Гостра променева хвороба
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
Клінічні форми ГПХ
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
Клінічні форми ГПХ
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
Тяжкість перебігу кістково-мозкової форми ГПХ
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
Періоди ГПХ:
Період первинної реакції
Період первинної реакції
МЛІ “Крок 3”
МЛІ “Крок 3”
Період первинної реакції
Латентний період
Латентний період
Період розпалу
Період розпалу
Період розпалу
Лікування ГПХ
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у періоді первинної реакції
Лікувальна тактика у латентному періоді
Лікувальна тактика у періоді розпалу
Ступені важкості ГМПУ
Клінічний перебіг МПУ
Фаза первинної реакції (первинної еритеми)
Фаза первинної реакції (первинної еритеми)
Латентна фаза
Тривалість латентної фази
3.32M
Категория: МедицинаМедицина

Радіаційна медицина. Гостра променева хвороба

1.

Радіаційна медицина

2. Гостра променева хвороба

захворювання, яке розвивається при зовнішньому
γ-, γ-нейтронному та рентгенівському опроміненні в
дозі, що перевищує 1 Гр, одержаній одномоментно або
впродовж короткого проміжку часу (до 10 діб), а
також при надходженні всередину радіонуклідів, які
створюють адекватну поглинуту дозу.
ГПХ характеризується періодичністю перебігу та
полісиндромністю клінічних проявів, серед яких
провідними, залежно від дози опромінення, є
симптоми ураження кровотворної та нервової
систем, органів шлунково-кишкового тракту.

3. МЛІ “Крок 3”

Під час аварії на енергоблоці атомної електростанції
12 співробітників одноразово отримали дозу
зовнішнього радіаційного опромінення 0,5 Гр. У
хворого рівень лейкоцитів крові – 4,0-4,3х109/л,
тромбоцитів – 180-190х109/л. Яка форма
променевого ураження має місце у даному випадку?
A. Гостра променева реакція
B. ГПХ. Кісткомозкова форма
C. ГПХ. Кишкова форма
D. ГПХ. Токсемічна форма
E. ГПХ. Церебральна форма

4. МЛІ “Крок 3”

Під час аварії на енергоблоці атомної електростанції
12 співробітників одноразово отримали дозу
зовнішнього радіаційного опромінення 0,5 Гр. У
хворого рівень лейкоцитів крові – 4,0-4,3х109/л,
тромбоцитів – 180-190х109/л. Яка форма
променевого ураження має місце у даному випадку?
A. Гостра променева реакція
B. ГПХ. Кісткомозкова форма
C. ГПХ. Кишкова форма
D. ГПХ. Токсемічна форма
E. ГПХ. Церебральна форма

5. Клінічні форми ГПХ

Клінічна форма
Доза, Гр
Кістково-мозкова
1-10
Кишкова
10-20
Токсемічна (судинна)
20-80
Церебральна
> 80

6. МЛІ “Крок 3”

Військовослужбовець 30 років одержав
одноразову дозу випромінювання 15 Гр на
радіактивно забрудненій території.
З`явились скарги на стискаючий головний
біль, підвищення температури тіла до 380С,
нудоту, блювання. Клініка якої форми
гострої променевої хвороби розвинеться у
цієї людини?
A. Церебральна
B. Кістковомозкова
C. Токсемічна
D. Кишкова
E. Цереброспинальна

7. МЛІ “Крок 3”

Військовослужбовець 30 років одержав
одноразову дозу випромінювання 15 Гр на
радіактивно забрудненій території.
З`явились скарги на стискаючий головний
біль, підвищення температури тіла до 380С,
нудоту, блювання. Клініка якої форми
гострої променевої хвороби розвинеться у
цієї людини?
A. Церебральна
B. Кістковомозкова
C. Токсемічна
D. Кишкова
E. Цереброспинальна

8. МЛІ “Крок 3”

В лікарню доставлено хворого Б. через 8
годин після аварії на АЕС з дозою
опромінення 30 Гр. Скарги на блювання,
біль в животі, лихоманку, пронос. При огляді
виявлена блідість шкіри, брадикардія,
гіпотензія. Вкажіть форму гострої
променевої хвороби?
A. Кістково-мозкова
B. Кишкова
C. Токсемічна
D. Церебральна
E. Серцево-судинна

9. МЛІ “Крок 3”

В лікарню доставлено хворого Б. через 8
годин після аварії на АЕС з дозою
опромінення 30 Гр. Скарги на блювання,
біль в животі, лихоманку, пронос. При огляді
виявлена блідість шкіри, брадикардія,
гіпотензія. Вкажіть форму гострої
променевої хвороби?
A. Кістково-мозкова
B. Кишкова
C. Токсемічна
D. Церебральна
E. Серцево-судинна

10. Клінічні форми ГПХ

Клінічна форма Доза, Гр
Прогноз
Кістково-мозкова
1-10
Кишкова
10-20
1-2 тижні
Токсемічна
(судинна)
20-80
4-7 доба
Церебральна
> 80
1-3 доба

11. МЛІ “Крок 3”

У хворого Л. після опромінення в дозі 12 Гр з перших
хвилин виникли безперервне блювання, пронос,
болі в животі, слабкість, головний біль, лихоманка.
Об-вно: гіперемія шкіри обличчя і слизових
оболонок, іктеричність склер, сухий обкладений
язик, тахікардія, артеріальна гіпотензія, болючість
при глибокій пальпації живота. Через 5 днiв
з’явились виразковий стоматит, орофарингеальний
синдром, фебрильна лихоманка і ентерит, виражена
кровоточивість. Який прогноз для життя у хворого?
A. Сприятливий.
B. Сприятливий, за умови своєчасного лiкування.
C. Відносно сприятливий.
D. Відносно сприятливий, за умови своєчасного
лiкування.
E. Несприятливий.

