32.08M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Особливості годівлі водоплавних птахів

1.

Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького
ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНИХ
ПТАХІВ
ГОЛОДЮК І.П. – к.с.-г.н., доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів

2.

ПЛАН
1. Біологічні та господарські ознаки водоплавних птахів.
2. Годівля качок.
2.1. Годівля дорослих качок.
2.2. Годівля молодняку качок.
2.3. Особливості годівлі мускусних качок.
3. Годівля гусей.
3.1. Годівля дорослих гусей.
3.2. Годівля молодняку гусей.
3.3. Технологія відгодівлі гусей на жирну печінку.

3.

Додаткова література:
1. Птахівництво і технологія виробництва яєць і м’яса
птиці: / [В.І.Бесулін, B.I.Гужва, С.М.Кущак та ін.]. – Біла
Церква, 2003. – 448 с.
2. Технологія виробництва продукції птахівництва :
підруч. / В.П. Бородай, М. І. Сахацький, А. І. Вертійчук [та
ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 360 с.
3. Виробництво качиного м’яса на інтенсивній основі /
М.І.Кадура, Ж.В.Пономарева, Е.П.Шищенко.– К.: Урожай,
1988. – 96 с.

4.

1. БІОЛОГІЧНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ
ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ
Гуси
Домашні качки
Мускусні качки
Муларди

5.

У качок і гусей на краю дзьоба є поперечні пластинки з великою
кількістю нервових закінчень трійчастого нерва (орган дотику).
Язик широкий, подовжений і більш товстий, на бічній
поверхні якого є два ряди виступів, оточених сосочками та
отворами дрібних залоз, які виробляють слиз; через виступи на
краю язика і бічні рогові пластинки дзьоба водоплавні птахи
проціджують воду, затримуючи з неї корм.

6.

Зоб у качок і гусей представлений веретеноподібним
розширенням стравоходу та є резервуаром, де корм
пом’якшується, піддається частковій дії ферментів (амілаз
і протеаз), що містяться в кормі, а також виробляються
мікрофлорою. Якщо зоб переповнюється, особливо водою,
птахи відригують його вміст.

7.

Від качок одержують м’ясо, яйця, пух і пір’я. М’ясо
соковите, висококалорійне. Залежно від породи жива маса
дорослих самців – 3-4 кг, самок – 2,5-3,5 кг.
Статева зрілість наступає у 6-7 міс. М’ясні породи качок
несуть до 140-150 яєць за один цикл, а яйценосні – до 200250 і більше, у той час як дика – всього 6-10 яєць на рік.

8.

Використовуючи порівняну невибагливість качок до умов
утримання, їх легко розвести і виростити в будь-якій
кліматичній зоні. Від однієї качки за рік отримують 40-50
каченят, які в процесі вирощування до 50-60-денного віку
дають не менше 80-100 кг м’яса.

9.

У гусей значно довше в порівнянні з качками шлунковокишковий тракт і дуже розвинені відростки сліпої кишки,
тому вони добре переварюють клітковину (на 40-50%).
Гуси краще перетравлюють й засвоюють корми, а
використання енергії корму на 5-12% вище, ніж у курей.
При вільному випасі гуси здатні з’їдати до 2 кг зеленого
корму, що значно скорочує витрату концентратів і дорогих
вітамінних препаратів.

10.

Несучість гусей в залежності від породи досягає в
середньому 40-60 яєць на несучку на рік (китайських гусок
90-110 яєць), виводимість гусенят при інкубації 70-80%.
Середня вага одного яйця на початку племінного сезону
становить зазвичай 140-160 г.

11.

Гуси важких порід звичайно спаровуються з декількома
гуски (3-4 гол. на самця), а у старшому віці – з 1-2 гол. У
зв’язку з цим виникає необхідність щорічної часткової
заміни старих гусей молодими (на 10-15%).
Гуси відносно невибагливі до тепла, здатні переносити
низькі температури повітря, на сухій підстилці не бояться
навіть сильних морозів, а застосовують переважно
вигульну систему утримання батьківського стада.

