Environmental Disasters
Трансформація технологій у боротьбі з відходами
Трансформація технологій у боротьбі з відходами
Трансформація технологій у боротьбі з відходами
Співвідношення відходів до цільового продукту:
Вартість відходів
Споживчий пластик
Полімери
Полімери
Полімери
Полімери
Пластмаси/пластики
Пластмаси/пластики
Антипірени
Пластмаси
Щорічно у Британії викидається близько 13 міліардів пластикових пакетів.
ВОДА
Поводження з полімерними відходами
Організація сховища твердого сміття (сміттєзвалища)
Могадішу, Сомалі, 9 лютого 2005 Жінка перед сміттєзвалищєм.
Поводження з полімерними відходами
Рекуперація енергії
Поводження з полімерними відходами
Поводження з полімерними відходами
Хімічна рециркуляція
1.76M
Категория: ХимияХимия

Відходи хімічного синтезу: утворення та попередження

1.

Відходи хімічного синтезу: утворення та
попередження
Paul Anastas and Nicolas Eghbali, Green Chemistry: Principles and Practice // Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 301-312.

2.

Проблеми утворення відходів
1.Неефективне використання
ресурсів та капіталів
2.Екологічні ризики

3.

Проблемні відходи
Японія, 1965 р. (Minimata Bay)

4. Environmental Disasters

(c) 2010 Beyond Benign
- All Rights Reserved.
Environmental Disasters
• Cuyahoga River – Cleveland, Ohio
▫ There were many things being dumped in the river such as: gasoline, oil, paint, and
metals. The river was called "a rainbow of many different colors".
▫ Fires erupted on the river several times before June 22, 1969, when a river fire captured
national attention when Time Magazine reported it.
Some river! Chocolate-brown, oily, bubbling with subsurface gases, it oozes rather
than flows.
"Anyone who falls into the Cuyahoga does not drown," Cleveland's citizens joke grimly. "He
decays."
Time Magazine, August 1969

5.

Основні відходи хімічної індустрії
Оксиди нітрогену
NxOy
Леткі органічні
сполуки
Неорганічні солі:
солі Na, K;
сульфати,
хлориди

6.

Варіанти поводження з відходами
Попередження/
Зменшення
утворення
Повторне
використання
Переробка, відновлення енергії
Зберігання

7. Трансформація технологій у боротьбі з відходами

Содове виробництво (початок XIX ст.)
метод Леблана
2 NaCl + H2SO4
Na2SO4+ 2 HCl
Na2SO4 + 4C + CaCO3
Na2CO3 + CaS + 4CO
Roger A. Sheldon, E factors, green chemistry and catalysis: an odyssey // Chem. Commun., 2008, 3352-3365.

8. Трансформація технологій у боротьбі з відходами

Синтез фенолу (до 1950-х рр.) сульфуванням бензену
+ H2SO4
SO3H
SO3H
+ H2O
SO3Na
+ CO2 + H2O
+ Na2CO3
ONa
SO3Na
+ Na2SO3 + H2O
+ 2 NaOH
OH
ONa
+ H2SO4
+ NaHSO4

9. Трансформація технологій у боротьбі з відходами

Синтез фенолу кумольним методом (загальний вихід фенолу
щодо вихідного бензену 90%)
+
цеоліти
OOH
+ O2
OH
O
+

10. Співвідношення відходів до цільового продукту:

Співвідношення відходів до цільового
Стандартний синтез
продукту:
Реагенти,
розчинники
Відходи
Хімічний процес
Субстрат
Цільовий продукт
Повторне використання
розчинників та каталізаторів
Відходи
Реагенти та відновлені
розчинники, каталізатори
Субстрат
“Зелена” хімія
Хімічний процес
Цільовий
продукт

11. Вартість відходів

Витрати на відходи
Екологічні
Економічні
Соціальні
Вартість цільового продукту
Mike Lankaster, Green Chemistry: An Introductory Text, RSC publishing, 2010, 328 pp ISBN 9781847558732 1847558739.

