Китай та перспективи його розвитку
Загальні відомості
Людська користь
Галузі морського господарства
Медицина
2.22M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Китай та перспективи його розвитку

1. Китай та перспективи його розвитку

...НАС МІЛЬЙОНИ,
АЛЕ СЕРЦЕМ МИ ЄДИНІ
ПІД ВОГНЕМ КАНОНАДИ
СМІЛИВО В БІЙ ПІДЕМО
ВПЕРЕД! ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!
(УРИВОК З ГІМНУ КНР)

2. Загальні відомості

Китай - найбільша країна в світі за чисельністю населення. Китайці називають свою країну
Чжунго, що означає в перекладі з китайської «Серединна держава». Виникло це назва ще в ту
пору, коли жителі Китаю вважали свою батьківщину розташованої в центрі Всесвіту. Давнім є і
назва Чжун-хуа - «Серединна плем'я хуа» («хуа» - одне з ранніх китайських племен).
Себе китайці називають «ханьцями» з часів стародавньої династії Хань. Європейське назва
Китаю - німецьке Хіна, французьке Шин, англійське Чайна - походить від слова «чин» індійського назви династії Цинь, попередниці Хань. Китайська Народна Республіка - країна
багатонаціональна, на її території проживає 56 різних національностей і народностей.
Найбільш численні китайці, які становлять близько 92% всього населення країни (за переписом
1990 р.), крім них на території країни проживають: чжуан, хуей, уйгури, і, мяо, маньчжури,
тибетці, монголи, туцзя, буї, корейці, дун , яо, бай, хани, казахи, тай, чи та інші народи.

3.

Свого часу великий філософ Заходу Г.В.Ф. Гегель стверджував, що Китай вирізняється з-поміж
інших країн світу найбільш розробленою історіографією та найбільшою розсудливістю
державного управління. Німецький мислитель, незважаючи на свої германоцентричні погляди,
висловлював захоплення Китаєм – його державницькими традиціями та рівнем освіти
правителів Піднебесної. Пройшло майже два століття і ми продовжуємо вже усталену традицію
захоплено-здивованого ставлення до цієї країни – зараз на часі дивуватися її здатності до
стрімкого оновлення та послідовного посилення державної міці. Китай уявляється
наддержавою, що здатна в перспективі гідно конкурувати з визнаною світовою потугою – США,
впливати на характер і зміст міжнародних відносин у глобальних масштабах. З огляду на це
китайці заперечують відому тезу, що історія починається на Сході, а закінчується на
Заході. Китай зберігає глобальні претензії і вони набувають все більшої ваги в міру зростання
економічного та військового потенціалу.

4.

Характеризуючи територіальну складову державної міці КНР можемо відзначити, що Китай,
зважаючи на унікальне географічне положення, може одночасно виступати як потужний
гравець на Євразійському континенті, виходячи через Сіньцзян до так
званого“Серця землі” (Hartlend – геополітичний центр Євразійського континенту), (Hartlend –
центр Євразії від Волги до Байкалу, від Льодовитого океану до басейну Інду.) та реалізовувати
глобальні цілі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, вдаючись до образного визначення – хвіст
китайського дракона дотягнувся вже до Каспійського моря, а його голова занурена у води
Тихого океану і повернута в бік США.

5. Людська користь

Безприкладний людський ресурс Китаю лише посилює стратегічний потенціал. Зважаючи на
понад мільярдне населення країни (майже 1,3 млрд. чол.), на комплекс геополітичного
потенціалу та високий рівень самоідентифікації китайців, можна говорити про те, що опорна
міць Китаю не має аналогів і будь-яка із сучасних великих країн поступається в якісних
характеристиках тих чи інших складових цього потенціалу, у тому числі США.
Людський ресурс Китаю є тим елементом опорної міці, який навіть за умов порівняної
зовнішньополітичної пасивності країни, являє собою серйозний виклик національній безпеці
інших країн світу. За даними Вашингтонського інституту народонаселення, чисельність
населення Землі, яке на початку ХХ ст. становило 1,6 млрд. чол., сьогодні наблизилось до 6
млрд.

6.

Китай - це індустріально-аграрна держава, в якому відбувається швидке зростання
інфраструктури, споруджуються нові дороги, порти. У країні одержали розвиток
космічна, атомна промисловість, нафтохімія і електроніка.
Характерна риса сучасної китайської економіки - залежність її від зовнішнього
ринку. За темпами зростання експорту-імпорту Китай є одним з лідерів у
міжнародній торгівлі. Найбільш конкурентоспроможною продукцією є взуття та
одяг. Текстильна індустрія КНР - перша в світі, тому експортна продукція країни
представлена в більшості країн.

7.

Текстильні підприємства спеціалізуються на виготовленні одягу з синтетичних
тканин. Підприємства цієї галузі розсіяні по всій країні, але найбільш великі
знаходяться в Шанхаї, Кантоні і Харбіні. Китайська експортна продукція, що
поставляється до Північної Америки, Японії, країн Західної Європи має високі
стандарти якості. Ця продукція виробляється в приморських провінціях країни, де
зосереджені численні філії зарубіжних корпорацій.