12.

2. Г О Д І В Л Я К А Ч О К
Усі породи свійських качок поділяють на 3 типи:
м'ясні (пекінські, українські сірі, чорні білогруді,…);
м'ясо-яєчні (дзеркальні, хакі-кемпбел);
яєчні (індійські бігуни).
Пекінські
Хакі-кемпбел
Індійські бігуни

13.

2.1. Г О Д І В Л Я Д О Р О С Л И Х К А Ч О К
Основною умовою високої продуктивності качок є годівля,
яка забезпечує потребу в обмінній енергії та поживних
речовинах згідно сучасних норм.
Гістидин
Треонін

14.

Потреба качок у поживних речовинах залежить:
порода;
вік;
продуктивність;
умови утримання.
Склад комбікорму для дорослих качок, %:
зерно (2-3 види) – 60-75;
макуха або шріт – 6-12;
корми тваринного походження – 3-4;
кормові дріжджі – 3-6;
трав’яне борошно – 5-10;
мінеральні корми – 4-6.

15.

Правила годівлі дорослих качок
При сухому способі годівлі використовують
повнораціонні комбікорми (розмір гранул 5-8 мм),
які роздають 2 рази за добу.
В період линьки качкам необхідно включати
пір’яне борошно, яке завдяки значному вмісту
цистину стимулює ріст пера.
Для батьківського стада 2 рази на рік застосовують
комбінований спосіб годівлі, згодовуючи до 45%
зернових (сухих) кормів і до 55% кормосумішей з
соковитих кормів.
Качок за 2-3 тижні до початку відкладання яєць
годують за раціонами репродуктивного періоду.

16.

17.

18.

2.2. Г О Д І В Л Я М О Л О Д Н Я К У К А Ч О К
За 55 днів вирощування каченя збільшує живу масу в 40-55
разів, що досягається годівлею повноцінними кормовими
сумішами, комбікормами.
При вирощуванні каченят на м’ясо застосовують два
періоди зміни раціонів, а для ремонтного молодняку –
три.

19.

Правила годівлі каченят
Годівлю молодняку розпочинають відразу ж після
розміщення в пташнику (до 60-денного віку
м’ясних і ремонтних каченят годують досхочу).
Із 60 до 90 днів каченята линяють (у цей період їм
дають в комбікормі 14% сирого протеїну, а потім
зменшують до 12-13%).
В період 90-150 днів, при досягненні стандартної
живої маси, можна обмежувати добову даванку
кормів.
Для годівлі використовують розсипні або
гранульовані комбікорми (до 20-денного віку
розмір гранул 1-3 мм, до 55 днів – 3-5 мм).

20.

Рекомендована структура комбікормів для каченят за
віковими групами, %
Компоненти
Зернові корми
Зернові відходи
Макухи, шроти
Корми тваринного
походження
Дріжджі кормові
Трав’яне борошно
Мінеральні корми
Кормовий жир
Вік, днів
1–20
76

7
21–55
80

3
56–150
60
14
4
9
8
5
2
4
2
2
2
3
3
1
3
10
4

21.

Правила годівлі каченят
Один раз на тиждень на 100 кг комбікорму
додають 0,5 кг гравію (діаметр 2-4 мм).
Режим годівлі каченят упродовж першого тижня
вирощування 7-8, а потім – 4 рази за добу.
До складу сумішок для каченят до 10-денного віку
включають зернові борошнисті корми (без
висівок), круто зварені яйця, сир.
Для каченят з 2 до 20-денного віку вводять
подрібнену зелень до 20%, з 21 до 30 днів – до 30% і
старшим – до 50%.

22.

23.

