Вступна кампанія 2016 року
Зовнішнє незалежне оцінювання. Категорії учасників
Можлива кількість тестувань для учасників
Мова тестів
ЗНО та ДПА
Визначення результатів ЗНО
Вступ до Миколаївського НАУ
Вступ до Миколаївського НАУ
Перелік сертифікатів ЗНО для участі у конкурсі у 2016 році
Вступ до Миколаївського НАУ
Вступ. Прийом документів
Вступ. Прийом документів
Вступ. Рейтинговий список
Вступ. Рейтинговий список
Вступ. Рейтинговий список
Вступ. Зарахування
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету
Вступ
613.03K
Категория: ОбразованиеОбразование

Миколаївський національний аграрний університет. Вступна кампанія 2016 року

1. Вступна кампанія 2016 року

Миколаївський національний аграрний
університет
ВСТУПНА КАМПАНІЯ
2016 РОКУ
2015 рік

2.

Стаття 45 Закону України
«Про вищу освіту»:
«Зовнішнє незалежне оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти,
використовується для прийому до вищих
навчальних закладів на конкурсній
основі».

3. Зовнішнє незалежне оцінювання. Категорії учасників

Випускники навчальних закладів системи
загальної середньої освіти поточного та
минулих років, які отримали повну загальну
середню освіту та планують вступати до
вищих навчальних закладів України

4.

Графік
проведення ЗНО 2016 року
Предмет
Українська мова і література
Математика
Історія України
Російська мова
Іспанська мова
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Біологія
Фізика
Географія
Хімія
Дата проведення
5 травня (четвер)
11 травня (середа)
13 травня (п’ятниця)
3 червня (п’ятниця)
6 червня (понеділок)
7 червня (вівторок)
8 червня (середа)
9 червня (четвер)
10 червня (п’ятниця)
13 червня (понеділок)
15 червня (середа)
17 червня (п’ятниця)

5. Можлива кількість тестувань для учасників

Кожен учасник ЗНО матиме
право скласти тести не більш як
із чотирьох навчальних
предметів.
Ми рекомендуємо:
Українська мова і література;
Математика;
Історія України або біологія або
фізика або іноземна мова

6. Мова тестів

Тестові зошити друкуються українською
мовою (за винятком зошитів із російської та
іноземних мов);
Тести для ЗНО з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії будуть
перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською,
угорською мовами).

7. ЗНО та ДПА

Державну підсумкову атестацію (ДПА)
випускники навчальних закладів системи
загальної середньої освіти складатимуть у
формі ЗНО:
5 травня 2016 року
(українська мова і література);
11 травня 2016 року (математика);
13 травня 2016 року (історія України).

8. Визначення результатів ЗНО

«Пороговий бал» («склав»/«не склав») - це мінімальна
кількість тестових балів, яка розподіляє учасників тестування
на тих, які мають певні знання з навчального предмета і
можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у
вищих навчальних закладах України, і тих, які не
змогли продемонструвати знань, необхідних для навчання у
ВНЗ.

9.

Визначення результатів ЗНО
З української мови та літератури,
математики та історії України з 6 травня до
26 травня 2016 року
З інших предметів - не пізніше 25 червня
2016 року
Додаткова сесія ЗНО пройде у період з
14 червня до 4 липня 2016 року
Термін дії сертифіката ЗНО 2016 року - один
рік.

10. Вступ до Миколаївського НАУ

У 2016 році абітурієнти можуть подавати до
15 заяв на 5 спеціальностей.
Сертифікакти ЗНО лише 2016 року.
Вступна кампанія - з 11 липня 2016 року.

11. Вступ до Миколаївського НАУ

У заяві про участь у конкурсі абітурієнт
зазначає її пріоритетність по відношенню до
інших поданих ним заяв, при цьому “1”
позначає найвищу пріоритетність.
Обчислення конкурсного бала вступника
відбувається
із
зазначенням
вагових
коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам
ЗНО, середньому балу атестата про повну
загальну середню освіту, та балів за особливі
успіхи та/або за успішне закінчення

12. Перелік сертифікатів ЗНО для участі у конкурсі у 2016 році

Назва спеціальності
Облік і оподаткування
Фінанси,банківська справа та
страхування
Менеджмент
Економіка
Агроінженерія
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка
Професійна освіта
Перелік конкурсних предметів
Вагові
Мінімальна
коефіцієнти кількість
балів
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України
або Біологія,або Іноземна мова
1. Українська мова та література
0,3
0,3
100
100
0,3
100
0,3
100
2. Історія України
0,3
100
3.Математика або Іноземна мова або
Біологія
1. Українська мова та література
2. Математика
0,3
100
0,3
0,3
100
100
3. Історія України або Іноземна мова
або Фізика
0,3
100
0,3
0,3
100
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
1. Українська мова та література
2 . Біологія
Агрономія
Геодезія та землеустрій
3. Історія України або Математика або
Іноземна мова
Технологія виробництва і переробки 1. Українська мова та література
продукції
2. Біологія
Харчові технології
Біотехнологія та біоінженерія
3.Історія України або Математика або
Іноземна мова

