Симфонічний оркестр
Симфонічний оркестр
Розміщення Симфонічного оркестру
Склад симфонічного оркестру
Струнна група
Група дерев’яних духових
Мідні духові
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
Група ударних
3.95M
Категория: МузыкаМузыка

Симфонічний оркестр

1. Симфонічний оркестр

СИМФОНІЧНИЙ
ОРКЕСТР
Підготувала:
Перекрестова
Марія Василівна

2. Симфонічний оркестр

СИМФ ОНІЧНИЙ ОРКЕСТР
Інструментальний симфонічний оркестр в наш час
складається з чотирьох оркестрових груп:
• Струнні;
• Духові:
• Дерев’яні духові;
• Мідні духові;
• Ударні;
• Клавішні/щипкові.

3.

4. Розміщення Симфонічного оркестру

Р О З М І Щ Е Н Н Я С И М Ф О Н І Ч Н О ГО
ОРКЕСТРУ

5. Склад симфонічного оркестру

С К Л А Д С И М Ф О Н І Ч Н О ГО
О РК ЕС Т РУ
Залежно від кількісного складу групи духових розрізняють:
Малий симфонічний оркестр (по 2 дерев'яних духових, 2 валторни, іноді 2 труби, литаври,
8-12 перших скрипок, 6-10 других скрипок, 4-8 альтів, 4-8 віолончелей, 2-4 контрабаси).
Великий симфонічний оркестр. Залежно від кількості духових розрізняють:
• Подвійний склад (по 2 дерев'яних духових, 2 труби, 2-4 валторни, іноді також 3
тромбони і туба)
• Потрійний склад (по 3 дерев'яних духових, як правило один із них — видовий, 3
труби, 4-6 валторн, 3 тромбони і туба)
• Четверний склад (по 4 дерев'яних духових, як правило один-два видових, 4 труби, 6-8
валторн, 3-4 тромбони, 1-2 туби)
Струнна група, залежно від кількості духових інструментів може налічувати 12-18 перших
скрипок, 10-16 других скрипок, 8-14 альтів, 6-12 віолончелей, 4-10 контрабасів.
Група ударних інструментів може бути представлена більш або менш різноманітно, але, як
правило, в оркестрі буває задіяно не більше 3-5 виконавців.

6. Струнна група

СТРУННА ГРУПА
Скрипка прима;
Скрипка альт;
Віолончелі;
Контрабаси;

7. Група дерев’яних духових

Г РУ П А Д Е РЕ В ’ Я Н И Х Д У ХО В И Х
Флейти та флейта-пікколо;
Гобої та англійський ріжок;
Кларнети, бас-кларнети та
кларнет-пікколо;
Фагот та контрфагот.

8.

9. Мідні духові

МІДНІ ДУХОВІ
Труби;
Валторни;
Тромбони;
Туба.

10.

11. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Литаври

12. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Трикутник

13. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Бубон

14. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Кастаньєти

15. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Малий барабан

16. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Тарілки

17. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Великий барабан

18. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Оркестрові дзвони

19. Група ударних

ГРУПА УД АРНИХ
Ксилафон
English     Русский Правила