168.50K
Категория: ПсихологияПсихология

Поняття валідності

1.

Валідність дослідження
кузьменко марина
упс-201

2.

Валідність
Click to (англ.
edit Master
validetext
- дійсний,
styles придатний, той,
level - комплексна характеристика тесту,
що Second
має силу)
level
якаThird
містить
відомості про сферу досліджуваних
Fourth level
явищ
репрезентативність діагностичної
Fifthі level
процедури стосовно них.

3.

психологічній
Click to edit літературі
Master text
stylesрізні типи
У
описані
Second level
класифікації
валідності залежно від критеріїв,
Third level
покладених
в їх основу. Класифікація типів валідності є
Fourth level
умовною,
оскільки нерідко для різних критеріїв
Fifth level
валідності застосовують загальні методи визначення або
одні і ті самі вихідні дані можуть інтерпретувати з
погляду різних типів валідностей.

4.

Змістова валідність
Вона
характеризує
спрямованість
тестових завданнь
Click
to edit Master
text styles
щодо
усього
обсягу вимірюваної сфери психічних
Second
level
Third level Її коефіцієнт визначають шляхом
властивостей.
Fourth levelоцінювання.
експертного
Fifth level
Цей вид валідності є проблематичним критерієм,
оскільки для кожної поведінки існує змістовий опис, тому
розробляють завдання, що виявляють її ознаки. За
допомогою оцінок експертів з'ясовують, наскільки
характеристика поведінки, отримана за результатами
тестів, змістово збігається з попереднім її описом.

5.

Валідність за однозначністю
Click to edit Master
text styles співставлення
Визначається
за допомогою
Second level з зовнішнім критерієм за яким
результатів
Third level
інформація
Fourth level збирається одночасно з
Fifth level
тестуванням.
Наприклад: тести професійних досягнень і
реальні професійні досягнення.

6.

Прогностична валідність
Click to edit Master
text styles результатів
Визначається
за порівнянням
Second level із зовнішнім критерієм, але
тестування
Third level
інформація
за зовнішнім критерієм
Fourth level
збирається
через деякий час після
Fifth level
тестування.
Наприклад: в якості зовнішнього критерію
може бути здатність людини до певного виду
діяльності.

7.

Ретроспективна валідність
Click to edit Master
text styles
Визначається
на основі
критерію, що
Second level стан вимірювання властивостей в
відображає
Third level
минулому
напередодні тестування.
Fourth level
Використовується
з метою порівняння оцінок
Fifth level
отриманих раніше з результатами
тестування.

8.

Отже,
валідність
- це така
властивість, що
Click to
edit Master
textпсихометрична
styles
дозволяє
виносити задовільне чи незадовільне судження
Second level
стосовно отриманих результатів. Оскільки на валідність
Third level
також впливають випадкові фактори, то булоприйнято
Fourth level
основну
Fifth level нерівність: валідність < надійність. На відміну від
надійності, крім випадкових факторів, на валідність
впливають систематичні фактори.

9.

Варто
пам'ятати,
що неtext
існує
тестів, валідних для всіх
Click to
edit Master
styles
цілей
у всіх ситуаціях, а також для всіх груп індивідів.
Secondчи
level
Будь-яке визначення валідності відноситься до окремих з
Third level
можливих застосувань чи видів тестів. Як і для
Fourth level
надійності,
користувач тесту повинен враховувати склад і
Fifth level
розмір вибірки, на якій проводилася валідизація тесту:
чим менший обсяг цієї вибірки, тим менш надійні
статистичні дані.
English     Русский Правила