13. Вступ до Миколаївського НАУ

вага середнього бала документа про повну середню
освіту, становить 10 % конкурсного бала (ваговий
коефіцієнт 0,1);
вага бала за особливі успіхи та/або за успішне
закінчення підготовчих курсів для вступу на
напрями підготовки: «Агроінженерія»,
«Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», «Професійна освіта»,
«Агрономія», «Геодезія та землеустрій», «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва»,
«Харчові технології», «Біотехнології та біоінженерія»
буде становити 5 % конкурсного бала (до 10 балів)

14. Вступ. Прийом документів

абітурієнтів, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти та подають для
вступу результати ЗНО – з 11 липня по
27 липня 2016 року (18 год. 00 хв.).
у осіб, які повинні складати вступні іспити або
проходити співбесіду, - з 11 липня по
20 липня (18.00 год.). Вступні іспити та
співбесіди проводяться починаючи з
21 липня до 27 липня 2016 року.

15. Вступ. Прийом документів

осіб, які вступають для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста – з 11 липня по 20 липня 2016
року (18.00 год.). Вступні екзамени
проводяться з 21 липня до 27 липня 2016
року.
осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за скороченими
програмами – з 11 липня по 20 липня 2016
року (18.00 год.). Фахові вступні
випробування - з 21 липня до 27 липня .

16. Вступ. Рейтинговий список

вступників, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікацийного рівня молодшого
спеціаліста та ступеня бакалавра, із
зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного
замовлення, оприлюднюється не пізніше
12.00 години 28 липня 2016 року.

17. Вступ. Рейтинговий список

вступників, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікацийного рівня молодшого
спеціаліста та ступеня бакалавра, із
зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного
замовлення, оприлюднюється не пізніше
12.00 години 1 серпня 2016 року;
формується на підставі визначених
вступником пріоритетності заяв.

18. Вступ. Рейтинговий список

Вибір вступниками місця навчання за
державним замовленням здійснюється
відповідно до зазначених пріоритетів до
18.00 години 05 серпня.
Вибір вступниками місця навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб здійснюється до
18.00 години 10 серпня.

19. Вступ. Зарахування

вступників на денну форму навчання на
основі базової та повної загальної середньої
освіти на навчання за державним
замовленням - не пізніше 12.00 години
06 серпня 2016 року;
вступників на денну форму навчання на
основі базової та повної загальної середньої
освіти на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб (контракт) - не пізніше
12 серпня 2016 року.

20. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

Грудень 2015 року
Записатися на 4-місячні підготовчі курси до
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року:
очні при Миколаївському НАУ;
очні при філіях;
заочно-дистанційні.
Он-лайн реєстрація на сайті університету:
http://www.mnau.edu.ua
Довідки за тел.: (0512) 58-05-91

21. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

Грудень-січень 2015 року
Відвідати Приймальну комісію Миколаївського
НАУ особисто або ж на сайті: http
://www.mnau.edu.ua/ua/09_02.html
з метою ознайомлення із Правилами прийому
до університету в 2016 році
Довідки за тел.: (0512) 34-60-62

22. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

5-30 січня 2016 року
Зареєструватися для проведення платного
пробного тестування на сайті Херсонського
РЦОЯО: http://Khersontest.org.ua/
Слухачі підготовчих курсів Миколаївського НАУ
зможуть пройти пробне тестування за
завданнями, розробленими згідно вимог ЗНО,
безкоштовно.

23. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

січень-березень 2016 року
зареєструватися у Пункті реєстрації
Миколаївського НАУ для проходження ЗНО-2016
із 4 предметів:
українська мова і література;
математика або біологія;
історія України або іноземна мова
або фізика
.

24. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

02 квітня 2016 року
Пройти 1-е пробне тестування Миколаївського
НАУ (безкоштовно, для слухачів підготовчих
курсів).
09 квітня 2016 року
Пройти 2-е пробне тестування Миколаївського
НАУ (безкоштовно, для слухачів підготовчих
курсів)

25. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

травень-липень 2016 року
пройти ЗНО з української мови і літератури та
інших обраних предметів у пунктах
тестування, вказаних у запрошенні

26. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

11 липня-27 липня 2016 року
подати документи до Приймальної комісії
Миколаївського НАУ за адресою:
54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9.
Довідки за тел.: (0512) 34-60-62.

27. Календар абітурієнта Миколаївського національного аграрного університету

6 серпня 2016 року
знайти своє прізвище в наказі про зарахування
на місця державного замовлення,
або
12 серпня 2016 року
у наказі про зарахування на місця за кошти
фізичних та юридичних осіб (контракт).

28. Вступ

Запам’ятай ці сайти!
http://testportal.gov.ua
Сайт Українського центру оцінювання якості освіти
http://Khersontest.org.ua/
Сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості
освіти
http://www.mnau.edu.ua
Сайт Миколаївського національного аграрного університету
Саме на цих сайтах ти завжди зможеш знайти інформацію
щодо підготовки та проходження ЗНО-2016 та вступу до
Миколаївського національного аграрного університету!

29.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса:
54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9
Телефони:
(0512) 34-10-82;
(0512) 34-60-62;
(0512) 58-05-91.
E-mail:
[email protected]
English     Русский Правила