Поняття, суб’єкти, об’єкти інвестиційної діяльності
5.17M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Поняття, суб’єкти, об’єкти інвестиційної діяльності

1. Поняття, суб’єкти, об’єкти інвестиційної діяльності

Підготували студенти
групи ФК-14-5
Тронько К.
Місілюк Г.
Філь К.
Нечет О.

2.

Інвестиційна діяльність - комплекс заходів та дій фізичних,
юридичних осіб та держави, які вкладають свої кошти з метою
отримати прибуток.

3.

Інвестиційний процес поєднує в собі суб’єкти і об’єкти
інвестиційної діяльності. Вони взаємодіють між собою певним
чином, в результаті такої взаємодії з’являється якийсь продукт, який
споживається суспільством, приносячи суб’єктам вигоди, у вигляді
прибутку чи інших матеріальних благ.

4.

Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути і будь-яке
майно, в тому числі основні фонди та оборотні кошти в усіх
галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові
грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні
цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

5.

Суб'єктами
(інвесторами та
учасниками)
інвестиційної
діяльності можуть
бути фізичні та
юридичні особи
України й
іноземних держав,
а також держави.

6.

Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають
рішення про вкладення власних, позичкових і залучених
майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

7.

Інвестори
Корпоративні
Інституційні
Індивідуальні

8.

Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути
громадяни та юридичні особи України, інших держав, які
забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень
або на підставі доручення інвестора.

9.

Активним учасником
інвестиційної
діяльності є держава.
Вона бере участь в
інвестиційному
процесі як прямо через державний
сектор економіки, так
і побічно, через свої
інституції - органи
виконавчої влади та
місцевого
самоврядування.

10.

Основними учасниками
інвестиційного процесу є
виробничо-господарські
утворення, до яких належать:
• Акціонерні товариства
• Товариства з обмеженою
відповідальністю
• Товариства з додатковою
відповідальністю
• Повні товариства
• Командитні товариства

11.

Інвестиційний процес має всі ознаки
системи: у ньому завжди наявний суб'єкт
(інвестор), об'єкт (об'єкт інвестування),
зв'язок між ними (інвестування з метою
одержання інвестиційного доходу) та
інвестиційний ринок, у якому вони
існують. При цьому зв'язок є
системоутворюючим фактором, оскільки
поєднує всі інші елементи в єдине ціле.
English     Русский Правила