5.42M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Використання електричної енергії в Україні

1.

Використання електричної енергії в Україні
Підготувала
учениця 11
класу
Польова Анна

2.

Електроенергетика — базова галузь економіки
України. Вона одна з найстарших у країні.
Виробництво електроенергії ґрунтується на
спалюванні вугілля, мазуту, природного газу,
використанні атомної енергії, енергії води та
Сонця.

3.

Електроенергетика є базовою галуззю економіки України. Порівняно з іншими галузями
промисловості вона працює найбільш стабільно, хоч знизила випуск продукції за останні
десять років на одну третину. Особливо різко скоротилося електроспоживання в
промисловості, будівництві, тобто в галузях, що зазнали найбільшого спаду виробництва.
При цьому відбувалися зміни в структурі енергетики — частка виробництва електроенергії
атомними станціями швидко зростала.
Електроенергетичний потенціал України значний. Галузь в основному задовольняє
потреби України.

4.

Провідне місце у виробництві електроенергії належить тепловим електростанціям (50%
загального виробництва електроенергії в Україні), далі йдуть атомні (45%) і
гідроелектростанції (5%) . У розрахунку на одного жителя України за рік виробляється
близько 3,7 тис. кВт·год електроенергії.
Електроенергетика України — велике і багатогалузеве господарство. До її складу входить,
крім теплових (ТЕС), атомних (АЕС) і гідроелектростанцій (ГЕС), велике господарство
електромережі, в якому зайнято значно більше працівників, ніж на всіх електростанціях
разом

5.

Теплові електростанції
В Україні працює багато великих і середніх теплових електростанцій в усіх регіонах. Найбільшими з-поміж них є
Запорізька, Криворізька-2, Зміївська (Харківська область), Бурштинська (Івано-Франківська область), Ладижинська
(Вінницька область) (мал. 18), Придніпровська (Дніпропетровська область), Старобешівська (Донецька область),
Трипільська (Київська область).

6.

Здебільшого великі ТЕС виробляють крім електроенергії ще й тепло для опалення міст.
Такі електростанції називають теплоелектроцентралями (ТЕЦ). Найпотужнішими серед
них є Київська ТЕЦ-6, Харківська ТЕЦ-5, Одеська та ін. На цих станціях за рахунок
паралельного виробництва тепла та електроенергії значно підвищується ефективність
виробництва і раціональніше використовується паливо.
Теплові електростанції переважно споживають донецьке вугілля і частково горючий газ
та мазут. Електростанції і теплоцентралі західної частини України (Бурштинська,
Добротвірська, Львівська та ін.) в основному споживають львівсько-волинське паливо.
ТЕС є найбільшими забруднювачами довкілля. Наприклад, одна з найпотужніших в
Україні Бурштинська станція викидає в атмосферне повітря близько 150 тис. тонн
шкідливих речовин щороку. Це значно більше, ніж усі види атмосферного забруднення
Києва і Київської області.

7.

Атомні електростанції.
В Україні працює п'ять потужних атомних електростанцій — у західній і центральній її частинах. Це
Чорнобильська (закривається в 2000 p.), Запорізька, Південноукраїнська і Рівненська. Найпотужнішою серед
них є Запорізька АