Регіональні наради-семінари “Вступ 2016” Одеса Київ Харків Львів Дніпропетровськ
Прогноз кількості учасників ЗНО від УЦОЯО (орієнтовний) на 2016 рік
Представляємо нові документи - 1
Представляємо нові документи - 2
Представляємо нові документи - 3
Представляємо нові документи - 4
Представляємо нові документи - 5
Представляємо нові документи - 6
Представляємо нові документи - 5
Зміни на етапах вступної компанії
Розроблення Акту узгодження – перехід на новий перелік спеціальностей
Дати опрацювання пропозицій вищих навчальних закладів до наказу МОН від 06.11.2015 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знан
Нові ступені та новий Перелік
Спеціальності та спеціалізації в Акті
Наслідки розроблення Акту узгодження - 1
Наслідки розроблення Акту узгодження - 2
Розроблення Правил прийому – встановлення “правил гри” - 1
Застосування нового Переліку
Конкурсні предмети на основі ПЗСО
Прийом у військові/духовні ВНЗ
Розроблення Правил прийому – встановлення “правил гри” - 2
Верифікація інформаційних таблиць в Єдиній базі
Розроблення Положення про Приймальну комісію та затвердження її складу
Верифікація Правил прийому для претендентів на бюджетне фінансування
Держзамовлення для приватних ВНЗ
Дві моделі державного замовлення
Нова модель держзамовлення - 1
Нова модель держзамовлення - 2
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО У 2016 РОЦІ
Подання документів: заяви в електронній формі
Подання документів: заяви в паперовій формі
Розклад вступної кампанії
Розклад вступної кампанії - 2
Розклад вступної кампанії - 3
Розклад вступної кампанії - 4
Розклад вступної кампанії - 5
Пільги інвалідам війни
Підтримка захисників Вітчизни
Позаконкурсний вступ
Нюанси вступної кампанії
Перехресний вступ
Визнання іноземних документів про освіту
Вступ до аспірантури
Вступ до аспірантури
Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання
185.77K
Категория: ОбразованиеОбразование

Регіональні наради-семінари “Вступ 2016”

1. Регіональні наради-семінари “Вступ 2016” Одеса Київ Харків Львів Дніпропетровськ

Шаров О.І., директор департаменту вищої
освіти Міністерства освіти і науки України
1

2.

ДИНАМІКА ВИПУСКУ
УЧНІВ 11 (12)-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
500
Тис. осіб
400
387,2
300
300,3
303,6
281,1
215,9
200
199,6-210.8
195,8
100
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.

ДИНАМІКА ВИПУСКУ
УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ
800
Тис. осіб
700
600
579,1
500
479,5
434,1
400
408,1
381,1
319,1
2014
2015
327
300
2010
2011
2012
2013
2016

4.

Всього у 2015 році
Для проходження тестування
зареєструвалося
майже 289 тис. осіб
Успішно пройшли тестування
з української мови та літератури
понад 247 тис. осіб

5.

Приймальними комісіями ВНЗ
було зареєстровано
майже 1 млн. 835 тис. заяв
від понад 527,5 тис. абітурієнтів
В електронному вигляді подано
понад 757 тис. заяв від
майже 101 тис. абітурієнтів,
у паперовому вигляді 1 млн. 78 тис. заяв
від 488220 абітурієнтів.

6.

У 2015 році всього зараховано
до ВНЗ України І-ІV рівнів
акредитації всіх форм власності
та підпорядкування
за всіма ОКР 477 151 особу
у тому числі 237 484 особи
за кошти державного та місцевого бюджетів,
що становить 49,8 відс.

7. Прогноз кількості учасників ЗНО від УЦОЯО (орієнтовний) на 2016 рік

Українська мова і
література
Математика
Історія України
Англійська мова
Біологія
Фізика
270000
148500
162000
81000
94500
48600
Географія
Хімія
Російська мова
Іспанська мова
Німецька мова
Французька мова
62100
37800
3510
135
2700
810
7

8. Представляємо нові документи - 1

• Наказом МОН від 15.10.15 № 1085 затверджені:
– Положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу
– Перелік спеціальностей, прийом на навчання за
якими здійснюється з урахуванням рівня творчих
та/або фізичних здібностей вступників
– Умови прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році
– Порядок подання та розгляду заяв в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів України в 2016 році
8

9. Представляємо нові документи - 2

• Додатки до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016 році
Д1. Перелік спеціальностей медичного,
фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з
яких може здійснюватись навчання за ступенем
магістра та ОКР спеціаліста на основі ПЗСО
9

10. Представляємо нові документи - 3

• Додатки до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016 році
Д2. Перелік секцій відповідно до напрямів
підготовки, на які при вступі до ВНЗ для навчання
за ступенями бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста
медичного, фармацевтичного та ветеринарного
спрямувань) додатково зараховуються конкурсні
бали призерам (особам, нагородженим
дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів - членів МАН України за секціями наукових
відділень МАН України
10

11. Представляємо нові документи - 4

• Додатки до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2016 році
Д3. Перелік природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі
може бути змінена вага бала за успішне закінчення
підготовчих курсів ВНЗ для вступу до цього ВНЗ
Д4. Таблиця відповідності середнього бала документа про
повну загальну середню освіту, обрахованого за 12бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
11

12. Представляємо нові документи - 5

• Наказом МОН від 6.11.15 № 1151 затверджені:
Д1. Таблиця відповідності Переліку напрямів, за
якими здійснювалася підготовка фахівців у ВНЗ за
ОКР бакалавра, Переліку спеціальностей, за якими
здійснювалася підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР
спеціаліста і магістра, та Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266 (Перелік 2015)
12

13. Представляємо нові документи - 6

• Наказом МОН від 6.11.15 № 1151 затверджені:
Д2. Таблицю відповідності Переліку спеціальностей,
за якими здійснювалася підготовка фахівців у ВНЗ
за ОКР молодшого спеціаліста та Переліку 2015
Д3. Таблицю відповідності Переліку наукових
спеціальностей, затвердженого наказом
МОНмолодьспорт України від 14 вересня 2011 р.
№ 1057 та Переліку 2015
13

14. Представляємо нові документи - 5

• Наказом МОН від 6.11.15 № 1151 затверджені:
Д4. Форма акту узгодження переліку спеціальностей та
ліцензованого обсягу вищих навчальних закладів
а також встановлені:
Правила подання проектів Актів узгодження
Правила трансформації напрямів
(спеціальностей) та ліцензованих обсягів
Правила видачі сертифікатів про акредитацію в
перехідний період
14

15. Зміни на етапах вступної компанії


Розроблення Акту узгодження
Розроблення Правил прийому
Верифікація інформаційних таблиць в Єдиній базі
Розроблення Положення про приймальну комісію ВНЗ
та формування приймальної комісії
Встановлення обсягів державного замовлення
Подання документів вступниками на різні ступені та
ОКР вищої освіти
Конкурсний відбір
Надання рекомендацій для зарахування
Зарахування вступників
15

16. Розроблення Акту узгодження – перехід на новий перелік спеціальностей

• Акт узгодження переліку спеціальностей та
ліцензованого обсягу
• Передує затвердженню Правил прийому
• Правила розроблення та подання на погодження
визначені наказом МОН / принцип максимуму
можливостей для ВНЗ
• Подається до МОН поштою
• У разі правильного оформлення без візитів до
Міністерства
• Спілкування з МОН лише в разі порушень правил
розроблення проектів Актів узгодження
16

17. Дати опрацювання пропозицій вищих навчальних закладів до наказу МОН від 06.11.2015 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знан

Дати опрацювання пропозицій вищих навчальних закладів до наказу МОН від
06.11.2015 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266”
Дата опрацювання
Область (регіон)
30.11.2015
Одеська, Миколаївська, Херсонська
01.12.2015
м. Київ (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації)
02.12.2015
м. Київ (ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації)
03.12.2015
Київська, Житомирська, Чернігівська, Черкаська,
Вінницька
07.12.2015
Харківська, Сумська, Полтавська, Луганська
08.12.2015
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Кіровоградська
09.12.2015
Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська,
Рівненська, Чернівецька, Волинська,
Хмельницька, Тернопільська

18. Нові ступені та новий Перелік

• Вперше Умови 2016 охоплюють ступені
молодшого бакалавра та доктора філософії, в
останній раз здійснюється набір на освітньокваліфікаційні рівні вищої освіти молодшого
спеціаліста та спеціаліста
• Набір студентів до ВНЗ на всі ступені
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр,
доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційні
рівні (молодший спеціаліст, спеціаліст) буде
здійснюватись за новим єдиним Переліком
галузей та спеціальностей
18

