2-тарау. ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
132-бап. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту
133-бап. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту
134-бап. Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту
135-бап. Кәмелетке толмағандар саудасы
136-бап. Баланы ауыстыру
Бала асырап алушы, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), патронаттық тәрбиелеуге алушы
138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету
139-бап. Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын,
140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегiмiндеттердi орындамау
141-бап. Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi тиісінше орындамау
142-бап. Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс пайдалану
143-бап. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге заңсыз әкету
144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту
98.81K
Категория: ПравоПраво

Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар

1. 2-тарау. ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР

Ю-14-3 оқу тобының студенті
Әптікер Айгүл

2. ОТБАСЫНА ЖӘНЕ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР


132-бап. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар
жасауға тарту
133-бап. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту
134-бап. Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту
135-бап. Кәмелетке толмағандар саудасы
136-бап. Баланы ауыстыру
137-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет
138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету
139-бап. Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі
міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, еңбекке қабілетсіз
жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару
140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегiмiндеттердi
орындамау
141-бап. Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
жөнiндегi мiндеттердi тиісінше орындамау
142-бап. Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс пайдалану
143-бап. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен
тысқары жерге заңсыз әкету
144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді
жасауға тарту

3. 132-бап. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту

Объект: Кәмелетке толмаған адамның қалыпты дамуы және дұрыс адамгершілікке
тәрбиелену мүдесіне байланысты қоғамдық қатынас.
Объективті жағы: 1 тармақ- кәмелетке томаған адамды қылмыстық іске тарту белгілерімен
сипаталады
2-тармақ. Ата-анасы , педагог, не кәмелетке толмаға адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттер
жұктелген басқада адамдардың жасауын қарастырады
3-тармақ. Күш қолданып немесе оны қолдану қатерін төндіріп жасаған іс- әрекеттер
4-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға тартуға
байланысты іс-әрекеттер
5-тармақ. Кәмелетке толмаған адамдықылмыстық топтың қылмыстық әрекетіне тартуға
байланысты іс-әрекеттер.
Субъективтік жақ: Қасақана. Кінәлі адам кәмелетке толмаған адамды қылмыстық әрекетке
тартаып отырғанын алдын ала біледі және соның болуын тілейді.
Субъектісі: 18 жасқа толған есі дұрыс тұлға тартылады.
1-2-3-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
4-5-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

4. 133-бап. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту

Объектісі: Кәмелетке толмаған адам тұлғасының адамгершілік, рухани және денесінің дұрыс
дамып қалыптасу мүдесі.
Қосымша объектісі: кәмелетке толмаған адамның денсаулығы.
Объективті жағы:
1-тармақ. кәмелетке толмаған адмады есірткілік немесе басқада есеңгірететінзаттарды
медициналық емес тұрғыда тұтынуға тарту
Спирттік ішімдікті үдайы тұтынуға тарту
Қанғыбастық немесе қайыршылықпен айналасуға тарту
2-тармақ. Ата-анасы , педагогне кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттер
өзіне жүктелген өзге адам жасағандәл сол іс –әрекет.
3-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға тартудың қауіптісі
ретінде ьірнеше рет жасалған іс-әрекетті, яғни екі немесе одан да көп кәмелетке толмағандарға
байланысты немесе бірадамға әр уақытта екі түрлі қоғамға қарсы іс-әректтер жасау танылады
Субъектісі: 18 жасқа толған есі дұрыс адам танылады.
Субъективті жағы: тікелей қасақаналықпен сипаталады.
1,2-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
3-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген- Аса ауыр мән жайлар
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

5. 134-бап. Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту

Объектісі: Кәмелетке толмаған адам тұлғасының адамгершілік, рухани және денесінің дұрыс дамып
қалыптасу мүдесі.
Қосымша объектісі: кәмелетке толмаған адамның денсаулығы.
Объективті жағы:
1-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды жөхекшелікпен айналысуға тарту
2-тармақ. Күш қолдану немесе оны қолдану қатерін төндіру, тәелді жағдайын пайдалану, мүлкун жою
немесе бүлдіру арқылы не алдау жолымен кәмелетке томаған адамды жөзекшелікпен айналысуға
тарту
3-тармақ. Адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен және бірнеше рет жасалған іс –әрекеттер
4-тармақ. Ата-анасы , педагог не кәмелетке томаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттер ҚР заңымен
жүктелген өзгеде адам жасаған іс – әрекеттер
Қылмыстық топ арқылы жасалған іс-әрекеттер.
1-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
2-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген ( жауаптылықты ауырлататын
қылмыс
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
3-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген ( жауаптылықты ауырлататын мән
жайлар және адамдардың алдын ала сөз байласуып бірнеше рет жасалған)
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай-Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
4-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай-Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