12. МЛІ “Крок 3”

У хворого Л. після опромінення в дозі 12 Гр з перших
хвилин виникли безперервне блювання, пронос,
болі в животі, слабкість, головний біль, лихоманка.
Об-вно: гіперемія шкіри обличчя і слизових
оболонок, іктеричність склер, сухий обкладений
язик, тахікардія, артеріальна гіпотензія, болючість
при глибокій пальпації живота. Через 5 днiв
з’явились виразковий стоматит, орофарингеальний
синдром, фебрильна лихоманка і ентерит, виражена
кровоточивість. Який прогноз для життя у хворого?
A. Сприятливий.
B. Сприятливий, за умови своєчасного лiкування.
C. Відносно сприятливий.
D. Відносно сприятливий, за умови своєчасного
лiкування.
E. Несприятливий.

13. МЛІ “Крок 3”

У службовця Ю. через 10 хвилин після радіаційного
опромінення загальною дозою 25 Гр з’явились:
запаморочення, адинамія, втрата свідомості;
протягом першої доби безперервне блювання,
пронос, артралгії, виражена тахікардія, виражена
первинна еритема, іктеричність склер, артеріальна
гіпотонія. Дiагностована гостра променева хвороба.
Який прогноз для життя у службовця?
A. Виживання гарантоване
B. Пiсля лiкування сприятливий.
C. Несприятливий без лiкування.
D. Сучасне лікування повинно забезпечити
виживання усіх хворих.
E. При явищах важкої токсемії смерть настає на 4-7
добу, незважаючи на будь-які лікувальні заходи.

14. МЛІ “Крок 3”

У службовця Ю. через 10 хвилин після радіаційного
опромінення загальною дозою 25 Гр з’явились:
запаморочення, адинамія, втрата свідомості;
протягом першої доби безперервне блювання,
пронос, артралгії, виражена тахікардія, виражена
первинна еритема, іктеричність склер, артеріальна
гіпотонія. Дiагностована гостра променева хвороба.
Який прогноз для життя у службовця?
A. Виживання гарантоване
B. Пiсля лiкування сприятливий.
C. Несприятливий без лiкування.
D. Сучасне лікування повинно забезпечити
виживання усіх хворих.
E. При явищах важкої токсемії смерть настає на
4-7 добу, незважаючи на будь-які лікувальні
заходи.

15. МЛІ “Крок 3”

Хворий В. через 2 години після опромінення
(поглинута доза 320 рад) вiдчув загальну слабкість,
нудоту, з`явилися блювання; t-37,5 С, незначна
гіперемія шкіри і слизових оболонок. Через добу та
на протязi 2 тижнiв стан полiпшувався, але
зберігались помірна астенізація. У периферичної
крові: лімфоцити з 1 доби зменшились до 0,68•109/л,
лейкоцити на 9 добу – 2•109/л, тромбоцити – 50•109/л
(на 20 добу). Який прогноз для життя хворого?
А. Виживання можливе при своєчасному лікуваннi.
В. Виживання гарантоване.
С. Виживання малоймовірне.
D. Виживання неможливе.
E. При явищах важкої токсемії смерть настає на 4-7
добу, незважаючи на будь-які лікувальні заходи.

16.

1 Гр = 100 рад
320 рад = 3,2 Гр

17. МЛІ “Крок 3”

Хворий В. через 2 години після опромінення
3,2 рад)
Гр вiдчув загальну слабкість,
(поглинута доза 320
нудоту, з`явилися блювання; t-37,5 С, незначна
гіперемія шкіри і слизових оболонок. Через добу та
на протязi 2 тижнiв стан полiпшувався, але
зберігались помірна астенізація. У периферичної
крові: лімфоцити з 1 доби зменшились до 0,68•109/л,
лейкоцити на 9 добу – 2•109/л, тромбоцити – 50•109/л
(на 20 добу). Який прогноз для життя хворого?
А. Виживання
Виживанняможливе
можливе
при
своєчасному
лікуваннi.
при
своєчасному
лікуваннi.
В. Виживання гарантоване.
С. Виживання малоймовірне.
D. Виживання неможливе.
E. При явищах важкої токсемії смерть настає на 4-7
добу, незважаючи на будь-які лікувальні заходи.

