Жарнаманы талдау үрдісі және құрылымы
Жоспары
Кіріспе
3.15M
Категория: МаркетингМаркетинг

Жарнаманы талдау үрдісі және құрылымы

1. Жарнаманы талдау үрдісі және құрылымы

Дайындаған:Бақытжан Ж
Тобы: Т-Р-15

2. Жоспары

Кіріспе
Қазақстандағы жарнамалар
Қазақстандағы жарнама бойынша
өзекті мәселелер

3. Кіріспе

Қазіргі кездегі жарнаманың өзектілігі өз нарығымызды қамти
бастаған фирманың нарықта дамуы мен бәсекелестерін жеңіп
шығуына, алдына қойған талаптары мен мақсаттарына жетуіне
бірден бір әсер етуші болып саналады. «Ақшаны үнемдеу үшін
жарнамадан тартынған адам сағатты тоқтатуға ұмтылған
жанның кейпін көрсетеді». Бұл мақал сөз барлық қоғамға да
таныс. Сонымен қарапайым сөзбен айтқанда, жарнама
дегеніміз – тұтынушылар көңілін өзіне аударып, өз тауары мен
қызметін өткізудегі фирманың ақылы әрекеті. Жарнама үрдісі
өнімнің
өтіміне,
дамуына,
құралдар
айналымының
қозғалысына әсер етеді. Жарнама сұраныс пен ұсыныс жасауға,
бәсекенің пайда болуына, инвестиция үйіруге, өткізу
Кіріспе
нарығының кеңеюі мен сайып келгенде, жалпы экономиканың
және оның әртүрлі саласының дамуына әсерін тигізеді.

4.

Кәсіпорынның болашағына жарнаманың
үлесі зор. Қазақстан Республикасы сол
себепті де қазіргі уақытта жарнамаға үлкен
мән беруде. Әйтсе де бұл сала біздің
мемлекетімізде дами қойған жоқ. Себебі біз
әлі де болса жоғары сапалы жарнама
түсіргеніміз
жоқ.
Қазақстан
Республикасында
көлікте
жүргізілетін
жарнамалар өте дамыған десек болады.
ҚР-сы

5.

ҚР-сы
Сәйкесінше, теледидар жарнамасының халі
мүшкіл. Ал теледидар тұтынушылар санасына
әсер
етудің
басты
жолы.
Сондықтан
теледидарлық
жарнаманың
дамуына
үлес
қосуымыз
қажет.
Тұтыну
тауарларын
жылжытудың ең тиімді түрі – жарнама болып
табылады. Жарнама дегеніміз – қаржыландыру
көзі анық көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге
асатын, жеке көрсетілмейтін,
тауар мен
қызметті жылжыту нысаны. Жарнаманы әдетте
сауданың қозғаушы күші деп те айтып жатады.
Егер бұл теңеуді одан әрі жалғастырсақ
жарнаманы
заңды
жол
қозғалысының
ережелерімен де теңестіруге болар еді

6.

Жарнама қызметімен өнімнің сапасы төмен болуы екі негізгі
фактормен айқындалады.
Біріншіден, қазақстандық
жарнама берушілер сапалы
өнім шығару үшін жеткілікті
қазіргі заманғы
технологиямен және жарнама
агенттерінің оларды алу үшін
жағдай жоқ болғандықтан қол
жетпейді.
Екіншіден, Республикада
жарнама бизнесі
мамандырылған
кадрлардың тапшы болып,
сонымен қатар, барлық
жарнама үрдісімен басқару
звеносы болмауы ісер етіп
отыр.

7.

Қазақстандағы қазіргі жарнамалардың
құрылуында
жақсы
жақтарын
да
байқауға болады. Дәл қазіргі кезде
жарнама нарығы туындау үрдісінен
өтіп кеткен. Жарнамалық бизнесте
үлкен
белсенділік байқалады және
көптеген агенстволар өздерінің және
басқалардың қателіктерінен үйреніп,
орындалатын
жарнамалық
жұмыстардың деңгейін көтеру арқылы
өз істерін дамытып кеңейтіп отыр. Одан
бөлек
халықта
және
кәсіпорында
жарнама
арқылы
қызығушылық
танытқан
адамдар
үшін
өз
мүмкіндіктерін көрсету жағдайы пайда
болды.

8.

Жарнама
нарығын
дамытуға
ұмтылу
жоғары
мамандарды көптеп дайындауға алып келеді. Бірақ
мемлекетімізде жарнама мамандарын даярлайтын
жоғары оқу орындары жоқ. Осыған сәйкес жарнама
саласына маманданбаған адамдар жұмыс жасайды, ал
олардың нәтижесі жарнаманы көргенен соң барып
аңғарылады. Тек кейбір ғана жарнама агенттерінде
«маркетинг және коммерция» білімін жетілдірген
санаулы ғана мамандары бар, ондай агентіктерге
«КИИК», «Panda Promotions»,
«Twiqa» және т.б.
жатқызуға
болады.
Бұл
айғақтар
мамандар
жетіспеушілігіне мәнді әсер ете алады.

9.

HOT SALE
Қазақстан Республикасы бойынша жарнама нарығының қазіргі
даму бағыттарында бірнеше өзекті мәселелер қарастырылуда.
Жарнамалық әрекеттің дамуы көбінесе Қазақстандағы
жарнама әрекетін дамытуды тежейтін фактор болып
табылатын мәнді мәсілелерге келіп тіріледі.
Оларды ашып қарастырайық.
Бірінші мәселе болып жарнама агентіктерін жоғары
мамандырылған
жұмысшылармен
қамтамасыз
ету.
Қазақстанның жарнама агентіктерінде әр түрлі мамандар
жұмыс жасайды, бірақ бірде біреуінде жарнама саласы
бойынша мамандық жоқ деп айтуға болады. Қазіргі кездері
жарнама агенттерінде тек байланыс кезінде қосымша табыс
ала алатын жарнама берушіні іздестіретін жарнама менеджері
жұмыс істейді. Сонымен қатар олар БАҚ-тың жарнамалық
материалдарын таратумен айналысады. Бұндай жағдайда кезкелген адам өзін жарнама саласының маманы ретінде
қабылдай береді. Сондықтан да, біздерге әйелдердің
гигиеналық тауарларын футбол ойындары арасында немесе
балаларға ұсынылған фильмдер ортасында банк депозиті
туралы көруімізге тура келеді.
ё

10.

HOT SALE
«Жарнама» маманын ең бірінші енгізген жарнаманың
жоғары мектептері келесі мамандықтарды ұсынады:
«жарнамадағы менеджмент», «жарнамадағы маркетинг»,
«жарнамадағы безендіру». Жоғары оқу орындарынан
тыс өте көп мөлшердегі жарнамалық студиялар
құрылған. Онда академиялық және қысқа мамандыруға
дайындықтар жүргізеді. Москвадағы ең танымал
студияға – Ю.Грымовтың кино және жарнамалық
еңбектерінің мастерлік телевидениясы жатады. айтып
кететін жағдай, Москвада қаншалықты жарнама
ауқымында мамандарды көп дайындағанымен де оларға
деген сұраныс әлі әлі қанағаттанарлықтай емес.
ё

11.

«Жарнама» маманын ең бірінші енгізген жарнаманың
жоғары мектептері келесі мамандықтарды ұсынады:
«жарнамадағы
менеджмент»,
«жарнамадағы
маркетинг», «жарнамадағы безендіру». Жоғары оқу
орындарынан тыс өте көп мөлшердегі жарнамалық
студиялар құрылған. Онда академиялық және қысқа
мамандыруға дайындықтар жүргізеді. Москвадағы ең
танымал студияға – Ю.Грымовтың кино және
жарнамалық еңбектерінің мастерлік телевидениясы
жатады. айтып кететін жағдай, Москвада қаншалықты
жарнама
ауқымында
мамандарды
көп
дайындағанымен де оларға деген сұраныс әлі әлі
қанағаттанарлықтай емес.

12.

Жарнамалық агенттіктердің сұрақтарға жауап беруі
кезінде, оларға мына мамандардың жетіспейтіні
аңғарылады: менеджерлер (26%), экономистер (13%),
маркетологтар (11%), психологтар (8%), компьютерлік
безендіру
бойынша
мамандар
(11%),
жарнама
режиссерлары
(5%),
суретші-дизайнерлер
(3%),
журналистер (3%) т.б.

13.

Екінші мәселе – аймақтардағы
жарнаманың дамуының теңсіздігі.
Бұл мәселе объектілік сипатқа ие
және
оның
теңсіз
таралуы
халықтардың өмір сүру деңгейі мен
жағдайының әртүрлілігі, сонымен
бірге шашыраңқы орналасуы.
Төртінші
мәселе
қарама-қарсы
әрекеттегі
жөнделген
үлгінің
тиімділігінің
болмауы
және
жарнама
нарығындағы
ақпараттарды
өңдейтін
және
жинастыратын
зерттеуші
агентіктері арасындағы ақпараттар
алмасуының болмауы.
03
04
05
02
Үшінші
мәселе
болып
жарнама
аудиториясының
сенімділігі мен жеткізе
білу
қабілетінің
өлшемдері табылады.
бесінші мәселе – маркетингтік
зерттеулер жүргізудегі бірлік
әдістемелердің болмауы, бұның
нәтижесі
әр
түрлі
зерттеу
агентіктерінің жарнама нарығын
зерттеудегі мәліметтердің сай
келмеуіне әкеледі., сондықтан да
сенімді болмайды.

14.

Алтыншы мәселе
БАҚ-та жарнаманың орналасуы үшін бақылаудың жоқтылығы болып
есептеледі. Жарнаманың дамуының бастапқы сатыларында қазіргі
жағдайларда тиімсіз болып табылатын өнімнің экстенсивті жылжуы
болды, соған ұқсас біздің көздеуіміз тек қана нарықтың бөлігін жаулап
алып қана қоймай, оны ұстап тұру, тұтынушыны «бөгеу» өте қажет.
Жетінші мәселе
Жетінші мәселе – жарнамалық әрекеттік реттеудің тиімді
әдістерін анықтау. Барлық елдерде барлық реттеу, соның ішінде
жарнамалық әрекетті әр түрлі субъектілерге әрекеттенген тәрізді
өзіндік күрделі механизмді көрсетеді.

15.

Жарнамалық үрдістің тікелей және жанама қатысушыларын қарастыра отырып,
жарнамалық үрдісті реттеудің үш түрін айтап өтуге болады:
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы
аумағында жарнаманы жасау, тарату,
орналастыру және пайдалану процесінде
туындайтын қатынастарды
English     Русский Правила