Концепція маркетингу і аналіз ринку збуту
Аналіз ринку збуту товарів (послуг)
Аналіз конкурентів
1.34M
Категория: МаркетингМаркетинг

Концепція маркетингу і аналіз ринку збуту

1. Концепція маркетингу і аналіз ринку збуту

Виконали:
Коломоєць Олена
Сквирський Роман
Єремеєва Марина
Шаповал Ирина

2.

Концепція
маркетингу - це
орієнтована на
споживача
інтегрована цільова
філософія фірми,
організації чи
людини.

3.

1. Виробнича (30-50 рр..) - Концепція вдосконалення
виробництва - продукт або товар може бути доступним для
споживача, якщо підвищується ефективність виробництва і
розподілу товару.

4.

2. Концепція вдосконалення товару Продуктова - споживачам потрібний товар з
найкращими споживчими властивостями.

5.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (збуту) або Концепція продажів (50-і рр..) - Споживачі не
купуватимуть товари організації в достатніх обсягах, якщо
організація не зробить значних зусиль у сфері збуту і
стимулювання, для підвищення продажів необхідні зусилля по
просуванню товару

6.

4. Концепція маркетингу (60-і рр..) Стверджує, що запорукою
досягнення цілей організації є
визначення потреб і потреб цільових
ринків і забезпечення бажаної
задоволеності більш ефективними,
ніж у конкурентів, способами.

7.

5. Концепція соціально-етичного
маркетингу (80-90 рр..) Останнім часом у літературі
дана концепція все частіше
позначається, як соціальний
маркетинг - концепція
передбачає, що підприємство
має задовольняти не тільки
запити окремих покупців, а й
суспільства в цілому

8. Аналіз ринку збуту товарів (послуг)


Спочатку підприємцю необхідно знайти відповідь на
такі питання:
1. На яких ринках діє або буде діяти фірма?
2. Які типи ринків використовуються фірмою?
3. Які основні сегменти цих ринків по кожному виду
товару (послуги)?
4. Чи проранжирувані ринки (сегменти ринку), на яких
діє або буде діяти фірма, по комерційній
ефективності й інших ринкових показниках?
5. Що впливає на попит на товари (послуги) фірми в
кожному з цих сегментів?
6. Які перспективи зміни потреб покупців у кожному із
сегментів ринків?
7. Як передбачається реагувати на ці зміни?

9. Аналіз конкурентів

Варто показати переваги і недоліки конкуруючих фірм, визначити
сферу кожного конкурента на ринку, показати, хто має
максимальну і мінімальну ціну, чия продукція найбільше якісна.
Бажано провести рангування конкурентних позицій фірми, що
дозволить більш точно визначити її положення і виявити
можливості для потенційних поліпшень. Для кожного з цільових
ринків треба порівняти позиції фірми з позиціями конкурентів.
Ранг фірми і головних конкурентів указується за 5- або 10-бальною
системою. Для кожного з цільових ринків треба порівняти
транспортні витрати з витратами в конкурентів, якість продуктів і
упаковування, зіставити можливості зниження цін, а також мати
уявлення про рекламну кампанію й імідж фірм.
English     Русский Правила