13.89M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

Психолингвистика жайлы пікірлер

1.

2.

3.

4.

5.

Терминологиялық анықтама
ЛИНГВИСТИКА (тіл білімі; лат. lingua — тіл) —Әлем тілдерінің құрылымын, әлеуметтік қызметін,
тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы.
ПСИХОЛОГИЯ — психиканың заңдылықтарын,психикалық құбылыстарды, үдерістердi,
қалыптарды, индивидтiң даму жолын және оның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасының
қалыптасуын зерттейтiн ғылым.
ЗЕЙІН (ағылш. Attention) – 1. Адам санасының белгілі бір зат немесе шындық құбылысына
бағытталуын көрсететін психикалық әрекет.
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың
дамуын орнататын күрделі көп жоспарлы үдеріс. Адамдардың танымдық хабарлар алмасуы, өзара
түсінісуі, бір-бірін қабылдауы.
ЛОГИКА (грек. logike–сөз, сөйлем, ой, ақыл) – 1. Дүниені танудағы абстрактілі ойлаудың
формалары мен заңдары жөніндегі ғылымдар жиыны. Логиканың негізгі мақсатымен зерттеу пәні
танымның ақиқаттылығы, танымдық тәсілдер мен әдістердің дұрыс жүйесін қалыптастыру. 2.
Ойлаудың жолдарымен оның формалы туралы ғылым 3. Ойлану барысы, ой қорытындысы.
ОЙЛАУ– адамның сыртқы дүниенің заттары мен құбылыстарының өздеріне тиісті қарымқатынастарын жалпылап миында бейнелеу. Ойлау адамның сезім мүшелері арқылы алынған
мәліметтерді өңдей отырып, адамның сезім дүниесінен тыс құбылыстарды танып-білуіне мүмкіндік
жасайды. Ойлаудың дамуы әрекетпен байланысты.
АССОЦИАЦИЯ (латынша: assotiatio - біріктіру) - адамдардың қандай да бір нақтылы нәтижелерге
жету мақсатында әртүрлі қауымдастықтарга, одаққа және топқа бірігуі әрі олардың тығыз қарымқатынасының нәтижесі немесе үрдісі

6.

Ағаш
Ағаш

7.

Психолингвистика жайлы пікірлер
Орыс ғалымдары
Шетел ғалымдары
Қазақ ғалымдары
Ұқсастықтары
Леонтьев А. А. Сорокин Ю. А. Горелов И. Н. Мельников Г. П.
Седов К. Ф. Сахарный Л. В. Фрумкина Р. М. Василевич А. П. Уфимцева Н. В.
Тарасов Е. Ф. Залевская А. А. Белянин В. П.
Г.Штейнталь,Бодуэн де Куртенэ, де Ч.Осгуд, Т.Сибсок,А.Н.Хомский, Ж.Пиаже
М.М.Мұқанов, Н.М.Құрманбаев, М.К.Қайырбаева, Ш.С.Баймешева

8.

Психолингвистика
Философия
Логика
Психология
Лингвистика
Техникалық
ғылымдар
Медицина
Семиотика
Социология

9.

Психолингвистиканың зерттеу
мәселелері
• Балалардың сөйлеу әрекеті;
• Ер адам мен әйел адамның сөйлеу
әрекеті;
• Шет тілін меңгеру барысындағы сөйлеу
әрекеті;
• Логопедия мәселелері;
• Ми қызметіне байланысты сөйлеудің
бұзылуы.

10.

Балалардың сөйлеу әрекеті;

11.

Ер адам мен әйел адамның
сөйлеу әрекеті;

12.

Шет тілін меңгеру
барысындағы сөйлеу әрекеті;

13.

Логопедия мәселелері;

14.

Ми қызметіне байланысты
сөйлеудің бұзылуы.

15.

Ассоциация

16.

Ақ / қара

17.

Қазақ әйелі

18.

Көк

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Ой-өрнек жүрегіңнен
өрілмей ме,
Сәулесі сөйлегенде көрінбей
ме?!
Көркем ой тұнып жатқан
тереңдегі,
Тіліңнен зер кестедей
төгілмей ме?!
Адамның өмірі-ой деген,
Таусылмас теңіздей, ойтерең.
Қаншама жұмбағы болса
да,
Танисың адамды сөзінен.
English     Русский Правила