Жоспар
Кіріспе
Жүрекшеішілік блокада
ПАТОГЕНЕЗІ
Диагностика
Емі
гликозидтік интоксикация
Миокард дистрофиясы
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кері байланыс
2.30M
Категория: МедицинаМедицина

Жүрекшеішілік блокада

1.

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университеті.
Тақырыбы: Жүрекшеішілік блокада
Түркістан 2017 жыл

2.

Зерттеу сұрағым: Жүрекшелік блокаданы дер кезінде калай
анықтауға жəне басқа блокадалардан ажратұға болады?
Мақсаты: Студенттерге жүрекшелік блокада
этиологиясы,патогенезі,клин
икалық көрінісі,диагностикасы,емі жөнінде толық мағлумат бер

3. Жоспар


Кіріспе
Негізгі бөлім
Жүрекшелік блокада этиологиясы
Патогенезі
Клиникалық көрінісі
Диагностикасы
Емі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиет

4.

• 2008 ж ТМД елдерінде кісі өлімінің с
ебебі

5.

• 2009 ж ТМД елдерінде кісі өлімінің
себебі

6. Кіріспе


Өткізу функциясының бұзылыстары – импульс өткізілуінің баяулауы немесе мү
лдем болмауы. Толық емес блокада – импульс өтуінің баяулауы немесе импул
ьстің оқтын-оқтын өткізілмеуі. Толық блокада – импульстің мүлде өткізілмеуі.
Импульс жолында өткізудің бұзылысына әкелетін кедергінің орналасуына қар
ай блокаданың түрі:

7. Жүрекшеішілік блокада


ЖІ – блокада жүрекшелердің бір немесе бірнеше түйінаралық өткізу жо
лында импульс өтуінің баяулануы немесе үзілуі.

8.

Этиологиясы

9. ПАТОГЕНЕЗІ

ЭКТОПИЯЛЫҚ REENTRY ОШАҒЫНЫҢ
ПАЙДА БОЛУЫ
ЭС БАСТЫ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ
ЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ
ТРИГГЕРЛІК
БЕЛСЕНДІЛІК

10.

КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ
КЕУДЕ ІШІНДЕ ҚАТТЫ СОҚҚЫНЫ СЕЗУ
ШАЛЫС СОҒУ,ЖҮРЕК ТҰРЫП ҚАЛҒАН СИЯҚТЫ СЕЗІМДЕР
БАС АЙНАЛУ,КЕУДЕНІҢ АУЫРУЫ,ЕНТІГУ
ПУЛЬС ТАПШЫЛЫҒЫ
АУСКУЛЬТАЦИЯДА КЕЗЕКТЕН ТЫС ӘЛСІЗ ТОНДАР ЕСТІЛЕДІ
ПСИХОЭМОЦИЯЛЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ,ТЕЗ РЕНЖІГІШТІК
ЖИА,АГ,ЖҮРЕК АҚАУЛАРЫ Т.Б БЕЛГІЛЕРІ П.Б.

11. Диагностика


Жүрекшелік блокаданың 3 дәрежесін ажыратады ажратады:

12.


Толықемес І ші дәреже-импульстің жүрекшелерде бөгеліп бары
п өтуі. ЭКГ лық белгілері:
Р тісшесінің амплитудасы биіктеместен Р 0,11 с кеңеюі.
Жүрекшелердің бөлек қозуынан Р тісшесінің қос өркештелуі, өр
кеш ұштарының аралығы 0,035с артықтығы
ІІ дәрежелі І тип жүрекшелік (Венкебах кезеңі бар) блокада.
ЭКГ-лық белгілер—өркеш ұштарының аралығы біртіндеп ұзаруы
нан Р тісшенің кеңйе түсуі. Бірнеше жалпақ Р тісшеден кейін қа
йтадан жіңішке Р тісше түседі, өйткені сол жүрекшеге импульс
өтпей қалған кезде Р тісшенің екінші өркеші ЭКГ-ға тіркелмейді.
Толық емес ІІ дәреже ІІ типі
Мұндағы ЭКГ-лық өзгерістер ІІ дәрежелі І типі жүрекшеішілік б
локадасындағыдай, бірақ өркеш ұштарының аралықтары бірдей
, тұрақты (біртіндеп ұзарусыз)

13.


