Поняття джерела світла використовується як в геометричній, так і в хвильовій оптиці
Органи зору живих істот — природні приймачі світла.
Джерела світла
Природні джерела світла
Штучні джерела світла
Приймачі світла
ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА.
Одними з основних понять геометричної оптики є пучок та промінь
9.15M
Категория: ФизикаФизика

Джерела і приймачі світла. Поглощеня і розсіювання світла

1.

Джерела і приймочі світла.
Поглощеніе і розсіювання світла.

2.

Джерело світла – це фізичне тіло, атоми та молекули якого
випромінюють світло.
На практиці всі джерела світла мають певні розміри, що досить
незручно для вирішення багатьох завдань оптики, тому
використовуємо для спрощення метод моделювання .

3.

4.

5. Поняття джерела світла використовується як в геометричній, так і в хвильовій оптиці

Не можна назвати джерелом світла будь яке тіло, що тільки відбиває
світло (Місяць не можна вважати джерелом світла - він не випромінює, а
тільки від- биває світло, що йде від Сонця).
• На практиці всі джерела світла мають
певні ро- зміри, що досить незручно
для вирішення бага- тьох завдань
оптики, тому вчені використову- ють
для спрощення метод моделювання
(фізи- чна модель реального процесу,
явища або до- сліджуваного тіла –
матеріальна точка, ідеаль- ний газ,
абсолютно тверде тіло, тощо).
Точкове джерело світла (світна точка)
– фізична мо- дель, при введенні якої
ми виділяємо тільки істотні для
оптики властивості реального
джерела світла, абстрагуючись від
другорядних властивостей.

6.

7.

8.

Існують джерела, що випромінюють світлову енергію при відносно
невисоких температурах (екран телевізора, монітор комп'ютера,
лампа денного світла, світлові індикатори, деякі організми, полярне
сяйво, тощо). Такі «холодні» джерела називають люмінесцентними
джерелами світла - світлове випромі- нювання їх може бути доволі
інтенсивним, але саме джерело при цьому за- лишається відносно
холодним. Всі джерела світла поділяються на природні та штучні
(створені людиною). До природних джерел належать, наприклад,
Сонце, зорі, розпечена лава, полярне сяйво, глибоководні риби,
світні бактерії, планктон, світлячки, тощо. Для своїх потреб людина
створила штучні джерела світла. Спочатку це було вогнище, пізніше
з'явилися свічки, рідинні та електричні лампи. Сьогодні різ- ні види
електричних ламп використовують усюди: лампи розжарення та
денного світла використовують для освітлення приміщень, неонові
та крип- тонові лампи використовують для різнобарвної ілюмінації,
тощо

9.

10. Органи зору живих істот — природні приймачі світла.

• Найважливішим для людини приймачем світла є око. Світова
енергія, що потрапляє на сітківку ока, спричинює складні реакції,
в результаті яких лю- дина може бачити навколишній світ.

11.

12.

13.

14.

Холодні джерела світла
Ще Михайло Ломоносов намагався розгадати
природу холодного світла світлячків, він
пояснював його складними хімічними і
фізичними процесами, що відбуваються за
певних умов і супроводжуються виділенням
енергії. Таке світіння отримало назву
люмінесценція («люмен» - в перекладі з
латині означає «світло»), а склади
випромінюють холодне світло люмінофорами.

15. Джерела світла

• Джерелами світла називають тіла, що випромінюють
світло.
• Залежно від походження розрізняють природні та
штучні(створені людиною) джерела світла.
• Залежно від температури джерел світла їх поділяють на
теплові та холодні.

16. Природні джерела світла

• Зорі
Блискавка
Риби
Сонце

17. Штучні джерела світла

Свічка
Гірлянди
Лампа
розжарювання
Монітор
Вогонь
Люмінесцентна
лампа

18. Приймачі світла

• Приймачі світла – тіла та пристрої, у яких під
дією світла, що падає на них, відбуваються
помітні зміни.
• Око
Фотоплівка
Фотодіод

19.

Холодні джерела світла
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

20.

Природне джерело світла - Сонце
.

21.

Штучні джерела світла
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

22. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА.

• Основні поняття геометричної оптики Оскільки
світло – це електромагнітне випромі- нювання,
якому притаманні все властивості
електромагнітних хвиль, то більшість задач оптики можна розв’язати на основі хвильових уявлень. Але для розв’язання задач
проектування оптичних приладів
користуємось геометрични- ми методами, які
лежать в основі геометричної (променевої)
оптики.

23. Одними з основних понять геометричної оптики є пучок та промінь

• У побуті часто світловим променем називають тонкий пучок світла, видимий оком
людини. Але на скільки він тонкий? Експериментально доведено, що створити як
завгодно тонкий пучок світла неможливо (при сильному змен- шенні отвору екрана
починають проявлятись хвильові властивості світла і пу- чок розширюється, огинаючи
краї отвору). Отже, не існує нескінченно вузько- го світлового пучка – його переріз
завжди має кінцеве значення. Під понят- тям «промінь» ми розуміємо вісь пучка, а не
сам пучок світла, і саме вздовж цієї осі поширюється світлова енергія.
English     Русский Правила