2.12M
Категория: ЛитератураЛитература

Система позакласної роботи з світової літератури

1.

Система позакласної роботи
з світової літератури

2.

Література – це храм, куди можна
ввійти лиш з чистою совістю і
благородними намірами.
Ф.Шиллер

3.

Позакласна робота з світової літератури –
система навчально – виховних заходів,
які проводяться у вільний від уроків час
та спрямовані на поглиблення
літературної освіти, всебічний розвиток
та виховання учнів.

4.

Завдання позакласної роботи — закріплення,
збагачення та поглиблення знань, набутих у
процесі навчання, застосування їх на практиці;
розширення
загальноосвітнього
кругозору
учнів, формування в них наукового світогляду,
вироблення вмінь і навичок самоосвіти;
виявлення і розвиток індивідуальних творчих
здібностей та нахилів; організація дозвілля
школярів, культурного відпочинку та розумних
розваг; поширення виховного впливу на учнів у
різних напрямах виховання.

5.

Головне завдання вчителя - залучити до
позакласної роботи учнів згідно з їхніми
здібностями, допомогти розвивати їх,
щоб школярі могли легко й правильно
визначатися у своїх бажаннях, здійснити
своє покликання.

6.

Значення позакласної роботи

7.

Позакласна робота з світової літератури

8.

Принципи організації позакласної роботи
із світової літератури

9.

10.

Результати позакласної роботи із світової
літератури:

11.

Висновки
Отже, пошук нетрадиційних форм та видів,
спрямованих на зацікавлену співпрацю вчителя й
учнів, сприяє демократизації навчання, його
результативності, доцільності в усій системі
позакласної роботи.

12.

13.

Список використаних джерел:
Література:
1. Ісаєва О.О. Організація та розвиток читацької діяльності
школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для
вчителя. – К.: Ленвіт, 2000.
2. Ячник Н. Творити разом з дітьми! Позакласна робота як шлях
підвищення інтересу до вивчення ЗЛ//Зарубіжна література. 2006. - № 4.
3. Глухова Г. К. Позакласна робота як засіб підвищення
ефективності уроку. — К.: Рад. школа, 1983.
English     Русский Правила