18. Тяжкість перебігу кістково-мозкової форми ГПХ

Ступінь тяжкості
Доза, Гр
Легкий (І)
1-2
Середній (ІІ)
2-4
Тяжкий (ІІІ)
4-6
Дуже тяжкий (IV)
6-10

19. МЛІ “Крок 3”

Технік АЕС К., 32 років, знаходився на відстані 600 м від
реактора. Аварія відбулась 6 годин тому, доставлений зі
скаргами на повторну блювоту, слабкість, підвищення
температури до 37,2°С, ниючий біль у животі, нестійке
випорожнення. Доза опромінення 3,6 Гр. Стан середньої
тяжкості. Шкіряні покриви і слизисті бліді. Ослаблене везикулярне дихання. Пульс -100 уд/хв., ритмічний, АТ110/70
мм рт.ст. Живіт болісний по ходу товстої кишки. Аналіз крові:
ер-3,1Т/л, Нв-95г/л, Л-6Г/л, мієл-6%, п-22%, с-59%, лімф13%, тр-180 Г/л, ШОЕ-28 мм/год. Ваш діагноз:
А. Гостра променева хвороба, середній ступінь тяжкості
B. Гостра променева хвороба, легкий ступінь тяжкості
C. Гостра променева хвороба, тяжкий перебіг
D. Гостра променева хвороба, дуже тяжкий перебіг
E. Гостра променева реакція

20. МЛІ “Крок 3”

Технік АЕС К., 32 років, знаходився на відстані 600 м від
реактора. Аварія відбулась 6 годин тому, доставлений зі
скаргами на повторну блювоту, слабкість, підвищення
температури до 37,2°С, ниючий біль у животі, нестійке
випорожнення. Доза опромінення 3,6 Гр. Стан середньої
тяжкості. Шкіряні покриви і слизисті бліді. Ослаблене везикулярне дихання. Пульс -100 уд/хв., ритмічний, АТ110/70
мм рт.ст. Живіт болісний по ходу товстої кишки. Аналіз крові:
ер-3,1Т/л, Нв-95г/л, Л-6Г/л, мієл-6%, п-22%, с-59%, лімф13%, тр-180 Г/л, ШОЕ-28 мм/год. Ваш діагноз:
А. Гостра променева хвороба, середній ступінь тяжкості
B. Гостра променева хвороба, легкий ступінь тяжкості
C. Гостра променева хвороба, тяжкий перебіг
D. Гостра променева хвороба, дуже тяжкий перебіг
E. Гостра променева реакція

21. Періоди ГПХ:

Період первинної реакції (початковий)
Латентний період (уявного благополуччя)
Період розпалу (виразних клінічних проявів)
Період відновлення

22. Період первинної реакції

Диспептичний синдром
- нудота
- блювання
- діарея
Астено-вегетативний синдром
- загальна слабкість
- тимчасова втрата свідомості
- головний біль
- гіподинамія
- артеріальна гіпотензія
Гематологічний синдром
- відносна та абсолютна лімфоцитопенія
- нейтрофільний лейкоцитоз

23.

Час виникнення та інтенсивність блювання
при ГПХ різного ступеня важкості
Ступінь
важкості
ГПХ
I
II
III
IV
Час виникнення
– та –n – опромінення
великої потужності
2 – 4 години
1 – 2 години
30 хвилин – 1 година
10 – 20 хвилин
Інтенсивність
блювання
одноразова
повторна
багаторазова
дуже часта

24.

МЛІ “Крок 3”
Рота військовослужбовців знаходилися на відстані
2 км від аварійного блоку атомної електростанції під
час вибуху. Через 50 хвилин виникли нудота,
багаторазова блювота, що утримувалися протягом
доби. Через 3 доби надійшов до ПМП зі скаргами на
помірну нудоту. Об-но: стан відносно задовільний,
помірна ін’єкція склер. Гемодинаміка стабільна, з
боку органів грудної клітки, живота – без
особливостей. Геморагічного синдрому, кишкової
диспепсії нема. Ваш діагноз?
A. Гостра променева хвороба, I ступінь
B. Гостра променева хвороба, II ступінь
C. Гостра променева хвороба, III ступінь.
D. Гостра променева хвороба, IV ступінь
E. Гостра променева хвороба, V ступінь

25.

МЛІ “Крок 3”
Рота військовослужбовців знаходилися на відстані
2 км від аварійного блоку атомної електростанції під
час вибуху. Через 50 хвилин виникли нудота,
багаторазова блювота, що утримувалися протягом
доби. Через 3 доби надійшов до ПМП зі скаргами на
помірну нудоту. Об-но: стан відносно задовільний,
помірна ін’єкція склер. Гемодинаміка стабільна, з
боку органів грудної клітки, живота – без
особливостей. Геморагічного синдрому, кишкової
диспепсії нема. Ваш діагноз?
A. Гостра променева хвороба, I ступінь
B. Гостра променева хвороба, II ступінь
C. Гостра променева хвороба, III ступінь
D. Гостра променева хвороба, IV ступінь
E. Гостра променева хвороба, V ступінь

26. Період первинної реакції

Диспептичний синдром
- нудота
- блювання
- діарея
Астено-вегетативний синдром
- загальна слабкість
- тимчасова втрата свідомості
- головний біль
- гіподинамія
- артеріальна гіпотензія
Гематологічний синдром
- відносна та абсолютна лімфоцитопенія
- нейтрофільний лейкоцитоз

27. МЛІ “Крок 3”

Які зміни у загальному аналізі крові
відповідають початковому періоду
кістково-мозкової форми гострої
променевої хвороби?
A. Лейкоцитоз
B. Лейкоцитоз, лімфоцитоз
C. Лейкопенія, лімфопенія
D. Лейкоцитоз, лімфопенія
E. Лімфоцитоз

28. МЛІ “Крок 3”

Які зміни у загальному аналізі крові
відповідають початковому періоду
кістково-мозкової форми гострої
променевої хвороби?
A. Лейкоцитоз
B. Лейкоцитоз, лімфоцитоз
C. Лейкопенія, лімфопенія
D. Лейкоцитоз, лімфопенія
E. Лімфоцитоз

29.