12.

Основні напрями
Переробка, утилізація,
знешкодження
Виключення
використання/утворення
небезпечних продуктів

13.

Переробка відходів
Фізична:
розділення
(фільтрування,
дистиляція)
Хімічна:
нейтралізація,
окислення,
відновлення,
переведення в осади,
електрохімічна
Біологічна

14.

Переробка відходів
Реагенти,
процеси
Хімічна:
1.нейтралізація,
2.окислення,
3.відновлення,
4.переведення в осади,
5. електрохімічна
1. Кислі і лужні розчини; гази SO2, NH3
2. H2O2, O3, KMnO4, “вологе повітря”, каталітичні Ce та Ru
3. Cr6+ + 3Fe2+
Cr3+ + 2Fe3+
4. Переведення у нерозчинні сульфіди, карбонати, гідроксиди
5. Для солей Ag, Au, Pd та Ni, Cd, Co Mn+ + n e
M0

15.

“Проблемні” відходи
Агрохімія
Миючі
засоби
Повільно деградує
SO3H
Швидко деградує
SO3H
Споживчий
пластик

16. Споживчий пластик

1.Відходи синтезу вихідних речовин та полімерів
2.Експлуатаційні проблеми (санітарногігієнічний аспект) та пожежна небезпека
3.Проблема накопичення використаних
пластиків

17. Полімери

Поліетилен (ПЕ)
Поліпропілен (ПП)
Полістирол (ПС)

18. Полімери

Полівінілхлорид (ПВХ)
Поліетилентерефталат (ПЕТ)

19. Полімери

n
CH2=CH2
Ініціатор
*
n
етилен
O
n
MeO
O
+
OMe
терефталева кислота
n
ПЕ
O
H
O
*
O
H
H
етиленгліколь
O
O
O
+ n CH3OH
O
поліетилентерефталат
ПЕТ
n
H

20. Полімери

Світове виробництво становить 130 млн. тонн з щорічним збільшенням на 10%.
Ініціатор
*
n
n
CH2=CH2
n
*
Ініціатор
*
етилен
n
*
поліетилен (ПЕ)
O
n
MeO
O
+
OMe
терефталева кислота
стирол
O
H
n O
O
H
H
етиленгліколь
O
полістирол (ПС)
O
O
+ n CH3OH
O
поліетилентерефталат
ПЕТ
n
H

21. Пластмаси/пластики

Таблиця 1. Добавки, що входять до складу пластиків
Матеріал
Антиоксиданти
Наповнювачі
Піноутворювачі
Підсилювачі
удоростійкості/жорсткості
Пігменти та барвники
Пластифікатори
Термо- та світлостабілізатори
Антипірени
Концентрація
до 1 %
до 40 %
до 2 %
до 10 %
до 5 %
до 40 %
до 5 %
до 15 %

22. Пластмаси/пластики

Схема стабілізації та функціоналізації поліолефінів (ПО)

23. Антипірени

O
*
Br
y
*
Br
*
Br
x+y= 1-10
x+y= 1-10
x
ПБДЕ
ПБДФ
Br
Br
Br
Br
Br
HO
Br Br
Br
Br
Br Br
OH
Br
ТББФА
*
x
Br
Br
ГБЦДД
Загальні структурні формули полібромодифенілових етерів (ПБДЕ),
полібромодифенілоксидів (ПБДФО), тетрабромобісфенолу-А (ТББФА)
та гексабромоциклододекан (ГБЦДД)
Br
y

24. Пластмаси

У муніципальних відходах
розвинених країн
18-30% об`єму сміття складають
пластики, що є велекою
проблемою.

25. Щорічно у Британії викидається близько 13 міліардів пластикових пакетів.

