План
Вступ
Головні ризики, які в своїй роботі доводиться враховувати фахівцям сфери економічної дипломатії:
В Україні механізм досягнення політичних цілей економічної дипломатії включає в себе наступні органи державної влади:
Механізм економічної дипломатії в Україні
Висновок
2.29M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Україна як учасник багатосторонньої економічної дипломатії

1.

«Україна як учасник
багатосторонньої
економічної дипломатії»

2. План

1. Участь України у міжнародних організаціях
2. Політичні цілі та засоби економічної дипломатії
3. Національні інтереси України у системі
міжнародних відносин

3. Вступ

На сьогодні Україна - повноцінний член світової
спільноти.Основні правові норми становлення України як
суб’єкта міжнародних відносин закладені в Декларації про
державний суверенітет України.
Найважливішим фактором, що сприяє розвиткові
зовнішньоекономічних зв'язків України, є членство
України в міжнародних економічних організаціях.
В даний час чи не найважливішим фактором для України, з
погляду розвитку ЗЕД, є її майбутній вступ до Світової
організації торгівлі (СОТ), у якій вона виступає поки що як
офіційний спостерігач

4.

• Прикладом успішної участі
України в діяльності
міжнародних організацій також
може слугувати різнобічна
взаємодія з ЮНЕСКО,
спрямована на розширення
міжнародного співробітництва
наукових, освітніх, культурних
інституцій.

5.

Слід відзначити високу
активність української сторони в
міжнародному співробітництві в
галузі охорони здоров‘я,
особливо в рамках ВООЗ.
Україна залучалася до розробки
низки договірних та стратегічних
документів ВООЗ, у тому числі
Рамкової Конвенції ВООЗ із
боротьби проти тютюну,
резолюцій Всесвітньої асамблеї
охорони здоров‘я.

6.

З набуттям нашої країны
членства у СОТ в травні 2008
р. розпочався новий етап
багатостороннього
співробітництва України.
Членство в СОТ відкрило для
України можливість ведення
переговорів по угодах про
вільну торгівлю з ЄС та
Європейською асоціацією
вільної торгівлі, посилило
позицію нашої країни в
імплементації чинних
двосторонніх угод про вільну
торгівлю.

7. Головні ризики, які в своїй роботі доводиться враховувати фахівцям сфери економічної дипломатії:

1)зовнішньополітичні
2)внутрішньополітичні
3)законодавчі та нормативні
4)правові
5)адміністративні
6)організаційні
7)фінансово-кредитні
8)інфраструктурні
9)соціальні
10)ментально-психологічні.

8. В Україні механізм досягнення політичних цілей економічної дипломатії включає в себе наступні органи державної влади:

а)Верховна Рада,
представлена
Комітетом у
закордонних справах;
б)Адміністрація
Президента;
в)Кабінет міністрів
України,
представлений
Міністерством
закордонних справ та
Міністерством
економіки.

9. Механізм економічної дипломатії в Україні

Адміністрація Президента
України, відповідні
управління та відділи
КМ України, відповідні управління та
відділи
МЗС України
ВР України, Комітет у
закордонних справах
Міністерство економіки
Департамент
економічного
співробітництва
Валютнофінансовий
департамент
Територіальні
департаменти (І –
ІV)
Департамент
Європейського
Союзу
Відділи
Департамент
ООН та інших
міжнародних
організацій
Політичний
департамент
Департаменти
зовнішніх зв’язків
(зовнішньоекономічної діяльності)
галузевих міністерств і відомств
Дипломатичні представництва України за
кордоном (83 одиниці)
Департаменти

10.

11. Висновок

Головною метою зовнішньої політики України є забезпечення
її національних інтересів, захист прав та інтересів її громадян
за рубежем, створення сприятливих умов для соціальноекономічного розвитку нашої держави.
Найважливішим фактором, що сприяє розвиткові
зовнішньоекономічних зв'язків України, є членство України в
міжнародних економічних організаціях. Це, насамперед, її
членство в Міжнародному валютному фонді (МВФ) та в
організаціях, що входять до Групи Світового банку:
Міжнародному банку реконструкції і розвитку МБРР),
Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародної
асоціації розвитку (МАР), Багатосторонньому агентстві з
гарантій інвестицій (БАГІ) і Міжнародному центрі із
врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС).
English     Русский Правила