Правила годівлі ремонтних каченят
Ремонтний молодняк відбирають у 7-8-тижневому
віці (до цього його годують так само, як і м’ясних
каченят).
За час дорощування (8-26 тижнів) жива маса
каченят не повинна перевищувати стандарт для
кросу.
Для запобігання ожиріння та ранньої статевої
зрілості молодняку важких кросів із 49 до 155 доби
обмежують годівлю як за поживністю, так і за
масою комбікорму (до 14%).
У цей період рекомендується згодовувати корму
135–150 г/гол/добу. Надалі збільшують даванку
комбікорму – для дорослих качок на 10 г щоденно,
а з 180-денного віку досхочу.

24.

Правила годівлі ремонтних каченят
Ремонтному молодняку при комбінованому типі
годівлі вологі мішанки згодовують вранці і вдень,
а ввечері дають зерно.
Ремонтний молодняк до 150-денного віку годують
досхочу, а з 150 днів поступово переводять на
комбікорми дорослих качок-несучок (годують
тільки розсипними комбікормами).
При використанні гранульованих комбікормів
фронт годівлі – 1,5-2 см, при дачі розсипних
комбікормів – 3 см, при комбінованій годівлі 512см. Фронт напування – 2-3 см.
Норма води: на дорослу качку – 2,64 л,
каченятам 1–8-тижневого віку – 1,84 л,
для ремонтного молодняку – 2,28 л.

25.

НАПУВАННЯ КАЧОК

26.

2.3. ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ МУСКУСНИХ КАЧОК
Годівля мускусних качок
має бути нормованою – з
урахуванням віку та
продуктивності.
Практикують сухий,
вологий і комбінований
типи годівлі.
Корми готують до
згодовування:
подрібнюють, піддають
волого-тепловій обробці,
дріжджують,
пророщують зерно,
готують вологі мішанки.
Раціони –
багатокомпонентні,
збалансовані.

27.

Правила годівлі мускусних каченят
Дуже важливо, щоб каченята з перших хвилин
після прийняття на вирощування, взялися за корм
і воду.
У перші дні їх годують із глибоких лоткових
годівниць, а напувають із вакуумних напувалок.
Пізніше – переходять на жолобкові годівниці та
напувалки, зверху яких кріплять планку, щоб до
них не потрапляли каченята.
Перші корми для каченят у присадибних
господарствах – круто зварені яйця, пшоно,
подрібнена кукурудза, свіжий сир.

28.

Правила годівлі мускусних каченят
Із 2-3 дня корми зверху посипають дрібно
нарізаною зеленню (цибулі, часнику тощо).
З тижневого віку в раціон каченят включають
подрібнену кропиву, варену картоплю, подрібнені
коренеплоди з подрібненим зерном.
Мішанки мають бути не дуже вологими і липкими,
щоб не заліплювали носових отворів каченят
(може зумовити запальні процеси).
Вологих мішанок у годівниці слід насипати
стільки, щоб протягом 0,5 год. були з’їдені (не
прокисали). Після кожної годівлі годівниці миють
гарячою водою.

29.

30.

При вирощуванні на м’ясо мускусних каченят
годують досхочу через рівні проміжки часу:
до 2-тижневого віку – 6-8 разів,
у наступні два тижні – 6-4 рази,
далі – 3 рази на добу.
Добові даванки сухого комбікорму каченятам, г:
1-й тиждень – 40,
2-й тиждень – 70,
3-й тиждень – 115,
4-й тиждень – 185,
5-й тиждень – 215,
6-й тиждень – 230,
7-й тиждень – 250,
8-й тиждень – 255,
9-22-й тиждень – 230.

31.

Рецепти комбікормів для ремонтного молодняку та
качок-несучок, %
Показники
Кукурудза
Ячмінь
Пшениця
Просо
Висівки пшеничні
Екструдат кормових бобів
Дріжджі кормові
Рибне борошно
М’ясо-кісткове борошно
Кісткове борошно
Крейда, черепашка
Дикальційфосфат
Сіль кухонна
Каченята
1-3
4-8
тижні тижнів
20
40
23
18
12
11
13
7
12
7
6
8
4,3
4
5
2
2
1,3
1,4
1,4
1
0,3
0,3
Ремонт.
Дорослі
молодняк,
качки,
9-26 тижнів 27-52 тижнів
30
29
27
40
15,8
7
22
13
2,7
3,2
4
0,5
0,5
1,4
3
0,3
0,3
0,3

32.