8.

Основні завдання розвитку наукомістких технологій визначені сьогодні в Китаї
наступним чином: підйом народного господарства, підвищення рівня
продуктивних сил, перетворення науково-технічного прогресу в найважливіший
фактор розвитку виробництва; всебічне підвищення технічного рівня традиційних
галузей промисловості, ефективності суспільного виробництва, якості та
конкурентоспроможності товарів на світовому ринку, урахуванням фінансових,
кадрових, технічних організацій.
Прийнято рішення зосередити зусилля на розвитку наукомісткої техніки і
технології в семи пріоритетних областях. Серед них названі: біотехнологія,
інформатика, автоматизація енергетика, космічна і лазерна техніка, тобто базові
напрямки НТР.

9.

В галузі біотехнології дослідження і розробки спрямовані на різке збільшення
продовольчих ресурсів, попередження і лікування важких захворювань, освоєння
нових і поновлення старих енергетичних джерел, розвиток безвідхідних
виробництв і скорочення шкідливих впливів на навколишнє середовище.

10.

В області інформаційної технології акцент робиться на створення технологій, що забезпечують
істотне удосконалення і широке використання в суперкомп'ютерів .. Ведуться дослідження в
галузі вдосконалення сучасної техніки вимірів, обчислень і зв'язку; техніки розвідки корисних
копалин і обробки даних розвідки, прогнозу погоди, контролю якості і ступеня забруднення
сільськогосподарських, лісових і промислових продуктів.
Все це і створює сучасний Китай, орієнтований на зростання традиційних галузей і розвиток
інноваційних технологій. Китайська економіка вже доросла до того, що стає серйозним
інвестором в економіки інших країн.

11. Галузі морського господарства

Використання морської води (її опріснення, пряме використання, хімічна переробка). Для
Китаю, як країни, що відчуває серйозний дефіцит прісної води, таке задіювання морських
ресурсів має особливе значення. У КНР розроблені власні технології опріснення, відповідні
передовому світовому рівню; китайське опріснювальне устаткування вже поставляється в інші
країни. В даний час в різних провінціях на Сході країни (у містах Тяньцзінь, Циндао, Сямень,
провінціях Хебей і Гуандун) споруджені або знаходяться у стадії будівництва 57 опріснювальних
установок.
Найбільша з них знаходиться в Тяньцзіне. Вона була побудована компанією Idetechnologies для
електростанції Beijingpowerplant і здатна опріснювати до 200 тис. куб. м-код води в добу.
Більше 90% опріснюваної води споживають електростанції, металургійні заводи і промислові
парки, що зумовлює відносно великі розміри необхідних опріснювальних установок, а отже і
крупні інвестиції. Тому 70–80% споруджуваних в країні опріснювальних установок
фінансуються на початках державно-приватного партнерства.

12.

Морська енергетика, що використовує поновлювані джерела. До її розвитку Китай
спонукає наростаючий дисбаланс між динамікою економічного зростання і
обмеженістю наявних в країні вуглеводневих ресурсів. У КНР в останні десятиліття
активно розвивалося використання енергії вітру, країна стала світовим лідером по
встановлених потужностях вітроенергетики. На Китай доводиться і більше
половини світового виробництва устаткування для цієї галузі, хоча при цьому
використовуються в основному технології, що імпортуються.
У Китаї ведуться також дослідження в області використання енергії морських течій
і термальної енергії моря.

13.

Китай – одну з найбільших держав світу. На його її території проживає понад 21% населення
світу. Господарство КНР характеризується стійко високим темпами розвитку.
Найрозвинутішою формою зовнішньоекономічних зв'язків Китаю є зовнішня торгівля. Частка
КНР у торгівлі із 1978 по 2009гг. зросла в десять разів, і як близько 8% (в 1978г. 0,75%).
Обсяг експорту КНР в 2009 становив 1194 трлн. дол США, цей показник продовжує зростати.
За виробництвом низки товарів – вугілля, виробів текстильної промисловості, окремих товарів
народного споживання (холодильники, машини, велосипеди) Китай перше місце світі, із
виробництва електроенергії – друге. По абсолютним розмірам 26 видів продукції Китай
ввійшла до числа десяти найбільших виробників світу. Поруч із традиційними виробництвами
отримали розвиток електронна промисловість, аерокосмічна, автомобілебудування. Успіхи у
господарському розвитку пов'язані з рішенням продовольчої проблеми.

14. Медицина

Сьогодні Китай займає сьоме місце в світі по величині фармацевтичного ринку (у 2003 вище 20
млрд. дол., при цьому власне виробництво складає 78%, імпорт - 22%) . Щорічне зростання
китайського фармацевтичного ринку складає більше 20%, тоді як цей же показник для
світового фармацевтичного ринку дорівнює 7% .
Рівень життя в Китаї неухильно зростає, і попит на високоякісні ліки, устаткування і медичні
послуги підвищується. Найпоширенішими захворюваннями в країні як і раніше залишаються
гепатит В і С і СНІД, проте в цілому профіль захворюваності в Китаї виглядає практично так
само, як і в країнах Заходу.
English     Русский Правила