Мета і завдання
План
Особливості культурного розвитку Київської Русі
Особливості культурного розвитку Київської Русі
Особливості культурного розвитку Київської Русі
Становлення писемності
Становлення писемності
Становлення писемності
Становлення писемності
Становлення писемності
Становлення писемності
Становлення писемності
Освіта
Освіта
Освіта
Освіта
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Започаткування літературних жанрів
Розвиток усної народної творчості
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток архітектури
Розвиток мистецтва
Розвиток мистецтва
Розвиток мистецтва
Розвиток мистецтва
Розвиток мистецтва
Розвиток мистецтва
Висновок
Література
2.08M
Категория: ИсторияИстория

Культура Київської Русі

1.

Історія української культури
Культура Київської Русі
Лекція 5
Доц. Бадєєва Л.І.
Факультет навчання іноземних громадян,
кафедра українознавства, ХНУРЕ
ХНУРЕ, кафедра українознавства,

2. Мета і завдання

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
Мета і завдання
особливості культурного розвитку
Київської Русі;
АНАЛІЗУВАТИ процес становлення писемності та
освіти в Давньоруській державі;
охарактеризувати започаткування літературних
жанрів;
розкрити розвиток архітектури та мистецтва на
Русі.
РОЗКРИТИ
ХНУРЕ, кафедра українознавства

3. План

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
План
Особливості культурного розвитку Київської
Русі.
Становлення писемності та освіти.
Започаткування літературних жанрів.
Розвиток усної народної творчості.
Розвиток архітектури та мистецтва.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

4. Особливості культурного розвитку Київської Русі

Історія української культури
Особливості культурного
розвитку Київської Русі
Феномен надзвичайного злету культури
Давньоруської держави вчені пояснюють
тісними зв´язками з Візантією, Хазарією,
країнами Центральної і Західної Європи.
Їх вплив на культурний поступ Русі був
справді значним, але не вирішальним.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

5. Особливості культурного розвитку Київської Русі

Історія української культури
Особливості культурного
розвитку Київської Русі
Досліджуючи художні вироби
слов´янського і давньоруського ремесел,
археологи давно звернули увагу на
незвичайну історичну глибину елементів
їхнього оздоблення.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

6. Особливості культурного розвитку Київської Русі

Історія української культури
Особливості культурного
розвитку Київської Русі
Зв´язок із давніми місцевими
традиціями демонструють слов´янські
кам´яні ідоли, виявлені в Подністров´ї.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

7. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Писемність поширилась у
східнослов´янському світі значно
раніше від офіційного введення
християнства.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

8. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Певне уявлення про слов´янське письмо
язичницького часу дають відкриття ряду
глеків і мисок черняхівської культури (II—
V ст.).
ХНУРЕ, кафедра українознавства

9. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Аналіз їх, здійснений Б.Рибаковим,
показав, що перед нами добре
розроблена календарна система, за
допомогою якої слов´яни рахували й
ворожили.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

10. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Раннє ознайомлення на Русі з писемністю
засвідчує літописне повідомлення про
знахідку в Корсуні (Херсонесі)
слов´янським просвітителем Кирилом
Євангелія і Псалтиря, написаних
"руськими письменами". Підтвердженням
цього є договори Русі з греками.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

11. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Особливий інтерес у цьому плані
становить "софійська абетка", виявлена
С. Висоцьким на стіні Михайлівського
вівтаря Софійського собору в Києві.
Абетка написана на фресковій штукатурці,
містить 27 букв, з яких 23 відповідають
грецькому алфавіту, а чотири - Б, Ж, Ш,
Щ - слов´янському мовленню.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

12. Становлення писемності

Історія української культури
Становлення писемності
Розкопки в Новгороді та
інших містах Північної та
Північно-Східної Русі
виявлять "берестяні
грамоти" - листування
громадян з приводу різних
господарських справ.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

13. Становлення писемності

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
Становлення писемності
Графіті - давні (XI—XIII
ст.) написи побутового
характеру, зроблені
парафіянами і
священиками на стінах
культових споруд.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