Відгодівля мускусних селезнів на
жирну печінку
Відбирають у 30-добовому віці та протягом 3
тижнів утримують на доброму пасовищі
(збільшуючи поступово даванку до трави 500 г і
зерна кукурудзи – до 200-250 г/добу.
У другу фазу примусової відгодівлі каченят
утримують у приміщенні протягом 7-14 діб, де їм
згодовують по 300-350 г за добу запареної
кукурудзи з добавками кухонної солі (1%), олії
(1%) та вітамінів.
Третю фазу примусової відгодівлі розпочинають
коли жива маса самців становить 3,2 кг за
допомогою спеціальної машинки з
відполірованою трубкою діаметром 2 см
завдовжки 20-30 см.

33.

Техніка примусового введення корму качкам наступна:
зафіксованому каченяті стискують великим і вказівним
пальцями правої руки основу дзьоба і у відкритий дзьоб
уводять палець лівої руки, притискаючи язика до нижньої
челюсті. Після цього обережно вводять трубку глибоко в
стравохід (до зоба). Корм подається до трубки з бункера.

34.

35.

Контролюють надходження корму в стравохід правою
рукою на шиї качки, періодично підтягуючи її, чи
відсуваючи в міру заповнення. Примусову годівлю
припиняють, коли корм не досягає гортані на 1-2 см. Після
цього закривають дзьоба і, витягуючи шию птаха догори,
вільною рукою обережними кількома рухами корм
переміщують донизу.

36.

3. Г О Д І В Л Я Г У С Е Й
Підвищена
нервова
збудженість
Добре розвинені
сліпі відростки
кишок
Миттєва реакція
на зовнішні
подразники
Споживати
корми вночі
без освітлення
Відчуття сім’ї
і групи
Здатність
поїдати велику
кількість кормів

37.

Періоди утримання гусей
3.1. ГОДІВЛЯ ДОРОСЛИХ ГУСЕЙ
підготовчий – перед циклом яйцекладки (як
правило, приходиться на листопад – середину
січня);
продуктивний, або племінний, який
розпочинається, залежно від кліматичних зон, у
січні-лютому і закінчується в травні-липні;
пасовищний – розпочинається після
закінчення яйцекладки і закінчується, в
залежності від природних умов, в жовтнілистопаді.

38.

Рекомендовано через кожні 10 днів в раціонах рослинний
білок замінювати на тваринний (підвищується несучість
на 10-15%, а виводимість – на 8-10%).
До складу сухих кормосумішей для гусей вводять:
черепашки, вапняк або крейду у кількості 2,6-3,0%,
знефторений фосфат – 0,8-3,0%,
сіль кухонну – не більше 0,5%.
Співвідношення між кальцієм і фосфором – 2,2-2,5 : 1.

39.

ПОТРЕБА ГУСЕЙ У ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ
Порода
Спосіб утримання
Вік
Продуктивність
Гуси споживають корм і вночі, тому годівниці мають бути
заповнені протягом усієї доби.

40.

Годівниць розміщують стільки, щоб всі гуси одночасно
мали можливість споживати корм без тисняви біля них.
Для згодовування зеленої маси виготовляють годівниці
ясельного типу. Крім цього, в секціях бажано розміщувати
окремі годівниці для коренеплодів, соковитих кормів,
вони повинні завжди бути чистими, без плісняви.

41.

Добова даванка кормів дорослим гусям:
а) влітку: зеленого корму – до 2 кг,
б) взимку: трав'яного борошна – 300 г,
комбінованого силосу – 200 г,
цукрових буряків – 400 г.
Фронт годівлі для дорослих
гусей :
при сухому способі – 6 см;
при комбінованому – 15-18 см.
Фронт напування – 2-4 см.

42.

