Вплив основних Світових релігій на розвиток біоетики
Основні проблеми біоетики -
Світові релігії:
Біоетика і Православ'я
Біоетика та Іслам
Біоетика і Католицизм
Дякую за увагу!
1.00M

Вплив основних світових релігій на розвиток біоетики

1. Вплив основних Світових релігій на розвиток біоетики

ВПЛИВ ОСНОВНИХ СВІТОВИХ
РЕЛІГІЙ НА РОЗВИТОК
БІОЕТИКИ

2. Основні проблеми біоетики -

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ це проблеми "на межі життя і
смерті". Тому з самого
зародження цієї науки
світоглядний аспект у
вирішенні біоетичних
проблем виявився винятково
важливим. Оскільки світогляд
насамперед може бути
філософським або релігійним,
біоетичні проблеми можна
розглядати з філософськосвітських або з релігійних
позицій:

3. Світові релігії:

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ:
Православництво
Іслам
Католицтво
Буддизм

4. Біоетика і Православ'я

БІОЕТИКА І ПРАВОСЛАВ'Я
Біоетика стала розвиватися в нашій країні з кінця 1980-х початку 1990-х рр.., тобто з запізненням приблизно на 20
років. В 2000 р. відбувся ювілейний Архієрейський собор
Руської православної церкви, який затвердив Основи
соціальної концепції Російської православної церкви, що
містить базові положення її вчення з питань церковнодержавних відносин і по ряду сучасних суспільно значущих
проблем. У цьому документі слідом за розділом "Здоров'я
особи і народу" слід розділ "Проблеми біоетики". Тут знайшло
відображення ставлення Церкви до проблем аборту,
контрацепції, штучного запліднення, євгеніки, методів
пренатальної діагностики, клонування, органного донорства,
фетальної терапії, нового критерію смерті (смерть мозку),
евтаназії, суїциду та ін.

5.

6. Біоетика та Іслам

БІОЕТИКА ТА ІСЛАМ
Російськомовних наукових джерел, які висвітлюють проблеми біоетики з позицій
ісламу, на жаль, небагато. У виданій у 1992 р. під егідою Ради Європи книзі
"Медицина і вдачі людини" тлумачення і оцінки різних проблем біоетики,
поряд з фахівцями міжнародного права та сучасної медичної етики (перш за
все, у світлі документів ВМА), дають також авторитети різних релігійних
конфесій, включаючи іслам. Тут знайшли відображення під кутом зору ісламу
етичні аспекти аутопсії (патологоанатомічних розтинів), аборту, статусу
ембріона, сурогатного материнства, смерті мозку, трансплантації органів
людини, пренатальної діагностики та ін. В "Ісламському кодексі медичної
етики", прийнятому в 1981 р. в Кувейті, зокрема, йдеться: "Вивчення
студентом-медиком людського тіла не є образою (в очах Бога) незалежно від
того, це мертве тіло або живе... Лікар не повинен забирати життя навіть з
жалю. Людина не повинна забирати в себе життя, навіть якщо йому буде
важко переносити страждання... Життя ненародженої дитини повинна бути
врятована, крім випадків абсолютної медичної необхідності, визнаються
Законом ісламу. Сучасні тенденції дозволу аборту ісламом не визнаються".

7.

8. Біоетика і Католицизм

БІОЕТИКА І КАТОЛИЦИЗМ
Авторитети Католицької церкви стояли біля витоків обговорення деяких
проблем біоетики, наприклад, як вже говорилося вище, в 1957 р.
глава Римсько-католицької церкви папа Пій XII передбачив сучасну
трактовку стану смерті мозку як еквівалентного смерті людини.
Проблеми біоетики з позицій католицької церкви розробляються
спеціальним органом у Ватикані - Папською радою апостольства для
працівників охорони здоров'я. У 1994 р. цей орган видав католицьку
"Хартію працівників охорони здоров'я", тобто свого роду офіційне
католицьке керівництво з біоетики. Тут знайшли відображення
практично всі основні проблеми біоетики - аборту, статусу ембріона,
евтаназії, ставлення до болю, донорства органів, генетичних
маніпуляцій, штучного запліднення і т. д. Наведемо оцінку авторами
Хартії ролі біоетики в сучасному професійному медичному освіту: "Всі
працівники охорони здоров'я повинні бути підготовлені в питаннях
моралі та біоетики. З цією метою відповідальні за їх підготовку повинні
докладати всіх зусиль до створення академічних кафедр і курсів
біоетики".

9.

10. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
English     Русский Правила