19. Спеціальності та спеціалізації в Акті

• В Акті узгодження вказуються спеціальності
• За окремими спеціальностями ліцензований обсяг
конкретизується до рівня спеціалізацій:
• 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
• В якості предметної спеціалізації використовуємо основні
спеціальності з наказу МОН 13.05.2014 № 586
• 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• В якості спеціалізацій використовуємо профілі,
затверджені наказом МОН 16.07.2010 № 705
• 035 Філологія (українська мова, мови національних
меншин, іноземні мови)
• 274 Транспортні технології (за видами)
19

20. Наслідки розроблення Акту узгодження - 1

• Акт узгодження переліку спеціальностей та
ліцензованого обсягу дозволяє
• Розробити Правила прийому та здійснити набір за
новим Переліком спеціальностей, універсальним
для всіх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів
(МБ, PhD вперше, МС в системі вищої освіти та С –
востаннє)
20

21. Наслідки розроблення Акту узгодження - 2

• Акт узгодження переліку спеціальностей та
ліцензованого обсягу дозволяє
• Визначити акредитованість освітніх програм на
підставі акредитацій старих напрямів,
спеціальностей
• Увага! За старими Переліками набираються лише
старші курси попередніх наборів (набори на
скорочені терміни набираються за новими
Переліками). У разі міксту – погоджуйте з МОН
ліцензійні обсяги, інакше – ЄДЕБО…
21

22. Розроблення Правил прийому – встановлення “правил гри” - 1

• Правила прийому визначають
• Перелік освітніх програм
– освітня програма = спеціальність, яка акредитується
– освітня програма = спеціалізація, яка акредитується
– освітня програма = навчальний план чи бренд, який
акредитується
• Перелік конкурсних предметів
• Порядок проведення конкурсного відбору та його
строки
• Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) в
додатку
22

23. Застосування нового Переліку

• Відповідно до нового Переліку галузей та
спеціальностей у додатках до Умов викладені
переліки спеціальностей, прийом на навчання за
якими здійснюється з урахуванням рівня
творчих та/або фізичних здібностей вступників,
спеціальностей медичного, фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань, з яких може
здійснюватись навчання за ступенем магістра та
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на
основі повної загальної середньої освіти,
природничо-математичних та інженернотехнічних спеціальностей, на які під час участі у
конкурсі може бути врахована вага бала за
успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ
23

24. Конкурсні предмети на основі ПЗСО

• МС, МБ – 2
• Обов‘язково – українська мова та література
• Другий предмет встановлюється ВНЗ однозначно.
Творчий конкурс у передбачених випадках
• Б (С, М на основі ПЗСО) – 3
• Обов'язково – українська мова та література
• Другий предмет встановлюється ВНЗ однозначно
• Третій предмет встановлюється ВНЗ однозначно або
на вибір вступника з встановленого ВНЗ переліку
• Творчий конкурс замість другого чи третього
предмета у передбачених випадках
24

25. Прийом у військові/духовні ВНЗ

• Правила прийому до вищого військового
навчального закладу (підрозділу)
затверджуються його керівником та
погоджуються центральним органом
виконавчої влади, до сфери управління якого
належить цей заклад та військовий
навчальний підрозділ ВНЗ
• Особливості прийому на навчання до вищих
духовних навчальних закладів регулюються
їхніми статутами (положеннями),
зареєстрованими у встановленому порядку
25

26. Розроблення Правил прийому – встановлення “правил гри” - 2

Правила прийому затверджуються Вченою
(педагогічною) радою ВНЗ до 15 грудня 2015 року
Правила прийому розміщуються на веб-сайті та
вносяться до Єдиної бази (не верифікуються)
26

27. Верифікація інформаційних таблиць в Єдиній базі

• Інформаційні таблиці – вибрана інформація в
уніфікованій формі для адекватного орієнтування
вступників
• Форми Інформаційних таблиць затверджує МОН
(орієнтовно 5-10 грудня 2015 року)
• ВНЗ подають в ЄДЕБО Інформаційні таблиці до 25
грудня 2015 року
• Інформаційні таблиці підлягають верифікації
• Рекомендуємо розмістити Інформаційні таблиці на
веб-сайті поруч з Правилами прийому
27

28. Розроблення Положення про Приймальну комісію та затвердження її складу

Положення про Приймальну комісію ВНЗ
затверджується Вченою (педагогічною) радою до
31 грудня 2015 року
Положення про Приймальну комісію ВНЗ
розміщується на веб-сайті
Склад Приймальної комісії ВНЗ на 2016 календарний
рік затверджується до кінця 2015 року, що має
забезпечити неперервний цикл її роботи
28