14. Освіта

Історія української культури
Освіта
Піклування про освіту з часу введення
християнства взяли на себе держава і
церква. За князювання Володимира
Святославича в Києві вже існувала
державна школа.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

15. Освіта

Історія української культури
Освіта
Школа для підготовки освіченого
духівництва була відкрита Ярославом у
Новгороді. У ній навчалося 300 дітей із
заможних сімей.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

16. Освіта

Історія української культури
Освіта
У 1086 p. дочка
Всеволода Ярославича
Янка заснувала при
Андріївському монастирі
школу для дівчат.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

17. Освіта

Історія української культури
Освіта
Для продовження й поглиблення освіти
слугували бібліотеки. Вони створювалися
при монастирях і церквах. На Русі було
багато бібліотек, але перша й
найзначиміша містилась у Софії
Київській. У ній налічувалось до 900
примірників книг.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

18.

Історія
українськоїкультури
культури
Історія української
Освіта
Найдавніші книжки:
1)Реймське євангеліє (40-і роки XI ст.),
(зберігається у Франції, в Реймсі);
2) ілюстроване "Остромирове євангеліє",
виготовлене в Києві дияконом Григорієм у
1056-1057 pp. для новгородського
посадника Остромира;
3) два "Ізборники" (1073, 1076). "Ізборник
" 1073 p. – перша енциклопедія.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

19. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування літературних
жанрів
У Києві в ХІ-ХІІ ст. існувало три
літературні осередки: в Софійському
соборі, Печерському та Видубицькому
монастирях. У них переписувались і
перекладалися книги, з´являлися
оригінальні твори, літописання.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

20. Започаткування літературних жанрів

Історія
культури
Історіяукраїнської
української
культури
Започаткування
літературних жанрів
Патерики - збірники життєписів отців
церкви, монахів якого-небудь одного
монастиря. Першим широким зібранням
житійних творів на місцевому
давньоруському матеріалі став "КиєвоПечерський патерик" (XIII-XV ст.).
ХНУРЕ, кафедра українознавства

21. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування
літературних жанрів
"Слово про закон і благодать"
митрополита Іларіона є
першим художньопубліцистичним
панегіричним (похвальним)
літературним твором на
честь Ольги, Володимира та
Ярослава Мудрого.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

22. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування
літературних жанрів
Літописомавтобіографією є
"Повчання Мономаха
своїм дітям". Воно
хронологічно
охоплює період
1066-1117 pp..
ХНУРЕ, кафедра українознавства

23. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування
літературних жанрів
Зразком епічної поезії, що
поєднувала рицарську доблесть,
патріотизм, відвагу з письмовою
фіксацію, співом і частковим усним
речитативом, була повість-пісня
"Слово о полку Ігоревім".
ХНУРЕ, кафедра українознавства

24. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування
літературних жанрів
До оригінальних пам´яток давньоукраїнської
літератури належать літописи. Найвідомішим
літописом є "Повість временних літ", укладена
близько 1110 р. ченцем Києво-Печерської
лаври Нестором. Твір дійшов до нас у двох
списках XV ст.: Іпатіївському та
Лаврентіївському (за назвами монастирів у
Росії, де у XVIII ст. їх виявили історики).
ХНУРЕ, кафедра українознавства

25. Започаткування літературних жанрів

Історія української культури
Започаткування
літературних жанрів
Безпосереднім продовженням "Повісті"
є Київський літописний звід кінця XII ст.
Укладений ігуменом Мойсеєм у
Видубицькому монастирі, він становив
сукупність літописів, написаних різними
авторами і для різних князів.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

26. Розвиток усної народної творчості

Історія української культури
Розвиток усної народної
творчості
В Давньоруській державі неабиякого
розвитку набула усна народна
творчість. Особливе місце посідали
пісні-билини. У них оспівуються
народні богатирі.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

27. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Яскравою сторінкою культурного
розвитку Київської Русі виступає
архітектурне будівництво. При
спорудженні житла й оборонних
будівель слов´яни споконвіку
використовували місцеві матеріали та
спирались на традиції, що сягали сивої
давнини.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

28. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
З X ст. в Київській Русі розпочинається
новий етап у розвитку монументального
кам´яного зодчества, яке стає складовою
європейської архітектурної традиції.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

29. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Стіни соборів викладалися з рядів
каменю, які чергуються, і плінфи(плоска
цегла). Будівельники застосовували метод
так званої «утопленої плінфи», коли ряди
цегли через один були заглиблені в стіну,
а проміжки, які утворилися,
заповнювалися цем'янкою (розчин вапна,
піску і битої цегли). У результаті стіни
були смугастими.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

30. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Давньоруські майстри привнесли у
візантійську школу:
Багатоглав'я,
пірамідальність композиції,
оригінальна кладка,
шоломоподібна форма куполів.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

31. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
На межі ХI-ХII ст.
був споруджений
собор,
присвячений
архангелу
Михайлу, який
увійшов в історію
під назвою
Золотоверхий.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

32. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Чернігівський
СпасоПреображенський
собор
ХНУРЕ, кафедра українознавства

33. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Софія
Київська
ХНУРЕ, кафедра українознавства

34. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Головним
структурним
елементом храму
був центральний
купол. Зсередини
тут малювали образ
ХристаПантократора
(Вседержителя).
ХНУРЕ, кафедра українознавства

35. Розвиток архітектури

Історія української культури
Розвиток архітектури
Типова храмова споруда мала один,
три (Десятинна церква) або п´ять
(Софійський собор у Києві) нефів.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

36. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
У ІХ-Х ст. швидкими темпами
розвиваються фресковий та мозаїчний
живопис. Мозаїки були дуже дорогими у
виконанні, тому більшість зображень у
храмах і князівських палатах
виконувалися у вигляді розписів
фарбою -фресок.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

37. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
Великої популярності в давньоукраїнських
розписах набув образ Богоматері. її
типове зображення у канонічній позі
Оранти (Благаючої) - з молитовно
піднятими на рівень голови руками. Саме
такі Богоматері Оранти оздоблювали
вівтарну частину багатьох храмів
Давньоруської держави.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

38. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
Софійська Богоматір
Оранта в Києві (1037)
належить до числа
найвищих досягнень
монументального
візантійського
мистецтва, виконаного
київськими майстрами.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

39. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
Спочатку ікони завозили з Візантії.
З другої половини XI ст. при
давньоруських монастирях починають
плідно працювати й власні іконописні
майстерні.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

40. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
До нас дійшли імена руських
іконописців. Найвідомішими з них
вважаються Григорій та Алімпій, що
жили на межі XI і XII ст. при КиєвоПечерській лаврі - одному з
найбільших центрів тогочасного
іконопису.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

41. Розвиток мистецтва

Історія української культури
Розвиток мистецтва
Високий ґатунок книжкової мініатюри
виявився, зокрема, в оформленні
Остомирового євангелія, "Ізборника“
1073 р. та 1076 р. тощо.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

42. Висновок

Історія української культури
Висновок
Від часу введення християнства Київ
посідав місце духовного і навіть
сакрального центру.
Естетичні засади київської мистецькоархітектурної та літературної шкіл
відчутно вплинули на культурний
розвиток усіх давньоруських земель.
ХНУРЕ, кафедра українознавства

43. Література

Історія української культури
Література
. Абрамович С. Д. Світова та українська культура / С. Д. Абрамович. –
Львів : Світ, 2004. С. 130–155, 273–283.
Греченко В.А. Світова та українська культура: довідник / В.А.
Греченко, І.В. Чорний. – К. : Літера ЛТД, 2009. – С. 151–173.
Історія української та зарубіжної культури: навч. посібник / за ред.
С.М. Клапчука [6-те вид., випр і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2007. – С.
96–124.
Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник /
М. В. Кордон. – К.: Центр учб. Л-ри, 2011. – С. 166–189, 289–311.
Лекції з історії світової та вітчизняної культури / За заг. ред. А.
В. Яртися, С. М. Шендрика, С. О. Черепанової. – Львів : Світ, 1994. – С.
379–410.
ХНУРЕ, кафедра українознавства
English     Русский Правила