Толық Жүрекшелік блокада(ІІІ дәрежелі)
ЭКГ-да әр жүрекшенің өз бетімен бөлек қозуынан қос жүрекшелік ы
рғақ болады. Оң жүрекшенің ырғағы қарыншаларға тарайды. Оң жү
рекше ырғағының көзі синус түйініде немесе жүрекшеде орналасады
. Кейде оң жүрекшенің ырғағы жүрекшелердің дірілі (F),жыбыры (f)
толқындар түрінде де бола береді. Бұл жағдайдағы оң жүрекшелік Р
тісшелер, F немесе f толқындар QRS комплексімен сәйкестеліп (жұп
тасып) жүреді.
Сол жүрекше ырғағының Р тісшесі кішкене, жіңішке келеді және
оның Р тісшесі, F немесе f толқындары QRST комплекстерімен байла
ныссыз.

14.

15. Емі


Алып келген ауруды емдеу
Диета N 10
Миокард инфаркті кезінде
Нитраттар
В- адреноблокаторлар
ААФ ингибиторлары
Кальций каналы тежегіштер
Ангиотензин ІІ Антагонисттері
Диуретиктер

16. гликозидтік интоксикация


Кальций глюканат 10мл 10% к/т
Фуросемид 1%
Дифенин 100мг куніне 4 рет
Атропин 1 мл 0,1%
Гипокалемияда
200 мл 2% калий хлорид+200 мл
5% глюкоза+4-6 ед Инсулин

17. Миокард дистрофиясы

В- адреноблокатор
Анаприлин
10 мг күніне 3 рет
Метаболитикалық
Рибоксин
процессті ынталандырушы
1 таблеткадан 3 рет
Метаболитикалық
Милдронат
процессті ынталандырушы
250 мг 2 рет күніне
Калий,кальций, магний
препараты
20 мл ерітіндіні к/Т
Аспаркам

18. Қорытынды


Қан айналымы жүйесі ауруларының проблемалары, атап айтқан
да жүрек қантамыр аурулары соңғы кезде әлемдік індеттің сипа
тын алды. Қазақстан Республикасында жүрек және қан-тамыр д
ерттеріне шалдығушылық 5-7 есеге өсті, бұл дерттермен ауру-с
ырқаушылық және өлім құрылымы бойынша біздің республика
алғашқы орындарда тұр. Ол аурулардың салдарынан тұрғындар
дың арасында кенеттен өлу жылдан жылға өсіп отыр. Осы пато
логиялық үрдістердің бірі аритмия. Қан айналымы жүйесі аурул
арының проблемалары, атап айтқанда жүрек қантамыр аурулар
ы соңғы кезде әлемдік індеттің сипатын алды. Қазақстан Респуб
ликасында жүрек және қан-тамыр дерттеріне шалдығушылық
5-7 есеге өсті, бұл дерттермен ауру-сырқаушылық және өлім құ
рылымы бойынша біздің республика алғашқы орындарда тұр. О
л аурулардың салдарынан тұрғындардың арасында кенеттен өл
у жылдан жылға өсіп отыр. Осы патологиялық үрдістердің бірі а
ритмия

19. Пайдаланған әдебиеттер


Ішкі Аурулар Жаманқулов Алматы 2009 ж
Рациональная фармакотерапия. Мухин Н.А Козловский Л
.В 2006 г
Фармокология Д.А Харкевич 2007
Пропедефтика внутренних болезней. Борис лукичев,Викт
ор Амосов. 2017 год Санкт-Петербург
Пропедефтика внутренних болезней. М.А Лис. Ю.Т Солон
енко. К.Н Соколов Москва 2011 год
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8767

20. Кері байланыс

• Толықемес І ші дәреже ЭКГ лық бе
лгілері қандай?

21.

Көріп тұрған ЭКГ
де Жүрекшелік б
локаданый қай д
əрежесі?

22.

• Көріп тұрған ЭКГ де Жүрекшелік блокад
аный қай дәрежесі?
English     Русский Правила