29. Верифікація Правил прийому для претендентів на бюджетне фінансування

Стосується ВНЗ, які претендують на місця
державного замовлення на ступені МБ, Б, а
також ступінь М та ОКР С на основі ПЗСО
(набір на основі ПЗСО)
До 20 січня подають Правила для верифікації
переліку спеціальностей незалежно від
відомства, до сфери управління якого
віднесені
29

30. Держзамовлення для приватних ВНЗ

• Розміщення державного замовлення здійснюється у
ВНЗ, що мають статус державної, комунальної чи
приватної установи. Державне замовлення на
підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра
або ступеня бакалавра (магістра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань)
розміщується шляхом укладення відповідних
договорів між державними замовниками, до сфери
управління яких належать ВНЗ, та відповідними ВНЗ
України, що в установленому порядку надали
інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних
засадах отримали право на здобуття вищої освіти за
кошти Державного бюджету України
30

31. Дві моделі державного замовлення

• Традиційна модель для МС (на основі БЗСО,
ПЗСО, КР), С та М (на основі раніше здобутого
ступеня)
• Нова модель для МБ, Б, а також С і М (на
основі ПЗСО)
• Наразі немає остаточної відповіді стосовно Б
на основі МС, але більш ймовірною є
традиційна модель
• Швидше за все буде два державних
контракти або контракт з додатком
31

32. Нова модель держзамовлення - 1

• МОН до 1 червня затверджує перелік
профільних спеціальностей ВНЗ, за якими
може здійснюватись набір на бюджет
• ВНЗ до 15 червня визначають граничні
обсяги вступників, які вони можуть і готові
прийняти та умовах держзамовлення (не
більше, ніж на 25% від минулого року або 10
місць – максимум; мінімум на розсуд ВНЗ)
• МОН визначає загальну кількість бюджетних
місць за спеціальністю (спеціалізаціям)
32

33. Нова модель держзамовлення - 2

• Вступники – визначають пріоритети у виборі
ВНЗ
• ЄДЕБО проводить розподіл вступників по
ВНЗ з урахуванням пріоритетів, до 5% місць
виділяється на пільгові категорії
• Зарахування здійснюється на спеціальність,
розподіл вступників між освітніми
програмами відповідно до їх пріоритетів
• Зафіксовані ВНЗ оригінали документів є
підставою укладання з ВНЗ державного
контракту
33

34. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО У 2016 РОЦІ

Основна сесія
Додаткова сесія
5 травня українська мова і література
14 червня українська мова і література
11 травня математика
16 червня математика
13 травня історія України
21 червня історія України
3 червня російська мова
22 червня російська мова
6 червня іспанська мова
23 червня англійська мова
7 червня англійська мова
23 червня іспанська мова
8 червня німецька мова
24 червня німецька мова
9 червня французька мова
24 червня французька мова
10 червня біологія
29 червня біологія
13 червня фізика
30 червня фізика
15 червня географія
1 липня географія
17 червня хімія
4 липня хімія

35. Подання документів: заяви в електронній формі

• Вступники (за новою моделлю), крім осіб, які
мають право на участь у конкурсі за результатами
вступних екзаменів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою та
зарахування поза конкурсом, подають заяви
тільки в електронній формі. Вони можуть
подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять
спеціальностей, на яких передбачено прийом
за державні кошти, та визначити їх пріоритетність.
Подання заяв в електронній формі на освітні
програми, на яких не передбачається прийому за
державні кошти, не обмежується.
35

36. Подання документів: заяви в паперовій формі

• Всі інші категорії вступників за новою
моделлю та всі вступники за старою
моделлю подають заяви тільки в
паперовій формі.
• Вони можуть подавати заяви до
п’ятнадцяти заяв на п’ять
спеціальностей вищих навчальних
закладів України
36

37. Розклад вступної кампанії

• Змінюється розклад вступної компанії на
денну форму навчання на основі повної
загальної середньої освіти:
• Початок прийому заяв та документів – 11
липня (для всіх форм навчання!!!)
• Завершення прийому заяв та документів від
осіб, які проходять співбесіди, екзамени,
творчі конкурси – 20 липня, їх проведення –
21-27 та 18 – 27 липня відповідно
• Завершення прийому заяв та документів від
осіб, які вступають на основі ЗНО – 27 липня
37

