ТЕМА № 1 «Загальні положення діяльності органів прокуратури»
Метою лекції є
Предметом навчальної дисципліни є
Конституція України декларує розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
Прокурорський нагляд потрібно розглядати як:
Термін «прокурор»
Система прокуратури
Функції прокуратури
Згідно зі ст. 2 Закону України „Про прокуратуру” прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції
2. Зв'язок прокурорського нагляду із суміжними дисциплінами
3. Правові підстави організації та діяльності прокуратури в Україні
НОВЕЛИ
«Недоліки»
451.50K
Категория: ПравоПраво

Загальні положення діяльності органів прокуратури

1. ТЕМА № 1 «Загальні положення діяльності органів прокуратури»

ТЕМА № 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ»
1. Поняття та загальна характеристика прокурорського нагляду
в Україні. Завдання і система курсу «Прокурорський нагляд та
судовий контроль у кримінальному судочинстві»
2. Зв`язок прокурорського нагляду із суміжними дисциплінами
3. Правові підстави організації та діяльності прокуратури в
України
4. Засади організації та діяльності прокуратури в Україні

2. Метою лекції є

розкриття соціальної і правової суті прокурорського нагляду,
з’ясування його значення для захисту інтересів держави і
суспільства, прав і свобод громадян, їх правового виховання
для зміцнення законності у сфері кримінального судочинства

3. Предметом навчальної дисципліни є

1) правове регулювання призначення, завдань, функцій,
принципів організації й діяльності української прокуратури, її
органів та установ, повноваження прокурорів та інших
працівників прокуратури під час здійснення наглядових
повноважень, кримінального переслідування, участі у розгляді
справ судами, реагування на незаконні судові рішення;
2) призначення, правове регулювання контрольних функцій
слідчого судді, суду на студії досудового провадження і
судового розгляду справи.

4. Конституція України декларує розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Прокуратура в системі державної влади України посідає
особливе місце, оскільки вона не віднесена до жодної з гілок
влади. Водночас, функції прокуратури виписані в ст. 121
Основного Закону. Це дозволило науковцям вести мову про те,
що прокуратура відноситься до контрольно-наглядової гілки
влади.
Прокурорський нагляд є самостійним, специфічним видом
державної діяльності, який повинен забезпечувати виконання
закону та його верховенство у всіх сферах життєдіяльності
суспільства.

5. Прокурорський нагляд потрібно розглядати як:

1. самостійну галузь державної діяльності.
2. самостійну галузь правової (юридичної)
науки.
3. самостійний курс навчальної дисципліни.

6. Термін «прокурор»

пункт 15 частини 1 статті 3 Кримінального
процесуального кодексу України
ст. 15 Закона України „Про прокуратуру” передбачає
статус прокурора
Прокурор – посадова особа – державний службовець, який
перебуває на державній службі в органах прокуратури, має
повноваження по здійсненню покладених на прокуратуру
функцій та завдань відповідно до встановленої компетенції.
Відповідно до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК прокурор є стороною обвинувачення. Коло його
повноважень відповідно до зазначеного статусу розкрито у статті 36 КПК України.

7. Система прокуратури

– впорядкована відповідно до єдиних засад організації та
діяльності сукупність органів та установ прокуратури, які
виконують взаємопов’язані завдання та функції, спрямовані на
забезпечення законності у державному управлінні.
1) Генеральна прокуратура України;
2) регіональні прокуратури;
3) місцеві прокуратури;
4) військові прокуратури;
5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Ст. 7 ЗУ

8. Функції прокуратури

– напрямок її діяльності, обумовлений завданнями,
покладеними на прокуратуру, а також
повноваженнями з їх виконання.

9. Згідно зі ст. 2 Закону України „Про прокуратуру” прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції

України та цього Закону
покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.

10. 2. Зв'язок прокурорського нагляду із суміжними дисциплінами

«Теорія держави та права» - форма державної діяльності
«Конституційне право» - місце прокуратури в системі органів держави та її
взаємовідношення з ними.
«Судові та правоохоронні органи України» висвітлює структуру та
організаційну будову …
«Кримінальний процес» - повноваження прокурора під час …
«Цивільний процес» і «Господарський процес» розглядають
повноваження прокурорів, що пов’язані з …
«Адміністративне право» - відповідальність за невиконання законних вимог
прокурора…
«Кримінально-виконавче право» - повноваження прокурора …
«Оперативно-розшукова діяльність» …

11. 3. Правові підстави організації та діяльності прокуратури в Україні

3. Правові підстави організації та діяльності
прокуратури в Україні
ст. 121 - 123 Конституції України визначають загальні
питання організації прокурорської системи, її функції, порядок
призначення, звільнення та строк повноважень Генерального
прокурора, і встановлюють, що прокуратура - це єдина система.
Закон «Про прокуратуру», який прийнятий Верховною Радою
України 14 жовтня 2014 р.
КПК, КВК, ЦПК, КЗпАП,
Законах «Про поліцію», «Про Службу безпеки України»,
«Про оперативно-розшукову діяльність»

12. НОВЕЛИ

13.

1. Скасовується прокурорський нагляд за додержанням і
застосуванням законів (у тому числі у «приватному секторі»
економіки)
Координаційний центр з надання правової допомоги.
Територіальними відділеннями такого Координаційного центру будуть
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
2. Ускладнюється порядок добору кандидатів на посади місцевих
прокурорів та їх призначення, який фактично включатиме в себе аж
13 етапів.
порядок добору прокурорського корпусу фактично прирівнюється до
порядку добору кандидатів на посаду судді
3. Створюється кардинально нова система місцевих прокуратур
4. З метою забезпечення гарантії незалежності прокурорів
передбачається функціонування таких органів прокурорського
самоврядування, як всеукраїнська конференція працівників
прокуратури та Рада прокурорів України.

14.

5. Запровадження чіткої процедури притягнення
прокурорів до дисциплінарної відповідальності.
створення нової інституції — Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів
у керівників прокуратур значно «урізаються» можливості
впливати на процедуру притягнення прокурора до
дисциплінарної відповідальності
6. І, нарешті, «апогеєм» позитивних рис розглядуваного
закону цілком виправдано можна визнати закріплення на
законодавчому рівні припису про те, що прокурори
підпорядковуються своїм керівникам виключно в частині
виконання письмових наказів адміністративного
характеру, пов’язаних з організаційними питаннями
діяльності прокурорів.

15. «Недоліки»

місцеві та регіональні прокурори призначаються на посаду
безстроково
прокурор з метою встановлення наявності підстав для свого
представництва громадянина або держави в суді має
право………
ст. 23 закону обставин ніщо не заважає прокурору без жодних
перешкод звернутися до суду з відповідним клопотанням про
витребування необхідних документів у якості доказу у
відповідній категорії справ
Генеральний прокурор може «не погодити» десятки кандидатур
тільки задля того, щоб відповідну адміністративну посаду в
прокуратурі обійняла «своя людина»
було враховано більшість побажань та пропозицій експертів
Венеційської комісії
English     Русский Правила