Ринкові дослідження
Дослідження кон’юнктури ринку
Кон'юнктура ринку
Кон'юнктурні дослідження
Етапи дослідження економічної кон’юнктури.
Основні кон'юнктуростворюючі фактори діляться на 2 види:
Існують 4 групи показників товарного ринку:
Схема проведення дослідження кон’юнктури ринку:
Кон’юнктурний звіт
Дослідження поведінки споживачів
Фактори, що впливають на поведінку
Дослідження конкурентного середовища, торгових марок
Конкуренти П.П Балтіка
Товарний знак
Дослідження торгової марки проводять для
Торгові знаки (торгові марки) виконують в основному чотири функції
План проведення дослідження торгової марки:
792.12K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ринкові дослідження

1. Ринкові дослідження

Підготувала
Студентка 2 курсу
Групи КДР-10
Конящева Катерина Павлівна

2. Дослідження кон’юнктури ринку

3. Кон'юнктура ринку

4. Кон'юнктурні дослідження

5. Етапи дослідження економічної кон’юнктури.

• - дослідження основних рис та
особливостей ринку;
• - вибір (роздроблення) методів
вивчення кон’юнктури;
• - збір і накопичення кон’юнктурної
інформації;
• - прогноз кон’юнктури;
• Аналіз кон’юнктури

6. Основні кон'юнктуростворюючі фактори діляться на 2 види:

• Фактори І виду - безпосередньо впливають на
кон'юнктуру світового ринку
• Фактори II виду - опосередкованого впливу
на кон'юнктуру світового ринку

7. Існують 4 групи показників товарного ринку:

• І група - показники виробництв
• II група - показники попиту і пропозиції
• III група - товарно-економічні показники
• IV група - цінові показники

8.

• Основне завдання бізнес-середовища та
макросередовища - це маркетингові
дослідження ринку, конкуренції на ньому та
конкурентних можливостей підприємства.

9. Схема проведення дослідження кон’юнктури ринку:

10. Кон’юнктурний звіт

11.

• Оперативна кон’юнктурна інформація - це
документ який містить об’єктивну
інформацію яка є свого роду сигналом про
окремі процеси кон’юнктури ринку

12. Дослідження поведінки споживачів

• Поведінка споживачів

13. Фактори, що впливають на поведінку


споживачів:
- економічні;
- соціальні;
- особистісні (вік, етапи життєвого циклу,
психологічні);
• - демографічні;
• - природнокліматичні та національнодемографічні.

14. Дослідження конкурентного середовища, торгових марок

15.

• Група підприємств, які випускають однорідну
продукцію та конкурують на одному ринку,
складають галузь. Аналіз рушійних сил
підприємства полягає у визначенні того, як
будуть змінюватись ринкові умови

16.

• Аналіз конкурентоспроможного
підприємства повинен встановлювати, які
сили визначають ступінь інтенсивності
конкурентної боротьби.
• До них можна віднести:
• розміри ринку;
• темпи зростання ринку та стадії життєвого
циклу;
• потужності та ін.

17. Конкуренти П.П Балтіка

• - Інтерпродсервіс
• - Морепродукти плюс
• - Продінвест

18. Товарний знак

19. Дослідження торгової марки проводять для

• - Визначення позиції марки у свідомості
покупців.
• - Установлення найбільш відомих марок є
прямими конкурентами у свідомості
потенційних покупців.
• - Зіставлення спонтанної відомості з
підтримкою.
• - Ідентифікація споживчої зони з нижчою
відомістю.

20. Торгові знаки (торгові марки) виконують в основному чотири функції

• - функція виділена товару або послуг серед
інших подібних перебуваючих у цивільному
обороті;
• - функція вказівка на походження товару або
послуг;
• - функція вказівка на певну якість товарів і
послуг;
• - функція реклами певного товару і послуг.

21. План проведення дослідження торгової марки:

• - об’єкт (зацікавити споживача, та подати
якомога більше інформації, а також зробити
торгову марку найбільш
конкурентоспроможною)
• - ціль - визначити найбільшу відому торгову
марку у свідомості покупців.

22.

• Приватне підприємство «Балтіка» має
свідоцтво на знак для товарів і послуг .
• ПП «Балтика» має фірмовий салоган
«Смакуйте рибку собі на здоров’я »
English     Русский Правила