфів певних людських спільнот.
Архаїчні міфи здебільшого елементарні за змістом, позбавлені
зв'язної фабули та не утворюють чітких міфологій.

11.

Атеїзм - відкидання віри в існування богів.

12.

Характерною
особливістю христи
янства, яка
відрізняє його від
інших напрямків
єдинобожжя, є віра
в Ісуса Христа як
втілення і прояв
Бога заради
спасіння всього
людства і людського
суспільства і
настанови в істині.

13.

Язи́чництво — прийнятий у християнському
богослов'ї і частково в історичній літературі термін,
що означає всі неавраамічні релігії.

14.

Даоси́зм — учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное
учение, включающее элементы религии и философии.

15.

Джайнізм - давня дхарміческа релігія, що виникла в Індії.

16.

Іслам - наймолодша і друга за чисельністю прихильників, після християнства, світова
монотеїстична авраамічних релігій.

17.

Індуїзм - одна
з індійських
релігій, яку
часто
описують як
сукупність
релігійних
традицій і
філософських
шкіл.
English     Русский Правила