6. 135-бап. Кәмелетке толмағандар саудасы

Объектісі: кәмелетке толмағандардың жек бас бостандығы.
Қосымша объектісі: Адамның өмірі мен денсаулығы және балаларды тәрбиелеудегі ата-аналардың
мүдесі.
Объективті жағы:
1-тармақ. Кәмелетке томаған адамды сатып алу-сатау немесе оған қатысты өзгеде мәмілелелр жасау , сол
сияқты оны қанау не азғырып көндіру, тасмалдау, беру, жасыру, алу, сондай-ақ қанау мақсатында
өзгеде іс-әрекеттер жасау
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жай
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
2-тармақ.
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай-Күрделі
Қылмысты ауырлататын мән- жайлар:
Адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен
Бірнеше рет;
Өмірге және денсаулққа қауіпті күш қолданып немесе онын қолдану қатерін төндіріп;
Қаруды немесе қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолданып;
Екі және одан да көп адамға қатысты
Транспалнаттау немес өзгеде пайдалану үшін жәбірленушінің ағзаларын немесе тіндерін алып қою
мақсатында;
Алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен;
Адам өзінің қызымет бабын пайдалана отырп
Кәмелетке толмаған адамды өылмыстар немесе қоғамға жат өзгеде әрекеттер жасауға тарту
мақсатында;
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
Қылмыс құралы мен заты: жоқ

7.

-
жәбірленушінің материалдық немесе өзге де тәуелділігін пайдаланып;
кінәлі адамға жүктілік жағдайда екені көрінеу белгілі кәмелетке толмаған адамға
қатысты;
- кінәлі адамға психикасының бұзылуынан зардап шегетіні немесе дәрменсiз күйде
екені көрінеу белгiлi кәмелетке толмаған адамға қатысты;
- жәбірленушінің жеке басын куәландыратын құжаттарды алып қойып, жасырып не
жоя отырып жасалған дәл сол іс-әрекеттер
3-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды ҚР шегінен тысқары жерге әкету, ҚР әкелу
немесе бір шет мемлекеттен екігшісіне ҚР аумағы арқылы тасмалдау мақсатында
жасалған іс-әрекеттер, сол сияқты мұндай іс-әректтерді жасау сақсатында
кәмелетке толмаған адамды ҚР шегінен тысқары жерге әкету, ҚР әкелу немесе бір
шет мемлекеттен екінші шет мемлекеттке ҚР аумағы арқылы тасмалдау
4-тармақ. Қылмыстық топ жасаса
Олар абайсызда жәбірленушінің өліміне не өзгеде ауыр зардаптарға әкеп соқса
Субъектісі: 1-тармақ Сатушы мен сатып алушылар
Сатушы – ата-анасы , жақын туыстары, асырап алушы, қамқоршы, қорғаншы және
кімелетке толмағандар заңды негізде қарауында болған басқада адамдар
Сатып алушы- кез келген 16 жасқа толған тұлға.
2-3-4тармақ.
Кез келген 16 жасқа толған тұлға
Субъективті жағы: кінәлі кәмелетке толмаған баланы бөгде бір адамға басы бүтін
беретінін біледі және соны тілейді.
Ниеті: пайда күнемдік және баладан құтылу мақсатында жасалады

8. 136-бап. Баланы ауыстыру

Объектісі: баланың жеке бас бостандығы және өздерінің балаларын тәрбиелеуге
қатысты ата-ананың мүдесі.
Объективті жағы: Баланы ауыстыру және пайдакүнемдiк немесе өзге де
ұждансыз пиғылмен жасалған дәл сол іс-әрекет
1-тармақ баланы алып екінші бір баламен ауыстырған уақыттан саналады.
2-тармақ. Пайдакүнемдiк немесе өзге де ұждансыз пиғылмен жасалған дәл сол ісәрекет
Субъектісі: кез келген 16 жасқа толған тұлғалармен қатар арнайы тұлғалар. Олар:
ата-аналар, перзентхана тұлғалары
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай
1-тармақ Жай
2-тармақ Курделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- материалды
Қылмыс заты- баланың жеке бас бостандығы
Қылмыс құралы- Жоқ