Абсолютна лімфоцитопенія
через 18-24 години після опромінення
Ступінь тяжкості
К-сть лімфоцитів,
*109/л
Легкий (І)
1,00 - 0,75
Середній (ІІ)
0,75 - 0,50
Тяжкий (ІІІ)
0,50 - 0,25
Дуже тяжкий (IV)
< 0,25

30.

МЛІ “Крок 3”
Після аварії на АЕС у постраждалого виникла
нудота, було блювання, головний біль,
підвищення температури тіла до 37,7оС, стійка
гіперемія шкіри обличчя. На кінець першої доби
у крові: лейк. – 14,2 ·109/л, лімфоц. – 0,4·109/л.
Який ступінь гострої променевої хвороби
можливо запідозрити у хворого?
A. І ступінь
B. 0 ступінь
C. ІV ступінь
D. ІІ ступінь
E. ІІІ ступінь

31.

МЛІ “Крок 3”
Після аварії на АЕС у постраждалого виникла
нудота, було блювання, головний біль,
підвищення температури тіла до 37,7оС, стійка
гіперемія шкіри обличчя. На кінець першої доби
у крові: лейк. – 14,2 ·109/л, лімфоц. – 0,4·109/л.
Який ступінь гострої променевої хвороби
можливо запідозрити у хворого?
A. І ступінь
B. 0 ступінь
C. ІV ступінь
D. ІІ ступінь
E. ІІІ ступінь

32.

МЛІ “Крок 3”
Потерпілий 38 років зазнав відносно рівномірного
опромінення від закритого джерела Cs137 на протязі
10 хвилин. Через 2 години після контакту з
джерелом скаржився на загальну слабкість, нудоту,
блювання, головний біль, запаморочення. При
огляді: шкірні покриви не змінені. Пульс 86 за хв.
АТ-110/70 мм рт. ст. Температура тіла 36,9о С.
Заг.аналіз крові: ер. - 4•1012/л, тромб.-180•109/л,
лейк.-10,4•109/л, лімфоц.-0,81•109/л, Амілаза крові240 мг/мл/год. Який ступінь гострої променевої
хвороби можливо запідозрити у хворого?
A. І ступінь
B. ІV ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. 0 ступінь

33.

МЛІ “Крок 3”
Потерпілий 38 років зазнав відносно рівномірного
опромінення від закритого джерела Cs137 на протязі
10 хвилин. Через 2 години після контакту з
джерелом скаржився на загальну слабкість, нудоту,
блювання, головний біль, запаморочення. При
огляді: шкірні покриви не змінені. Пульс 86 за хв.
АТ-110/70 мм рт. ст. Температура тіла 36,9о С.
Заг.аналіз крові: ер. - 4•1012/л, тромб.-180•109/л,
лейк.-10,4•109/л, лімфоц.-0,81•109/л, Амілаза крові240 мг/мл/год. Який ступінь гострої променевої
хвороби можливо запідозрити у хворого?
A. І ступінь
B. ІV ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. 0 ступінь

34. Період первинної реакції

Місцеві зміни (на ділянках шкіри, що піддалися
опроміненню у дозі > 4 Гр):
- гіперемія шкіри (радіаційна засмага)
- ін'єкція склер
Гіперемія обличчя та ін'єкція склер (поглинута доза 5 Гр)

35.

Тривалість періоду
первинної реакції
Ступінь тяжкості
Легкий (І)
Тривалість
Кілька годин
Середній (ІІ)
До 1 доби
Тяжкий (ІІІ)
До 2 діб
Дуже тяжкий (IV)
До 3-4 діб

36.

МЛІ “Крок 3”
При гострій променевій хворобі ІV ст.
важкості первинна реакція триває:
A. Нема або декілька годин
B. До 1 доби
C. 1-2 доби
D. До 3-4 діб
E. До 5-6 діб

37.

МЛІ “Крок 3”
При гострій променевій хворобі ІV ст.
важкості первинна реакція триває:
A. Нема або декілька годин
B. До 1 доби
C. 1-2 доби
D. До 3-4 діб
E. До 5-6 діб

38. Латентний період

Покращання самопочуття хворих, ослаблення
симптомів первинної реакції.
- неспецифічна неврологічна симптоматика;
- зниження апетиту;
- пітливість;
- лабільність пульсу, АТ.
Випадіння волосся (епіляція) в ділянках шкіри, які
піддалися опроміненню в епіляційній дозі (> 3 Гр )

39. Латентний період

Периферийна кров:
- виразна лімфоцитопенія;
- нейтропенія;
- тромбоцитопенія;
- ретикулоцитопенія
Кістковий мозок:
Кістковий мозок в нормі
Аплазія

40.

Тривалість
латентного періоду
Ступінь тяжкості
Легкий (І)
Тривалість
30 діб
Середній (ІІ)
15-25 діб
Тяжкий (ІІІ)
8-17 діб
Дуже тяжкий (IV)
До 10 діб

41.

