1.18M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Підготовка до власного висловлення

1.

Підготовка до власного
висловлення

2.

1. Тема
Аналіз теми –
це вироблення вмінь фокусуватись
на темі, розшифрувати її ,
розгадати приховані в ній варіанти
її розкриття.
Це означає:

3.

- зрозуміти всі слова, які є в темі;
- розмежувати головне і другорядне;
- зрозуміти взаємозв’язки , логіку: де
причина – де наслідки, де підстава – де
результат;
- з’ясувати, яку лексику використовувати, який
синтаксис, щоб твір відповідав
публіцистичному стилю.
- схематизувати її, спростити, щоб
найскладніше стало зрозумілішим,
прозорим;

4.

2. Теза
Підтримуючи чи
спростовуючи думку, учень
використовує мовні кліше.
Бажано розширити цей
лексичний набір слів:

5.

- Цілком справедливим буде
твердження, що…
- Як на мене, то…
- Істинним можна вважати твердження
(думку, позицію) про те, що…
- Автор вважає, що… Не можу не
приєднатись до такого погляду…
- Уважаю, що не може бути піддана
сумніву позиція, згідно з якою…

6.

3. Логіка і
послідовність

7.

- Абзаци ( 4-5). Та слід пам’ятати, що
абзац – це смислова єдність, у якій
розкривається одна міні-тема, тому
має розпочинатись, у якийсь спосіб
розвиватись й добігати логічного
завершення, при цьому відкриваючи
перспективу для приєднання
наступної міні-теми.

8.

- Мовні кліше : по-перше, по-друге, варто
звернути увагу…, наступною позицією, яка
варта уваги…, завершуючи, можу сказати…
тощо.
- Схема твору:
1) два аргументи + приклади з літератури ,
мистецтва, власного чи суспільнополітичного життя;
2) перший аргумент + приклад із літератури чи
мистецтва, другий аргумент + приклад із
власного чи суспільно-політичного життя.

9.

Аргументи
Аргументація висловленої
тези також має
забезпечуватись
відповідними мовними
засобами:

10.

- На підтвердження виправданості своєї
позиції наведу такий, як на мене,
переконливий аргумент…
- Висловлена мною думка цілком
закономірна з огляду на те, що…
- Які ж аргументи можуть бути
запропоновані на користь мого
погляду стосовно…? Наведу
декілька, як на мій погляд,
найпереконливіших. Передусім…

11.

Приклади

12.

- Прикладів, які наочно підтверджують
запропонований аргумент, безліч.
Зупинюсь на одному…
- Яскравим прикладом цієї ситуації
може бути історія, яка трапилась зі
мною…
- Життя дає нам багато прикладів
подібної поведінки людей…
- Факти історії , як ніщо інше,
переконують у виправданості
наведеного вище твердження…

13.

Висновок

14.

- Завершуючи свій шлях пошуку
відповіді на питання, хотів би
підкреслити…
- Безперечно, можна навести ще
чимало аргументів і прикладів на
користь моєї позиції, але й
запропоновані вище переконливо
доводять, що…
- Логіка моїх міркувань підводить до
висновку…

15.

БА Ж А Є М О
УСПІХІВ!
English     Русский Правила