9. Бала асырап алушы, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), патронаттық тәрбиелеуге алушы

Объектісі: баланың жеке бас бостандығы және өздерінің балаларын тәрбиелеуге
қатысты баланы асырап алушы, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа),
патронаттық тәрбиелеуге алушының мүдесі.
Объективті жағы:
1-тармақ Бала асырап алу, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), патронаттық
тәрбиешіге беру жөнiндегi заңсыз әрекеттер
2-тармақ. Пайдакүнемдік ниетпен жасалған немесе лауазымды адам өзінің
қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер
Субъектісі:
1-тармақ. Бала асырап алушы, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа),
патронаттық тәрбиелеуге алушы
2-тармақ. Лауазымды адам
Субъективті жағы: тікеллей қасақаналықпен жасалатын қылмыс
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-1-2 тарау Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Материалды
Қылмыс заты- Баланының өмірі
Қылмыс құралы- Жоқ

10. 138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету

Объектісі: баланы асырап алуда құпияда сақтаудағы отбасының заң мен
кепілденген құқығы.
Объективті жағы: Бала асырап алу фактiсiн қызметтiк немесе кәсiптiк құпия
ретiнде сақтауға мiндеттi адамның не өзге адамның пайдакүнемдiк немесе
өзге де ұждансыз пиғылмен жасаған, бала асырап алу құпиясын бала асырап
алушының еркiне қайшы жария етуi
Субъективті жағы: тікелей қасақаналықпен сипатаолады. Қылмыстың себептері
болып пайда табу, кек алу, көре алмау және басқада ниеттер танылады.
Субъектісі: қызметтік жағдайы бойынша баланы асырап алу құпиясын сақтауға
міндетті адамдар, мысалы; соттар сот аппаратының қызметкерлері танылуы
мүмкін. Сондай-ақ бұл қылмыстық субъектісі ретінде өзгеде адамдаар, оларға
асырап алушылардың туыстары, көршілең және пайдакөруді мақсат еткен
басқа да болып табылады.
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

11. 139-бап. Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын,

еңбекке қабілетсіз жұбайын
(зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару
Объектісі: Кәмелетке толмаған балалардың және кәмелетке толған, бірақ еңбекке
жарамсыз балалардың мүліктік жағдайы және еңбекке жарамсыз балалардың
мүліктік жағдайы және еңбекке жарамсыз ата-аналардың өмір сүру үшін қажетті
мүліктік жағдайы
Объективті жағы:Ата-ананың кәмелетке толмаған балаларын, сол сияқты он сегiз
жасқа толған еңбекке қабілетсіз балаларын күтіп-бағуға сот шешiмi бойынша
қаражат төлеу жөніндегі міндеттерін үш айдан астам орындамауы не кәмелетке
толған еңбекке қабілетті адамның өзінің еңбекке қабілетсіз ата-анасын күтіпбағуға сот шешімі бойынша қаражат төлеуден үш айдан астам жалтаруы не
еңбекке қабілетті адамның еңбекке қабілетсіз және материалдық көмекке мұқтаж
жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға сот шешімі бойынша қаражат төлеуден алты
айдан астам жалтаруы
Субьект: ата аналары және асырап алушылар , кәмелетке толған балалары және асырап
алынған балалары
Субьективтік жақ: тікелей қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

12. 140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегiмiндеттердi орындамау