МЛІ “Крок 3”
У службовця Г. на 12 добу пiсля отримання дози
опромiнення 1,4 Гр. у периферичній крові:
лейкопенія, знижена кількість ретикулоцитів і
тромбоцитів. Мають мiсце якісні зміни клітин крові:
гіперсегментація ядер нейтрофілів, поліморфізм
ядер лімфоцитів, вакуолізація ядра і цитоплазми,
хроматиноліз, токсична зернистість у протоплазмі
нейтрофілів. На який перiод гострої променевої
хвороби вказують наведенi показники
периферичної крові?
A. Період загальної первинної реакції.
B. Прихований (латентний) період.
C. Період розпалу.
D. Період виходів.
E. Період віддалених наслідків.

42.

МЛІ “Крок 3”
У службовця Г. на 12 добу пiсля отримання дози
опромiнення 1,4 Гр. у периферичній крові:
лейкопенія, знижена кількість ретикулоцитів і
тромбоцитів. Мають мiсце якісні зміни клітин крові:
гіперсегментація ядер нейтрофілів, поліморфізм
ядер лімфоцитів, вакуолізація ядра і цитоплазми,
хроматиноліз, токсична зернистість у протоплазмі
нейтрофілів. На який перiод гострої променевої
хвороби вказують наведенi показники
периферичної крові?
A. Період загальної первинної реакції.
B. Прихований (латентний) період.
C. Період розпалу.
D. Період виходів.
E. Період віддалених наслідків.

43. Період розпалу

Критерій початку – агранулоцитоз
(зменшення кількості лейкоцитів < 1*109/л
нейтрофілів < 0,5*109/л)
Ступінь тяжкості
Агранулоцитоз
Легкий (І)
Після 30 доби
Середній (ІІ)
20 – 30-а доба
Тяжкий (ІІІ)
8 – 20-а доба
Дуже тяжкий (IV)
6 – 8-а доба

44. Період розпалу

Синдром інфекційних ускладнень
- фолікулярна, лакунарна ангіна;
- виразковий, виразково-некротичний стоматит;
- глосит, гінгівіт;
- бронхіт, пневмонія;
- ентероколіт;
- сепсис.

45.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після аварійного
випадку на атомному виробництві. Зазнав відносно
рівномірного опромінення від закритого джерела
Cs137. На 8 добу у крові: лейк. – 0,2 • 109л, нейтроф.
– відсутні, ерит. – 2,8 • 1012/л, тромбоц. – 12 • 109/л,
ШЗЕ – 52 мм/год, амілаза – 320 мг/мл/год.
Спостерігаються клінічні ознаки двосторонньої
зливної пневмонії. Який ступінь тяжкості гострої
променевої хвороби у хворого?
A. 0 ступінь
B. І ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. IV ступінь

46.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після аварійного
випадку на атомному виробництві. Зазнав відносно
рівномірного опромінення від закритого джерела
Cs137. На 8 добу у крові: лейк. – 0,2 • 109л, нейтроф.
– відсутні, ерит. – 2,8 • 1012/л, тромбоц. – 12 • 109/л,
ШЗЕ – 52 мм/год, амілаза – 320 мг/мл/год.
Спостерігаються клінічні ознаки двосторонньої
зливної пневмонії. Який ступінь тяжкості гострої
променевої хвороби у хворого?
A. 0 ступінь
B. І ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. IV ступінь

47.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після
аварійного випадку на атомному виробництві. Зазнав
відносно рівномірного опромінення від закритого
джерела Cs137. На 24 добу у крові: лейк. – 0,9 • 109/л,
нейтроф. – 0,45 • 109/л, ерит. – 3,5 • 1012/л, тромбоц. –
39 • 109/л, ШЗЕ – 36 мм/год, амілаза – 240 мг/мл/год.
Об-но: вогнищеві геморагічні висипки на слизової
оболонці ротової порожнини, шкіри передпліч, ознаки
некротичної ангіни. Який ступінь тяжкості гострої
променевої хвороби у хворого?
A. 0 ступінь
B. І ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. IV ступінь

48.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після
аварійного випадку на атомному виробництві. Зазнав
відносно рівномірного опромінення від закритого
джерела Cs137. На 24 добу у крові: лейк. – 0,9 • 109/л,
нейтроф. – 0,45 • 109/л, ерит. – 3,5 • 1012/л, тромбоц. –
39 • 109/л, ШЗЕ – 36 мм/год, амілаза – 240 мг/мл/год.
Об-но: вогнищеві геморагічні висипки на слизової
оболонці ротової порожнини, шкіри передпліч, ознаки
некротичної ангіни. Який ступінь тяжкості гострої
променевої хвороби у хворого?
A. 0 ступінь
B. І ступінь
C. ІІ ступінь
D. ІІІ ступінь
E. IV ступінь

49.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після аварійного
випадку на атомному виробництві. Зазнав відносно
рівномірного опромінення від закритого джерела
Cs137. На 14 добу у крові: лейк. – 0,9 • 109/л,
нейтроф. – 0,4 • 109/л, ерит. – 3,1 • 1012/л, тромбоц. –
42 • 109/л, ШЗЕ – 44 мм/год, амілаза – 270 мг/мл/год.
Об-но: геморагічні висипки на слизової оболонці
ротової порожнини, носові кровотечі, ознаки гострого
трахеобронхіту. Яка поглинута доза іонізуючого
випромінювання зумовила таку клінічну картину?
A. 4 – 6 Гр
B. 0,5 – 1 Гр
C. 1 – 2 Гр
D. 2 – 4 Гр
E. 6 – 10 Гр

50.