Добовий раціон гуски у непродуктивний період, г:
ячмінь – 100,
кукурудза – 30,
висівки пшеничні – 45,
горох – 30,
трав’яне борошно – 20 (або сінне – 40),
шріт соняшниковий – 15,
дріжджі кормові – 5,
м’ясо-кісткове борошно – 5,
буряки цукрові – 400 (або картопля варена – 100),
крейда, черепашки – 8,
знефторений фосфат – 3,
жир кормовий – 3.

43.

Структура раціону при сухому типі годівлі гусок, %
зернові – 55-70,
висівки пшеничні – 10,
шріт – 10,
корми тваринного походження – 3-5,
кормові дріжджі – 7-10,
трав’яне борошно – 2-3,
крейда і черепашки – 2,6-3,5,
кісткове борошно – 0,8-1,5,
жир кормовий – 2.

44.

Орієнтовна річна витрата кормів для дорослих
гусей:
зернових – 48 кг,
тваринних – 1 кг,
макухи й шротів – 4 кг,
соковитих – 120 кг,
сінного борошна – 20 кг,
мінеральних кормів – 5 кг.

45.

3.2. ГОДІВЛЯ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ
Добове гусеня (жива маса 100–110 г) за 60 днів досягає
живої маси 3,8-4,1 кг (збільшується в 38-40 разів), у зв’язку
з таким інтенсивним ростом гусенята дуже вимогливі до
кормів.
Вік
Порода
Призначення
Розпочинати годівлю гусенят потрібно якомога раніше,
відразу після надходження з інкубаторію.

46.

СПОСОБИ ВИРОЩУВАННЯ ГУСЕНЯТ НА М’ЯСО
Вирощування
гусенят
без
використання
пасовищ
з
використанням
пасовищ

47.

Правила годівлі гусенят при сухому
способі
В перші 3 дні гусенятам дають мішанки з
подрібнених кукурудзи, пшениці, ячменю (без
плівок), гороху (80%) і сухе збиране молоко (23%), а потім годують досхочу повнораціонними
комбікормами.
Краще годувати гранульованими
комбікормами: до 20 днів гранули розміром 2–
3,5 мм, від 20 днів і старше – 4,8 мм.
Згодовують повнораціонні комбікорми до 6-8
разів за добу протягом першого тижня після
виведення, а потім переводять на 3-4-разову
годівлю.

48.

Правила годівлі гусенят при сухому
способі
В умовах промислового підприємства, гусенятам
згодовують сухі повнораціонні комбікорми для
першого віку вирощування (1–20 днів).
Із 3-тижневого віку гусенят поступово
переводять на комбікорм для другого віку
вирощування (3-9 тижнів) (комбікорми
доцільно використовувати гранульовані).
Основним джерелом енергії для гусенят є
зернові корми (кукурудза, пшениця, ячмінь і
овес без плівок) та кормовий жир; як джерело
протеїну – горох, боби, безалкалоїдний люпин у
меленому вигляді, макуху, шроти (близько 20%).
Корисно згодовувати борошно: рибне – 3-5%,
м’ясо-кісткове – 2-3%, кров’яне – 1-2%, а також
відходи інкубації – 2-3% від маси сухого
комбікорму.

49.

Рецепт комбікорму для гусенят різних вікових груп, %
Компоненти
Дерть кукурудзяна
Дерть пшенична
Дерть ячмінна
Макуха соняшникова
Дріжджі кормові
Рибне борошно
М’ясо-кісткове борошно
Кісткове борошно
Сіль
Крейда
Жир кормовий
Премікс
Разом
Вік у тижнях
1-3
24
30,3
15
12
10
3
1
1
0,2
2,5
1
100
4-9
24,5
35,3
15
5
7
4
2
1
0,2
2
3
1
100

50.

