232.00K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)

1.

Відкрите завдання з розгорнутою відповіддю
(власне висловлення)
Завдання передбачає створення власного
висловлення на дискусійну тему.
Орієнтований обсяг роботи – 200-250 слів.
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не
перевірятимуть.

2.

Власне висловлення може бути побудоване
в один зі способів
1. Теза.
2. Перший аргумент.
3. Другий аргумент.
4. Приклад із художньої
літератури чи іншого виду
мистецтва.
5. Приклад із історії,
суспільно-політичного чи
власного життя.
6. Висновок.
1. Теза.
2. Перший аргумент.
3. Приклад із художньої
літератури чи іншого виду
мистецтва.
4. Другий аргумент.
5. Приклад із історії, суспільнополітичного чи власного
життя.
6. Висновок.

3.

Важливо знати
Теза має передувати аргументам. Абітурієнт може
використовувати слова на зразок «Не можна не погодитися з
думкою...», «Я вважаю...», «На мою думку...»,
«Я переконаний ...», «Я поділяю думку..» тощо.
Можна розширити цей лексичний набір слів
Цілком справедливим буде твердження, що…
Як на мене, то…
Істинним можна вважати твердження (думку, позицію) про
те, що…
Багато хто вважає, що…
Не можу не приєднатися до такого погляду…
Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з
якою…

4.

Важливо знати
Аргументи мають передувати прикладам, що їх ілюструють.
Другий аргумент не повинен перефразовувати перший.
Аргументи можна починати не тільки словами поперше, по-друге, а й іншими мовними засобами
На підтвердження виправданості своєї позиції наведу такий
переконливий аргумент.
Другим аргументом, що свідчить на користь моєї правоти,
може бути те, що…
Висловлена мною думка цілком закономірна з огляду на те, що…
Які ж аргументи можуть бути запропоновані на користь мого
погляду стосовно…? Наведу декілька, як на мій погляд,
найпереконливіших.
Передусім…

5.

Важливо знати
Приклад з літератури
(української, світової,Біблії)
чи мистецтва
(живопис, архітектура, скульптура, музика, кіно, театр тощо)
Ілюструючи аргумент прикладом з літератури, слід обов’язково
зазначити автора та назву твору, указати проблему, порушену
письменником; художній образ, через який проблему розкрито
Якщо ви наводите приклад із мистецтва, не забудьте також
зазначити назву картини, фільму, архітектурної пам’ятки,
музичного чи драматичного твору.

6.

Типова помилка більшості абітурієнтів
Сплутування аргументів із прикладами
Аргументи – це теоретичні положення, абстрактні міркування
Приклади – це реальна дійсність, конкретні факти.
Для цього автор висловлення має розповісти про конкретну
людину, ситуацію, подію, факт, указати своє ставлення до цього
й дати цим реаліям оцінку.

7.

Висновок
Має відповідати тезі й органічно випливати з аргументів і прикладів.
Він може містити такі мовні конструкції:
Отже…
Таким чином…
Можна зробити висновок…
Висновком може слугувати таке твердження…
Підсумком моїх міркувань стане така думка.
Можна навести ще чимало аргументів і прикладів на користь моєї
позиції, але й запропоновані вище переконливо доводять, що…
Логіка моїх міркувань підводить до висновку…

8.

Логіка викладу
Висловлення має стати єдиним цілим, у якому теза, аргументи й
приклади до них послідовно й логічно поєднані, і завершенням
має бути висновок
Абзаци
Їх може бути шість (теза, аргумент 1, аргумент 2, приклад 1,
приклад 2, висновок)
Приклади можуть включатися до абзаців, де вміщений аргумент.
Тоді абзаців буде чотири
English     Русский Правила