Мүгедектік туралы жалпы түсінік
Мүгедек - ауыру немесе жарақат алу нәтижесінде, өмір бойына немесе ұзақ уакытқа, еңбек қабілетін (толық немесе жартылай)
Назарларыңызға рахмет!!!
1.36M
Категории: ПравоПраво СоциологияСоциология

Мүгедектік туралы жалпы түсінік

1. Мүгедектік туралы жалпы түсінік

2. Мүгедек - ауыру немесе жарақат алу нәтижесінде, өмір бойына немесе ұзақ уакытқа, еңбек қабілетін (толық немесе жартылай)

3.

Қазақстандағы мүгедектерді мемлекеттік қолдау
1995 жылдың 30 тамызындағы ҚР Конституциясы
«Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» ҚР Заңы
2002 жылдың 11 шілдесіндегі «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және әдістемелікпедагоникалық коррекциялы қолдау туралы» ҚР Заңы
2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді қатарға қосу бағдарламасы
2006-2008 жылдарға арналған мүгедектерді қатарға қосу бағдарламасы бойынша өткізілетін шаралар
жоспары
әдістемелі-әлеуметтік экспертиза жасаудың ережесі
Балалардың психоневрологиялық әдістемелі-әлеуметтік мекемелерін әлеуметтік қамтудың типтік ережесі
Қарттар мен жалпы түрдегі мүгедектерге арналған мемлекеттік әдістемелі-әлеуметтік және жеке меншік
әдістемелі-әлеуметтік мекемелерді әлеуметтік қамтудың типтік ережесі
Тірек қозғалу аппараты функциясы бұзылған балаларға арналған мемлкеттік әдістемелі-әлеуметтік
мекемелер мен жеке меншік әдістемелі-әлеуметтік ұйымдарды әлеуметтік қамтудың типтік ережесі
Психоневрологиялық әдістемелі-әлеуметтік мекемелерді әлеуметтік қамтудың типтік ережесі
Әлеуметті қамтудың аймақтық орталықтарында әлеуметтік қамтамасыз етудің типтік ережесі
Үйде әлеуметтік қамтудың типтік ережесі
Мүгедектерді протезді-ортопедтік және техникалық көмекші құралдармен қамтамасыз етудің ережесі
Мүгедектерді арнайы қозғалу құралдарымен қамтудың ережесі
Мүгедектер мен мүгедек балаларды санаторлы-курорттарттық ем алуға жіберудің ережесі
Мүгедектерге берілетін қозғалудың арнайы құралдары мен техникалық көмекші құралдар қатары
Мүгедектерді қатарға қосу бағдарламасын жасаудың ережесі

4.

Азаматты мүгедек деп тану негізі мыналар:
ағза функцияларының тұрақты мазалап
денсаулықтың бұзылуы;
өмірлік қызметінің шектелуі (тұлғаның өзін өзі
қамтамасыздандыруға толығымен немесе
жарым-жартылай қабілетін жоғалту, өзі
қозғалу, қарым-қатынасқа түсуі, өзінің ісқимылын бақылау, еңбек қызметімен айналысу
немесе үйрену);
әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру
қажеттілігі.

5.

Мүгедектікті бекіту
Мүгедектік тобын белгілеу және тіршілік әрекетіне
қабілетсіздік дәрежесін анықтау және қосымша көмек
түрлеріне мұқтаждығын белгілеу , халықты әлеуметтік
қамсыздандыру саласындағы орталық атқарушы
органдарының аймақтық бөлімшелерімен ( ары қарай –
аймақтық бөлімшелер ) медициналы - әлеуметтік
сараптамаларды ( ары қарай - МӘС ) жүргізу арқылы
анықталады .
Дене мүшедегі функциялардың бұзылуының дәрежесіне
және тіршілік әрекетінің шектелуіне байланысты мүгедек
деп танылған тұлғаға бірінші , екінші , үшінші топ
белгіленеді . 16 жасқа дейінгі тұлғаларға « мүгедек - бала
» дәрежесі беріледі , он алты жаспен он сегіз жас
аралығында мүгедектерге бірінші , екінші , үшінші топтағы
« мүгедек - бала » дәрежесі белгіленеді .
Ағзадағы жасқа байланысты өзгерістерге , мүгедектік
топты белгілеудің негізі бола алмайды .

6.