Правила годівлі гусенят при
комбінованому способі
У перші дні гусенятам дають розсипчасті вологі
мішанки, приготовлені на свіжому збираному
молоці та воді.
Гусенята охоче поїдають свіжий сир, покришені
круто зварені яйця, подрібнену зелень (люцерну,
конюшину, молоду кропиву, вико-овес ).
Добавляють розмелені зернові корми: кукурудзу,
ячмінь, пшеницю, овес (без плівок) та білкові
корми (рибне і м’ясо-кісткове борошно, макуха,
шріт, мелене зерно гороху, бобів).
Треба стежити, щоб вологу мішанку гусенята
поїдали всю, бо не з’їдена прокисає і може
викликати поноси.

51.

Правила годівлі гусенят при
комбінованому способі
В першу декаду молодняк годують 6–8 раз на день,
а потім кількість даванок зменшують.
Якщо є випас, то гусенят випускають на пасовища
за сприятливої погоди на 3–5 год.
Рано навесні, коли зелені ще немає, гусенятам до
вологої мішанки додають подрібнену червону
моркву і люцернове борошно.
Свіжу зелень дають у суміші з борошняною
мішанкою, або окремо досхочу.

52.

53.

Для придання тушці відповідного товарного вигляду за
останні 10 днів вирощування до раціону гусенят додають
зерно жовтої кукурудзи (не менше 20%) або люцернове
борошно (до 10%).
На м’ясо забивають у віці 9 тижнів при досягненні живої
маси 3,8-4,2 кг, оскільки старший молодняк починає
линяти, що ускладнює обробку тушки та погіршує її
товарний вигляд.

54.

Правила годівлі ремонтного
молодняку гусей
Гусей до 9-тижневого віку годують так, як і при
вирощуванні на м’ясо. Із 9 до 26 тижневого віку
використовують комбікорми із зниженим рівнем
обмінної енергії та сирого протеїну.
Із 10-денного віку до мішанки додають протеїнові
корми тваринного походження (риб’яче, м’ясокісткове борошно), а також кормові дріжджі,
шрот, свіжу траву, моркву, мінеральні добавки.
Із 30-тижневого віку ремонтний молодняк
поступово упродовж 1–2 тижнів переводять на
раціон гусей батьківського стада.
Молодняк утримують у приміщеннях на глибокій
підстилці, сітчастій підлозі, кліткових батареях, а в
теплу пору року від 3-тижневого віку – з
дорощуванням у таборах під навісами.

55.

Орієнтовна річна витрата кормів для гусенят до
150-денного віку:
зернових – 15,6 кг,
тваринних – 1,4 кг,
макухи й шротів – 1,7 кг,
соковитих – 40 кг,
сінного борошна – 0,8 кг,
мінеральних кормів – 1,5 кг.

56.

НАПУВАННЯ ГУСЕЙ

57.

3.3. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДГОДІВЛІ ГУСЕЙ НА ЖИРНУ
ПЕЧІНКУ
ІІ етап –
підготовчий
період
І етап –
вирощування
гусенят
ІІІ етап –
примусовий
період

58.

У період вирощування необхідно створити комплекс
умов, що забезпечує добрий розвиток молодняку, в тому
числі повноцінну годівлю, оптимальну щільність його
посадки, а також дотримання всіх інших технологічних
вимог. Подальший успіх відгодівлі гусей на жирну печінку
залежить від того, чи буде вирощений міцний і здоровий
молодняк.

59.

У підготовчий період гусаків розміщують в закритих
приміщеннях у секціях при щільності посадки – 1 гол./м2.
Перед посадкою гусей сортують за живою масою. Основна
вимога при утриманні в підготовчий період – створення
умов для обмеженого руху птиці і спокою.

60.

На примусову відгодівлю молодняк ставлять у віці 12–
13 тижнів живою масою не менше 4,5 кг, а також дорослих
гусей. Приміщення для відгодівлі гусей повинні бути
обладнані доброю вентиляцією. При проведенні відгодівлі
краще, якщо в приміщенні буде невеликий перетяг, і в
жодному випадку не слід допускати високої вологості.

61.

62.

Дякую за увагу!
Лекцію підготував доцент кафедри годівлі
тварин і технології кормів ГОЛОДЮК І.П.
English     Русский Правила