Загальна характеристика структури Вищого адміністративного суду України
Компетенція Вищого адміністративного суду
Апарат суду
286.80K
Категория: ПравоПраво

Загальна характеристика структури Вищого адміністративного суду України

1. Загальна характеристика структури Вищого адміністративного суду України

Вищий адміністративний суд України —
вищий спеціалізований суд України і суд
касаційної інстанції з
розгляду адміністративних справ.
Вищий адміністративний суд України очолює
систему адміністративних судів України.
Судовою реформою 2016 року передбачено
ліквідацію Вищого адміністративного суду
України протягом шести місяців. Його
матеріально-технічна база передається
новому Верховному Суду.

2. Компетенція Вищого адміністративного суду

Вищий
адміністративний суд України є вищим спеціалізованим судом у системі адміністративних
судів України. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність
суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи
законами України встановлено інший порядок судового провадження (частина 2 статті 2 Кодексу
адміністративного судочинства України).
 
Відповідно до статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  до повноважень вищого
спеціалізованого суду належать:
 
1) здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розгляд справи відповідної судової спеціалізації як
судом першої або апеляційної інстанції;
3) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики;
4) надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування нормКонституції та
законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової
статистики; надання спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування
законодавства щодо вирішення справ відповідної судової спеціалізації;
5) здійснення інших повноважень, визначених законом.
 
Відповідно до частини 3 статті 20 Кодексу адміністративного судочинства України Вищий адміністративний
суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у
касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177
  КАСУ, Вищий адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної
інстанції судові рішення Київського апеляційного адміністративного суду.
Крім цього, відповідно до частини 4 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства Вищому
адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення
Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про
дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо
оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Апарат суду

Керівник апарату суду - ШЕВЧЕНКО
Олександр Михайлович
 
Заступник керівника апарату суду
- ЧЕРНІКОВ Павло Олександрович
 
Управління забезпечення діяльності
керівництва суду
 
- відділ адміністрування і контролю
- науково-аналітичний відділ

4.

Основними завданнями Управління є забезпечення діяльності Голови
Вищого адміністративного суду України, пов’язаної з реалізацією
адміністративних повноважень, визначених Законом України «Про
судоустрій і статус суддів», реалізацією заступниками Голови суду
адміністративних повноважень, визначених Головою суду, а також
забезпечення участі Голови та заступників Голови суду у досягненні
мети, закріпленої у нормативно-правових актах щодо судово-правової
реформи в Україні. 
Управління забезпечення роботи судових палат
 
Під керівництвом начальників управлінь забезпечення роботи судових
палат здійснюється організаційне забезпечення супроводу якісного та
своєчасного розгляду судових справ у суді.
До складу управлінь входять помічники та секретарі суддів, провідні та
головні консультанти.
 
Зберігання документів, розсилання помічниками та секретарями відділу
процесуальних документів, наповнення електронної бази даних судових
рішень Вищого адміністративного суду України, ознайомлення з
матеріалами справ сторін процесу входить до безпосередніх обов’язків
працівників управлінь

5.

Управління з питань адміністрування діяльності апарату суду
 
- Відділ взаємодії з державними органами, установами та організаціями
 
Працівники відділу здійснюють перевірку на відповідність законодавству проектів положень, інструкцій,
розпоряджень, наказів, інших організаційно-розпорядчих документів та господарських договорів,  правильності
їх оформлення, надають консультації з правових питань, пов’язаних з діяльністю суду.
 
– Відділ з питань інституціонального розвитку суду
 
– Сектор з питань матеріально-технічного забезпечення
Управління організаційно-протокольного забезпечення Пленуму, зборів суддів, НКР та інших заходів
 
Управління є самостійним структурним підрозділом апарату Вищого адміністративного суду України.
До складу Управління входять:
 
- відділ забезпечення діяльності Пленуму, Науково-консультативної ради та інших заходів;
 
Управління кадрової роботи
 
До складу управління входять:
 
- відділ кадрового забезпечення апарату суду
 
- відділ кадрового забезпечення персонального складу суду
- відділ взаємодії з органами суддівського самоврядування.
До функцій підрозділу належить опрацювання документів, поданих особами, що претендують на посади
державних службовців та внесення їх на розгляд конкурсної комісії, а також здійснення інших заходів щодо
організації підбору кадрів.
English     Русский Правила