38. Розклад вступної кампанії - 2

• Оголошення рекомендацій на місця
держзамовлення – 1 серпня
• Виконання вимог до зарахування на місця
державного замовлення – не пізніше 5
серпня
• Зарахування на місця держзамовлення – не
пізніше 6 серпня
• Зарахування на місця за рахунок цільових
пільгових державних кредитів, за кошти
фізичних та юридичних осіб - не пізніше 12
серпня
38

39. Розклад вступної кампанії - 3

• Прийом документів від осіб, які вступають
на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, ступеня бакалавра за
скороченими закінчується о 18.00 годині 20
липня. Фахові вступні випробування
проводяться з 21 липня до 27 липня
39

40. Розклад вступної кампанії - 4

• Строки вступної кампанії на навчання на
основі ступенів бакалавра, магістра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
а також освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста при вступі на
навчання за цим самим освітньокваліфікаційним рівнем за усіма формами
навчання визначаються Правилами
прийому. При цьому зарахування на
навчання за кошти державного бюджету
закінчується не пізніше 15 вересня
40

41. Розклад вступної кампанії - 5

• Порядок та строки вступної кампанії для осіб,
які не менше одного року здобувають ступінь
бакалавра (магістра і спеціаліста медичного,
фармацевтичного або ветеринарного
спрямувань) та виконують у повному обсязі
навчальний план, для здобуття ступеня
бакалавра (магістра і спеціаліста медичного,
фармацевтичного або ветеринарного
спрямувань) за іншою спеціальністю
(напрямом підготовки), за іншою формою
навчання в цьому навчальному закладі
визначаються Правилами прийому
41

42. Пільги інвалідам війни

Надано право:
вступу за співбесідою особам, визнаним
інвалідами війни відповідно до пунктів 1114 статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та інвалідам Революції Гідності
нарівні з інвалідами-чорнобильцями
42

43. Підтримка захисників Вітчизни

Надано право:
Вступу за результатами ЗНО або екзаменів за
вибором на основі повної загальної середньої
освіти особам, звільненим з військової служби
(у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015
року та особам, які проходять військову службу
(крім військовослужбовців строкової служби), в
порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової
служби громадянами України
нарівні з особами, які мають медичні перешкоди
43

44. Позаконкурсний вступ

• У межах кожного рейтингового списку
вступників за кожною спеціальністю (освітньою
програмою, напрямом підготовки) рішенням
Кабінету Міністрів України може визначатися
гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць
державного замовлення для окремих категорій
вступників, визначених законом. Порядок
отримання права здобуття вищої освіти за кошти
державного бюджету зазначеними категоріями
осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України
• Скасовується набір за цільовим прийомом
44

45. Нюанси вступної кампанії

• Приймаються результати ЗНО тільки 2016
року
• ВНЗ може встановити мінімальну кількість
балів сертифікату ЗНО
• Вступники подають не шість, а лише чотири
кольорових фотокартки
45

46. Перехресний вступ

• У разі «перехресного вступу» Б на М
(С) / МС на Б ВНЗ може встановлювати
додаткові вимоги у частини термінів
навчання та виконання додаткового
навчального плану впродовж першого
року навчання. Фінансування навчання
за державні кошти здійснюється в
межах нормативного терміну навчання
(С,М), тільки за кошти фізичних та
юридичних осіб (Б)
46

47. Визнання іноземних документів про освіту

• Процедура визнання документа про
здобутий за кордоном ступінь (рівень)
освіти з метою продовження навчання
здійснюється вищим навчальним закладом
самостійно до початку другого семестру
першого року навчання
47

48. Вступ до аспірантури

Вступні випробування до аспірантури складаються з:
• вступного іспиту із спеціальності
• вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої
ради ВНЗ (наукової установи) в обсязі, який
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти).
• інших форм вступних випробувань (іспити,
співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи
досягнень тощо), які встановлені Правилами
прийому до аспірантури
48

49. Вступ до аспірантури

Вага кожного вступного випробування у конкурсному
балі визначається в Правилах прийому до
аспірантури (ад’юнктури) ВНЗ (наукової установи).
Відповідно до Правил прийому до аспірантури
(ад’юнктури) ВНЗ (наукової установи) вступникам, які
вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі
знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути
призначені додаткові вступні випробування.
49

50. Дякую за увагу! Готовий відповісти на Ваші запитання

50
English     Русский Правила