Інформаційний тероризм
Інформаційний тероризм
Досягають цього вирішенням низки завдань, основне з яких є поразка об'єктів інформаційного середовища з допомогою застосування
У мирний час прямими виконавцями акцій інформаційного тероризму є :
Дякую за увагу!
974.31K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Інформаційний тероризм

1. Інформаційний тероризм

Підготувала
Студентка
ФЕМП
2курсу 22групи
Крива Наталія

2. Інформаційний тероризм

Спеціальний
агент ФБР Марк Поллитт1
визначає її як “заздалегідь сплановані,
політично мотивовані атаки на
інформаційні, комп'ютерні системи,
програми розвитку й дані, що
виявляються при застосуванні насильства
стосовно цивільним цілям із боку
субнациональных груп чи таємних
агентів”.

3.

Під інформаційним тероризмом
можна розуміти навмисне
застосування окремими особами,
терористичними групами чи
організаціями коштів інформаційного
насильства із єдиною метою руйнації
єдиного інформаційного поля,
нанесення великих економічних
збитків країні, створення клімату
істерії в соціумі, нав'язування певний
спосіб поведінки у процесі ухвалення
рішень.

4.

Мета інформаційного тероризму
-
- максимальне зниження рівня інформаційної
захищеності об'єкта впливу.

5. Досягають цього вирішенням низки завдань, основне з яких є поразка об'єктів інформаційного середовища з допомогою застосування

коштів інформаційного зброї
чи інформаційного насильства.

6.

Ближче до визначення
інформаційного тероризму підійшли
автори Словника по карному праву,
що вважають, що тероризм узагалі, і
духовний зокрема, являє собою
діяльність, що виражається в
залякуванні населення й органів
влади з метою досягнення
злочинних намірів.

7.

«Такий тероризм полягає також у
спробах організації спеціальних
медіа-кампаній, покликаних
зруйнувати знаково-символьну
інфраструктуру суспільства, створити
у ньому атмосферу громадянської
непокори, недовіри до дій та намірів
влади й особливо – її силових
структур, що мають захищати
суспільний порядок, зумовити
поширення ксенофобних настроїв й
підозріле настановлення щодо
”чужинців (якими можуть виявитися
представники будь-яких меншин і
навіть «більшин»).

8.

Не випадково англомовну абревіатуру WMD («weapons of mass
destruction» – «зброя масового ураження») після 11 вересня 2001
р. на Заході дедалі частіше розшифровують за співзвуччям як
«weapons of mass disruрtion» («зброя масової деконсолідації»)» зазначає політ-технолог Микола Оживан.

9. У мирний час прямими виконавцями акцій інформаційного тероризму є :

- іноземні спецслужби й організації;
- закордонні і значна частина українських ЗМІ;
- організації сектантів і церковників;
- різного роду місіонерські організації;
- окремі екстремістські елементи і групи.

10.

Яскравим представником такого
тероризму свого часу в Україні було «Біле
братство». Сотні людей підпали під вплив
сектантів-фанатиків. Такі дії навіть
спричинили закриття шкіл на деякий час,
люди боялися випускати дітей на вулиці.
Мету терористів було досягнуто, в
суспільстві панував страх і дестабілізація.

11.

Також часто в Україні інформаційним
терористом називають президента Росії
Володимира Путіна. Політику, яку він
веде щодо України, інформаційні
бомби, які закидають російські ЗМІ – все
це не що інше, як тероризм.

12.

Активно використовують
інформаційні каналі і
безпосреденьо терористи,
подаючи свої плани через
офіційні арабські канали
інформації

13.

Дестабілізація суспільства чи
то у внутрішній політиці
країни, між ворогуючими
публічними особистостями, чи
то у зовнішньополітичних
стосунках завдяки
інформаційному тероризму
стає дедалі популярнішим.
Адже вдало оформленою
інформацією можна знищити
все, і зброя стане
неактуальною…

14. Дякую за увагу!

English     Русский Правила