ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
449.34K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Вплив ЗМІ на формування громадської думки

1. ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

ВПЛИВ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ ГР
ОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
 
Особливо важливим є вплив ЗМІ на
формування національної
свідомості, оскільки вони
виступають вагомим засобом
створення історико-культурного
інформаційного простору держави,
який, по суті, є тим духовноідеологічним цементом, що
скріплює народ у політичну націю. 

2.

На сьогоднішній день сучасні ЗМІ
повністю контролюють поширення
iнформацiї, що визначає наші
уявлення, установки і в кінцевому
результаті нашу поведінку. Вони
повністю перетворилися на один з
найважливіших інститутів сучасного
суспільства. 

3.

 Мас-медіа не тільки інформують, 
розважають і висвітлюють.Вони володіют
ь маніпулятивноуправлінським потенціалом, змінюючи на
ші установки, моделі 
поведінки та сприйняття дійсності. Форм
уючи у такий спосіб 
нові,
часто відірвані від життя, міфи і стереоти
пи, ЗМІ створюють 
свою реальність.

4.

Політика та мас-медіа тісно пов’язані
один з одним: політика є однією з
найважливіших тем, а ЗМІ є необхідним
елементом здіснення політики. Засоби
масової інформації – складова частина
політичної системи суспільства. Тому, звісно,
що суспільний устрій впливає на
формування системи ЗМІ. У той же час ЗМІ
здійснюють важливий вплив на суспільство,
його стан та розвиток. вони можуть сприяти
прогресу чи гальмувати його.

5.

Наші уявлення про політичний світ
великою мірою є продуктом масмедіа, вони створюють політичний
вимір – основу наших знань та
поведінки у політичній сфері.
English     Русский Правила