Объектісі:Кәмелетке толмаған адамның қалыпты дамуы және дұрыс адамгершілікке тәрбиелеу мүддесіне
жағдай туғызатын қоғамдық қатынас
Объективті жағы:1-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi ата-анасының
немесе өзiне осы мiндеттер жүктелген өзге адамның, сол сияқты педагогтiң немесе оқу, тәрбиелеу, емдеу
мекемесінің немесе кәмелетке толмаған адамды қадағалауды жүзеге асыруға мiндеттi өзге мекеменiң
басқа да жұмыскерiнiң кәмелетке толмаған адамның алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық
заттарды, сол тектестерді тұтынуына не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуына не оның
қылмыс, қасақана қылмыстық теріс қылық немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар ісәрекеттер жасауына әкеп соққан, дәлелсіз себептермен орындамауы немесе тиiсінше орындамауы
Субъектісі: арнайы- ата-ана, қамқоршылар, қорғаншылар, педагогтар, тәрбиешілер, медицина қызметкерлері
Субъективті жағы: қасақаналық
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-Негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ
2-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi ата-анасының немесе өзiне осы
мiндеттер жүктелген өзге адамның, сол сияқты педагогтiң немесе оқу, тәрбиелеу, емдеу мекемесінің
немесе кәмелетке толмаған адамды қадағалауды жүзеге асыруға мiндеттi өзге мекеменiң басқа да
жұмыскерiнiң кәмелетке толмаған адамға қатыгездік танытуымен ұласқан орындамауы немесе тиісінше
орындамауы
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

13. 141-бап. Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi тиісінше орындамау


Объектісі: Жас баланың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қоғамдық
қатынастар
Объективті жағы:нәтижесінде жас баланың денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықта
зиян келтіру
1-тармақ. Жас баланың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi
мiндеттердi қызметi бойынша осындай мiндеттер жүктелген адамның не осы мiндеттердi
арнайы тапсырма бойынша орындайтын немесе мұндай мiндеттердi өзiне ерiктi түрде алған
адамның тиісінше орындамауы, егер бұл жас баланың денсаулығына абайсызда ауыр немесе
ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-Негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- Формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ
2-тармақ. Абайсызда жас баланың өліміне әкеп соққан дәл сол іс-әрекет
Субъектісі: арнайы - ата-ана, қамқоршылар, қорғаншылар, педагогтар, тәрбиешілер, медицина
қызметкерлері
Субъективті жағы: абайсызда
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай-Материалды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

14. 142-бап. Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс пайдалану


Объектісі: Қамқорлыққа және қорғаншылыққа алынған балалардың заңды
мүліктік емес құқықтары мен мүдделері
Объективті жағы: Қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы) баланың
құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулі түрде қысым жасауға әкеп соққан,
қорғаншылықты немесе қамқоршылықты пайдакүнемдiк немесе
қорғаншылығындағы (қамқорлығындағы) балаға зиян келтiріп өзге де
ұждансыз пиғылмен пайдалану немесе қорғаншылығындағы
(қамқорлығындағы) баланы қадағалаусыз немесе қажеттi көмексiз қасақана
қалдыру
Субъектісі: қамқоршылар мен қорғаншылар
Субъективті жағы: қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай-Дәрежеленген
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай-Материалды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ

15. 143-бап. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге заңсыз әкету


Объектісі: Кәмелет жасқа толған адамның бас бостандығы
Объективті жағы:1-тармақ. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының
шегінен тысқары жерге заңсыз әкету
2-тармақ. Пайдакүнемдiк немесе өзге де жамандық ниетпен не адамдар тобының
алдын ала сөз байласуымен жасалған дәл сол іс-әрекет
3-тармақ. қылмыстық топ жасаған іс-әрекеттер
Субъектісі: кез келген 18 жасқа толған тұлға
Субъективті жағы: тікелей қасақаналық
1-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- формальды
2-тармақ
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- Дәрежеленген ( ққылмысты
ауырлатаын мән жай және адамдар тобынынң алдын ала сөз байласуымен жасалған
іс әрекет )
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Күрделі
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- формальды
Қылмыс заты- Жоқ
Қылмыс құралы- Жоқ
3-тармақ қылмыстық топ жасаған іс-әрекеттер

16. 144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту


Объектісі:кәмелет жасқа толмаған адамның қалыпты дамуы және дұрыс
адамгершілікке тәрбиелену мүдесіне жағдай туғызатын қоғамдық қатынас
Объективті жағы: Кәмелетке толмаған адамды эротикалық мазмұндағы өнім
жасауға, сондай-ақ эротикалық мазмұндағы өнім таратуға, жарналамауға
және сатуға тарту –
Субъектісі: кез келген 16 жасқа толған тұлға
Субъективті жағы: тікелей қасақана
Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілік дережесіне қарай- негізгі
Қылмыс құрамының сипатталу тәсіліне қарай- Жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай- материалды
Қылмыс заты- Эротикалық мазмұндағы өнімдер
Қылмыс құралы- Жоқ
English     Русский Правила