Ентресен, Франція,
26 листопада 2004
Гуангдонг, Китай,
15 березня 2005

26. ВОДА

Сміттєві “плями” у Світовому океані

27.

ВОДА
Червоне море

28. Поводження з полімерними відходами

1.
2.
3.
4.
Зберігання на сміттєзвалищах
Рекуперація енергії
Механічний рециклінг
Хімічний рециклінг

29. Організація сховища твердого сміття (сміттєзвалища)

На кожного міського мешканця України в
середньому припадає 1 тонна сміття.

30. Могадішу, Сомалі, 9 лютого 2005 Жінка перед сміттєзвалищєм.

Проблеми:
1. Нестача місця для зберігання
2. Загроза токсичних витоків
3. Небезпека пожеж

31. Поводження з полімерними відходами

1.
2.
3.
4.
Зберігання на сміттєзвалищах
Рекуперація енергії
Механічний рециклінг
Хімічний рециклінг
Спалювання з використанням енергії, що виділяється

32. Рекуперація енергії

Таблиця 2. Енергетична цінність пластмасових відходів, сумішей та традиційних
видів палива
Окремі полімери/палива
Енергетична цінність, МДж/кг
Поліетилен (ПЕ)
45
Поліпропілен (ПП)
45
Полістирол (ПС)
41
нафта
40
вугілля
25
Поліетилентерефталат (ПЕТ)
23
Полівінілхлорид (ПВХ)
22
Тверді побутові відходи, дрова
8-10
Суміші (“полімерне паливо”)
ПЕ, ПП (харчова упаковка)
45
ПЕ, ПП, ПВХ (упаковка інша)
ПП, ПВХ, поліуретани, АБС (бампери, паливні баки)
37
33

33.

Для діоксинів, як для суперекотоксикантів не
існує такого поняття як ГДК, оскільки
токсичною є будь-яка кількість цих речовин.
Тому використовують показник онкотоксичності
мінімальну
масу
2,3,7,8тетрахлордибензо[b,е]-1,4-діоксину
(TCDD),
що викликає рак. На основі даних за періодом
напіввиведення з організму (~10 р. для TCDD, 38 р. - TCDF) ведеться розрахунок дозволеної
добової дози ДДД, так щоб за 70 років життя в
організм потрапило не більше 0,02 мг TCDD або
10-11 г/кг день.
Прийнято, що за такої умови індивід не поповнить
групу ризику за раковими захворюваннями.
На даний момент прийняті такі ДДД:
2×10-11 г/л – вода і повітря
10-3 - 10-5 г/кг - грунт
Проблема:
1. Випадкове утворення
високотоксичних речовин
TCDD – еталон токсичності в тоскикології
>
>

34.


Історія діоксинів почалась в 30-х ХХ ст., коли в медицині
розповсюдились відомості про хворобу хлоракне, що
проявлялася у робітників лісозаготівельних підприємств. Тоді
помилково вважали, що це викликано дією поліхлорфенолів,
що використовувались для консервування деревини.
• Згодом всі зрозуміли, що причиною отруєнь були діоксини –
домішки, що утворювалися при синтезі поліхлорфенолів.
Війна у В’єтнамі (1962-1971): проти партизан американцями
над джунглями було розпилено 57 тис. т препарату agent
orange, що містив у вигляді домішки 170 кг діоксину!!!
• Через декілька років в м. Севезо (Італія) катастрофа на заводі
хім. п продуктів – 3-5 кг діоксину родуктів – 3-5 кг діоксину
“Диоксины и родственные соединения как
экотоксиканти”.
Соросовский образовательный журнал. №8, 1997
Проблема:
1. Випадкове утворення
високотоксичних речовин
«Антропогення тоскикация планеты».
Соросовский образовательный журнал. Часть 2. №9, 1998, рр 38-50
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/626.html

35. Поводження з полімерними відходами

1.
2.
3.
4.
Зберігання на сміттєзвалищах
Рекуперація енергії
Механічний рециклінг
Хімічний рециклінг

36.