МЛІ “Крок 3”
Пацієнт, 47 р., поступив у стаціонар після аварійного
випадку на атомному виробництві. Зазнав відносно
рівномірного опромінення від закритого джерела
Cs137. На 14 добу у крові: лейк. – 0,9 • 109/л,
нейтроф. – 0,4 • 109/л, ерит. – 3,1 • 1012/л, тромбоц. –
42 • 109/л, ШЗЕ – 44 мм/год, амілаза – 270 мг/мл/год.
Об-но: геморагічні висипки на слизової оболонці
ротової порожнини, носові кровотечі, ознаки гострого
трахеобронхіту. Яка поглинута доза іонізуючого
випромінювання зумовила таку клінічну картину?
A. 4 – 6 Гр
B. 0,5 – 1 Гр
C. 1 – 2 Гр
D. 2 – 4 Гр
E. 6 – 10 Гр

51. Період розпалу

Геморагічний синдром
Крововиливи в шкіру та слизові оболонки,
кровоточивість ясен, спонтанні носові та маткові
кровотечі, гематурія, крововивливи в мозок, серце,
легені
Анемічний синдром
ДВЗ-синдром
Внаслідок
розладів
мікроциркуляції,
ендотоксикозу, бактеріємії
ацидозу,
Безпосередньою причиною смерті при
гострій променевій хворобі є тяжкі
інфекційні процеси та крововиливи у
життєво важливі органи

52. Лікування ГПХ

- носить комплексний характер;
- проводиться з врахуванням форми,
ступеня тяжкості та періоду захворювання;
- направлена на попередження
неблагоприємного наслідку,
відновлення праце- та боєздатності,
попередження ускладнень у віддаленому
періоді.

53. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

Антиеметичні (протиблювотні) засоби:
Попередження блювання
- Диметпрамід (табл. 0,02) 1 табл. 3-4 р/д
- Диметкарб (диметпрамід + сиднокарб) 1 табл. 3-4 р/д
- Етаперазин (табл. 0,04) 1 табл. 3-4 р/д
- Зофран (ондансетрон) (табл. 0,008) 1 табл. 3-4 р/д
Купування блювання
- Аміназин 0,5%-1 мл в/м
- Диметпрамід 1%-1 мл в/м
- Зофран 0,2%-5 мл в/м
new
Інгібітори 5-НТ3 рецепторів ІІ покоління (палоносетрон,
доласетрон)

54. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

У випадках повторного та невпинного блювання для
профілактики
гіпохлоремії,
гіпонатріемії
та
зневоднення – інфузійна терапія:
- Натрію хлорид 0,9% 500-800 мл в/в крапельно
- Глюкоза 40% - 20 мл
При різкому зниженні АТ:
- Мезатон 1% - 1 мл п/ш
- Дофамін 200 мг на 400 мл 5% глюкози в/в крапельно
При гострій серцево-судинній недостатності:
- Норадреналін 0,1% - 2 мл в 200 мл 0,9% NaCl в/в крапельно
- Строфантин 0,05% - 1 мл в 20 мл 40% глюкози в/в струминно
При набряку головного мозку:
-лазикс 2 мл в/м 4-5 р/добу;
- гіпотіазид 0,05 per os 3-4 р/добу.

55. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

Рання патогенетична терапія (РПТ)
вплив на пускові механізми розладів гомеостазу, які
виникають в момент опромінення та є причиною
формування основних синдромів періоду розпалу
- дезінтоксикація;
- застосування стимуляторів неспецифічної
резистентності організму та гранулоцитопоезу;
- застосування інгібіторів протеолізу;
- застосування антиоксидантів;
- імунокорекція

56. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

Рання патогенетична терапія (РПТ)
Дезінтоксикація:
- Похідні низькомолекулярного полівінилпірролідону
(неогемодез, амінодез, глюконеодез)
- Препарати на основі полівінилового спирту
(полівісолин)
- Декстрани (поліглюкін, реополіглюкін, реоглюман)
- Сольові розчини (натрія хлорид, р-н Рінгера, лактосоль)
- Екстракорпоральні методи детоксикації
(гемосорбція, плазмаферез)

57. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

Рання патогенетична терапія (РПТ)
Стимулятори неспецифічної резистентності:
- Вакцини (брюшнотифозна, протейна, тифо-паратифозна,
дизентерійний діантиген)
- Ліпополісахариди (продигіозан, сальмозан, маннан)
Стимулятори гранулоцитопоезу:
- Рекомбінантні аналоги G-CSF та GM-CSF(філграстим,
нейпоген, лейкостим, лейкомакс, грасальва, граноцит)
- Препарати інтерлейкіну-1β (беталейкин)
- Неспецифічні стимулятори (натрію нуклеїнат, пентоксил)