Бірінші топ мүгедектерін бекіту критериилері болып, ағза
функцияларының тұрақты маңызды түрде бұзылуы немесе
бұзылғанының анық көрінуі болып саналады. Топқа
жататындығын белгілеу мүгедектердің сырқаттануының
арқасында, алған жарақаттарының барысында өмірлік
қызмет дәрежелері немесе олардың тіркестерінің
шектелуі, бірден көрінуіне әкеп соғатын төмендегі
көрсетілген ақаулықтарға байланысты жүзеге асады.
үшінші дәрежедегі
мүмкіндігі;
үшінші дәрежедегі
үшінші дәрежедегі
үшінші дәрежедегі
үшінші дәрежедегі
мүмкінді.
өзін өзі қамтамасыздандыруға
қозғалуға мүмкіндігі;
тұспалға мүмкіндігі;
қарым-қатынасқа мүмкіндігі;
өзінің іс-қимылына жауап беру

7.

Екінші топ мүгедектерін бекіту критериилері болып ағза
функцияларының тұрақты түрде бұзылуы, сырқаттануының
арқасында, алған жарақаттарының барысында өмірлік
қызмет дәрежелері немесе олардың тіркестерінің
шектелуі, бірден көрінуіне әкеп соғатын төмендегі
көрсетілген ақаулықтарға байланысты табылады.
екінші дәрежедегі өзін өзі қамтамасыздандыруға
мүмкіндігі;
екінші дәрежедегі қозғалуға мүмкіндігі;
үшінші, екінші дәрежедегі еңбекке қабілеттігі (еңбекке
қабілеттігі);
үшінші, екінші дәрежедегі оқуға мүмкіндігі;
екінші дәрежедегі қарым-қатынасқа мүмкіндігі;
екінші дәрежедегі өзінің іс-қимылына жауап беру
мүмкінді.
екінші дәредегі өзінің іс-қимылына жауап беру мүмкінді.

8.

Үшінші топ мүгедектерін бекіту критериилері болып ағза
функциялары бұзылуының баяу байқалуы, сырқаттануының
арқасында, алған жарақаттарының барысында өмірлік
қызмет дәрежелері немесе олардың тіркестерінің
шектелуі, баяу байқалуына әкеп соғатын төмендегі
көрсетілген ақаулықтарға байланысты табылады.
бірінші дәрежедегі өзін өзі қамтамасыздандыруға
мүмкіндігі;
біріншідәрежедегі қозғалуға мүмкіндігі;
үшінші, екінші дәрежедегі еңбекке қабілеттігі (еңбекке
қабілеттігі );
бірінші дәрежедегі оқуға мүмкіндігі;
біріншідәрежедегі қарым-қатынасқа мүмкіндігі;
бірінші дәрежедегі өзінің іс-қимылына жауап беру
мүмкінді.
екінші дәрежедегі өзінің іс-қимылына жауап беру
мүмкінді.

9.

Білім
саласындағы мүгедектерге
берілетін жеңілдіктер
Бірінші және екінші топтағы мүгедектер
мен мүгедек - балаларға 0,5 пайыздық
кәсіби және жоғары білім алуларына
берілетін квота қарастырылған .
Жоғары оқу орындарында , мемлекеттік
тапсырыс пен мемлекеттік грант бойынша
оқып жатқан мүгедектерге стипендиялық
қамтамасыз етуде жеңілдіктер беріледі .

10.

Мүгедектерді жұмыспен қамту
Мүгедектерді жұмыспен қамту үшін жергілікті
атқарушы органдар ( әкімшілік ) жұмыс
орындарының жалпы санына байланысты 3
пайыздық көлемде квота бөледі ; жеке кәсіпкерлік
пен шағын және орта бизнесті дамыту арқылы
қосымша жұмыс орындарын бөледі , сонымен қатар
Қазақстан республикасының заңдылығына сәйкес
мүгедектерді жұмыспен қамту үшін жұмыс
орындарын анықтап , мүгедектерге кәсіби білім
беру қарастырылған .
Еңбек қарым - қатынасы тұрғысынан мүгедектердің
хұқықтары заңмен негізделген . Еңбек келісім шартынан бас тарту , басқа қызметке ауысу
мүгедектердің өз келсімінсіз жүзеге аспайды ,
керсініше жағдайда , егер мүгедектің
денсаулығына байланысты еңбекке жарамсыздық
танытатын болса , жұмыстан босатылады .
English     Русский Правила