Проблема:
Сортувальнийзавод «ГрінКО» у Києві
1. Необхідність розділення
полімерів на окремі види
2. Мала насипна густина
3. Необхідно обирати
застосування, що не
потребують високої
механічної якості та великих
габаритів

37.

Проблема:
1.
Необхідність розділення полімерів на
окремі види

38.

Схема разділення суміші ПВХ, ПС та ПЕ
98% ПЕ
ПС ПЕ ПВХ
(dПЕ=0,91-0,96г /см3)
Подрібнення
Флотація (густина
флотореагента 0,97
г/см3)
Промивання
Фільтрування
95% ПС
Флотація (густина
флотореагента 1.00
г/см3)
98% ПВХ
(dПВХ=1,35-1,45 г/см3)
(dПС=1,05г /см3)

39.

Маркування полімерної упаковки
O
Поліетилентерефталат (ПЕТ)
H
O
O
O
O
n
Поліетилен (ПЕ)
n
*
Полівінілхлорид (ПВХ)
*
n
Cl
Поліпропілен (ПП)
n
*
Полістирол (ПС)
*
n
H

40. Поводження з полімерними відходами

1.
2.
3.
4.
Зберігання на сміттєзвалищах
Рекуперація енергії
Механічний рециклінг
Хімічний рециклінг

41. Хімічна рециркуляція

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
екструзія з хімічною деструкцією матеріалу
піроліз,
гідрогенізація,
газифікація,
спалювання з рекуперацією соляної кислоти,
використання як відновників у домених печах,
гліколіз,
гідроліз
метаноліз.
TNO, ‘Chemical recycling of plastic waste’ study for the
European Commission, DG Industry, 1999.

42.

Хімічна рециркуляція
• Піроліз – термічний разклад органічних продуктів у присутності кисню або без
нього. Можна отримати висококалорійне паливо, сировину і напівфабрикати для
різних технологічних процесів, а також мономери для синтеза полімерів.
• До прогресивних способів утилізації відходів полімерів відносяться термічний і
каталітичний піроліз за температури 500-1000°С в безкисневому середовищі або в
середовищі з нестачею кисню. Він дозволяє одержувати безсіркові види палива та
вуглеводні. Витрати на переробку окуповуються за рахунок реалізації продуктів, що
утворюються. В результаті термічної дії молекули полімерів розпадаються з
утворенням низькомолекулярних продуктів, вихід і характеристики яких залежать від
умов проведення процесу, природи і хімічного складу вихідних компонентів.
• Газоподібні продукти термічного розкладу пластмас могжна використати як паливо
для одержання робочої водяної пари.
• Рідкі продукти використовуються для одержання теплоносіїв.
• Тверді (воскоподібні) продукти піроліза відходів пластмас -компоненти різних
захисних змазок, емульсій, просочувальних матеріалів.
• Розроблені також процеси каталітичного гідрокрекінга для перетворення полімерних
відходів на бензин та паливні мастила.

43.

Хімічна рециркуляція
Розщеплення (ПЕТ) до вихідних речовин
O
H
O
O
O
+
H
n
O
O
O
ПЕТ
n H2O
O
ПЕТ
O
O
H
+ n CH3OH
O
n
n
HO
H
O
n
MeO
O
OH
O
+
H
n O
O
+
H
n O
O
OMe
H
H
Продукти розщеплення знову використовують як сировину для
проведення процесу поліконденсації або як домішки до
первинного полімера.

44.

Проблема:
Розщеплення поліамідів (ПА) до
вихідних речовин
O
R1
HO
ПA
O
n
HO
R1
O
R2 N
N
H
H
O
+
OH
+
H
n H2O
1.
n
n H2N
R2
NH2
Домішки в одержаних продуктах
часто не дозволяють отримати
високоякісні полімерні вироби
(напр. волокна).
English     Русский Правила