58. Лікувальна тактика у періоді первинної реакції

Рання патогенетична терапія (РПТ)
Інгібітори протеаз (профілактика ДВЗ):
- контрикал
- гордокс
- трасилол
Антиоксиданти:
- α-токоферол
- аскорбінова кислота
- α-ліпоєва (тіоктова) кислота
- глутатіон
- енергостім
Імуностимулятори:
- тималін, тимоген
- Т-активін

59. Лікувальна тактика у латентному періоді

● Дезінтоксикаційна терапія
● Антиоксидантна терапія
● Седативна терапія (сібазон, метбромат)
● Вітамінотерапія (вітаміни групи В, ліпоєва к-та)
new
● Дезоксінат (натрія дезоксирибонуклеат) 0,5%-15 мл в/м
● Санація вогнищ інфекції
● Перевід у асептичний бокс, початок а/б терапії

60. Лікувальна тактика у періоді розпалу

1). Профілактика та лікування інфекційних
ускладнень;
2). Профілактика та лікування геморагічного
синдрому;
3). Корекція анемічного синдрому;
4). Корекція метаболічних розладів;
5). Трансплантація кісткового мозку (ТКМ).

61.

Лікувальна тактика
у періоді розпалу
1. Профілактика та лікування інфекційних ускладнень
- лікування в асептичному боксі;
- антибактеріальна терапія:
Схеми а/б терапії залежно від ступеня тяжкості
ІІ
Аміноглікозиди
+
цефалоспорини
ІІІ покоління
ІІІ
IV
+
іміпенем
+
ванкоміцин,
цефалоспорини ІV
покоління замість ІІІ

62.

Лікувальна тактика
у періоді розпалу
1. Профілактика та лікування інфекційних ускладнень
- протифунгіозні антибіотики
амфотеріцин-В (фунгізоме) 50-100 мг/добу в/в
- противірусні засоби
ацикловір (зовіракс, медовір, герпевір)
750-1000 мг /добу в/в крапельно
- імуноглобуліни
IgG 0,5-1мг/кг
антистафілококовий гамма-глобулін 1,5 мл в/м
одноразово

63.

Лікувальна тактика
у періоді розпалу
2. Профілактика та лікування геморагічного синдрому
- свіжоприготовлена тромбоцитарна маса
(лікувальна доза 4·1011 тромбоцитів 3 рази/тиждень)
- аутотромбоконцентрат
- прокоагулянти (фібриноген 3-4 г в/в, свіжозаморожена
плазма 200 мл в/в)
- інгібітори фібринолізу (ε-амінокапронова кислота
5%-100 мл в/в 2-4 р/д, амбен 1%-5 мл в/в 2 р/д)
- стабілізатори судинної стінки (аскорбінова кислота,
рутин)

64.

Лікувальна тактика
у періоді розпалу
3. Корекція анемічного синдрому
- трансфузії еритроцитарної маси
(концентрація – 6·1012/л 0,5-0,8 л/добу)
- суспензії свіжезаморожених або відмитих
еритроцитів
4. Трансплантація кісткового мозку (ТКМ)
сумісність по АВ0, Rh, МНС (HLA), МLС

65.

Схема терапевтичних заходів при ГПХ різного ступеня важкості
ТКМ
Комбінація ГРФ :
IL-3 + G-CSF або GM-CSF
G-CSF або
GM-CSF
Профілактика аутоімунних ускладнень
"Експериментальні
методи
терапії"
Апаратна дезінтоксикація.
Профілактика ДВЗ-синдрома:
свіжозаморожена плазма + гепарин
Повне парентеральне харчування; корекція
"Симптомаметаболізму, утримання електролітів;
тична"
дезінтоксикаційна терапія; антиоксиданти
протиінфекПревентивне призначення антибіотиків широкого спек- ційна і замісна
тра дії, протифунгінозних препаратів, противірусних
терапія,
препаратів, імуноглобулинів. Лікування інфекційних
дезінтоксикаускладнень міелодепресії. Адекватна терапія компоненція,
тами крові: тромбомасою, еритромасою.
наркотики
Ізоляція, ентеральна стерилізація
Госпіталізація
Амбулаторне спостереження не менше 2-х місяців
0
I
0 1 2
II
III
4
IV
6
Ступінь важкості ГПХ
10
15
Д о з и
о п р о м і н е н н я ,
Г р
20
С
И
М
П
Т
О
М
А
Т
И
Ч
Н
А
Т
Е
Р
А
П
І
Я

66.

Експериментальні методи
лікування ГПХ
1. Комбінації цитокінів
схема SFT-3
Stem cell factor + Flt-3 ligand + tromopoietin + IL-3
схема SEP
Stem cell factor + Erythropoietin + Peg G-CSF
2. Трансплантація ембріонального тимусу + цитокіни

67.

Гострі місцеві
променеві ураження
(радіаційні опіки)
це складний комплекс морфологічних та функціональних змін в
тканинах
ділянки
тіла,
яка
обмежена зоною дії радіації в
поглинутій дозі, більшій за 8 – 10 Гр.

68. Ступені важкості ГМПУ

Ступінь
Поглинута доза
І
8 – 12 Гр
Сухий епідерміт
ІІ
13 – 20 Гр
ІІІ
ІV
Вологий епідерміт
21 – 25 Гр
Виразково-бульозний
дерматит
> 25 Гр
Виразково-некротичний
дерматит

69.

