СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2
Комерційна таємниця-
Захист комерційної таємниці полягає у здійсненні таких заходів: — забезпечення обліку та схоронності документів, які містять
У разі звільнення працівника, який відповідає за роботу з документами, що мають гриф обмеження доступу, проводять перевірку
1.50M
Категория: ПравоПраво

Поняття про комерційну таємницю

1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Семінарське заняття №2
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2
ТЕМА:
ТЕМА: Поняття про комерційну
таємницю
Поняття про
комерційну
таємницю

2.

:
Права та обов’язки
посадових та службових
осіб, які допущені до
документів з грифом
«комерційна таємниця».

3. Комерційна таємниця-

Комерційна таємницяодин із видів таємниці, яка охороняється
кримінально-правовими засобами (поряд
з таємницею державною, службовою,
голосування, усиновлення тощо). Під
комерційною таємницею підприємства
маються на увазі відомості, пов’язані з
виробництвом, технологічною
інформацією, управлінням, фінансами та
іншою діяльністю підприємства, що не є
державною таємницею, розголошення
яких може завдати шкоди його
інтересам».

4. Захист комерційної таємниці полягає у здійсненні таких заходів: — забезпечення обліку та схоронності документів, які містять

комерційну таємницю;
— використання організаційних, технічних та інших
засобів захисту конфіденційної інформації;
— обмеження доступу до носіїв конфіденційної
інформації;
— встановлення правил віднесення інформації до
комерційної таємниці;
— розробка інструкцій щодо дотримання режиму
конфіденційності та виконання їх особами, які мають
доступ до конфіденційної інформації;
— здійснення контролю за дотриманням встановленого
режиму охорони комерційних таємниць.

5.

З метою обмеження доступу до
інформації, що містить комерційну
таємницю, керівник повинен видати
спеціальний наказ про введення
«Переліку відомостей, що містять
козазначемерційну таємницю
підприємства», з нням заходів щодо
охорони цих відомостей,
визначення кола осіб, які мають
доступ до цієї інформації, правил
роботи з документами, що мають
гриф «Комерційна таємниця».
Відповідальні працівники
підприємства мусять під розписку
ознайомитися з наказом та
додатком до нього.

6. У разі звільнення працівника, який відповідає за роботу з документами, що мають гриф обмеження доступу, проводять перевірку

документів, що числяться
за працівником, і
передають їх
новопризначеному. Акт
приймання-передавання
цих документів затверджує
керівник фірми
(підприємства, організації).
English     Русский Правила