МЛІ “Крок 3”
У постраждалої В, 37 років, після місцевого
опромінення стегна в дозі 16,5 Гр. На кінець першої
доби з`явилася еритема, яка зникла через 2 доби.
На 11 день з`явилася яскрава із синюшним відтінком
вторинна еритема (без чітких меж) iз значним
набряком яка супроводжувалася печінням. Надалі у
товщі набряклої шкіри утворилися різко болючі
дрібні пухирі. Якому ступеню важкості гострого
місцевого променевого ураження вiдповiдають такі
зміни?
A. Сухий епідерміт
B. Вологий епідерміт
C. Виразково-бульозний дерматит
D. Виразково-некротичний дерматит
E. Бульозно-некротичний дерматит

70.

МЛІ “Крок 3”
У постраждалої В, 37 років, після місцевого
опромінення стегна в дозі 16,5 Гр. На кінець першої
доби з`явилася еритема, яка зникла через 2 доби.
На 11 день з`явилася яскрава із синюшним відтінком
вторинна еритема (без чітких меж) iз значним
набряком яка супроводжувалася печінням. Надалі у
товщі набряклої шкіри утворилися різко болючі
дрібні пухирі. Якому ступеню важкості гострого
місцевого променевого ураження вiдповiдають такі
зміни?
A. Сухий епідерміт
B. Вологий епідерміт
C. Виразково-бульозний дерматит
D. Виразково-некротичний дерматит
E. Бульозно-некротичний дерматит

71. Клінічний перебіг МПУ

І. Гострий період
- Фаза первинної реакції (первинної еритеми)
- Латентна фаза
- Фаза розпалу (основної еритеми)
- Фаза відновлення
ІІ. Період віддалених наслідків

72. Фаза первинної реакції (первинної еритеми)

Яскраво-червона еритема в проекції дії
іонізуючого випромінювання (упродовж
12-24 год після впливу)
Суб'єктивні відчуття:
- оніміння;
- печіння;
- відчуття розпирання.
Тривалість – до 6 діб

73. Фаза первинної реакції (первинної еритеми)

Еритема та набряк руки через 36 год після γ-n0-опромінення (≈70 Гр)

74. Латентна фаза

Зникає
почервоніння
суб'єктивні відчуття
шкіри
та
● є характерною рисою променевого
ураження на відміну від інших чинників і
може слугувати надійним критерієм для
диференційної діагностики з термічними
та хімічними опіками
● тривалість
поглинутої дози
фази
залежить
від

75. Тривалість латентної фази

Ступінь
Поглинута доза
І
> 20 діб
ІІ
15-20 діб
ІІІ
7 – 14 діб
ІV
до 4 – 6 діб
або відсутня

76.

МЛІ “Крок 3”
При порушенні техніки безпеки постраждалий
32 років зазнав опромінення від закритого
джерела Co60 у дозі 23,5 Гр. Опромінення було
нерівномірним. Через 1 годину відмічалася
гіперемія шкіри верхніх кінцівок та обличчя,
незначний свербіж у гіперимованих ділянок. На
кінець першої доби вказані зміни зникли. Коли
потрібно очікувати клінічних ознак періоду
вторинної еритеми?
A. Упродовж 1 тижня
B. Упродовж 7-14 діб
C. Упродовж 15-20 доби
D. Після 20 доби
E. Через 1 місяць

77.

МЛІ “Крок 3”
При порушенні техніки безпеки постраждалий
32 років зазнав опромінення від закритого
джерела Co60 у дозі 23,5 Гр. Опромінення було
нерівномірним. Через 1 годину відмічалася
гіперемія шкіри верхніх кінцівок та обличчя,
незначний свербіж у гіперимованих ділянок. На
кінець першої доби вказані зміни зникли. Коли
потрібно очікувати клінічних ознак періоду
вторинної еритеми?
A. Упродовж 1 тижня
B. Упродовж 7-14 діб
C. Упродовж 15-20 доби
D. Після 20 доби
E. Через 1 місяць

78.

МЛІ “Крок 3”
При порушенні техніки безпеки постраждалий
32 років зазнав опромінення від закритого
джерела Co60 у дозі 11,5 Гр. Опромінення було
нерівномірним. Через 1 годину відмічалася
гіперемія шкіри верхніх кінцівок та обличчя,
незначний свербіж у гіперимованих ділянок. На
кінець першої доби вказані зміни зникли. Коли
потрібно очікувати клінічних ознак періоду
вторинної еритеми?
A. Упродовж 1 тижня
B. Упродовж 7-14 діб
C. Упродовж 15-20 доби
D. Після 20 доби
E. Через 1 місяць

79.

МЛІ “Крок 3”
При порушенні техніки безпеки постраждалий
32 років зазнав опромінення від закритого
джерела Co60 у дозі 11,5 Гр. Опромінення було
нерівномірним. Через 1 годину відмічалася
гіперемія шкіри верхніх кінцівок та обличчя,
незначний свербіж у гіперимованих ділянок. На
кінець першої доби вказані зміни зникли. Коли
потрібно очікувати клінічних ознак періоду
вторинної еритеми?
A. Упродовж 1 тижня
B. Упродовж 7-14 діб
C. Упродовж 15-20 доби
D. Після 20 доби
E. Через 1 місяць
English     Русский Правила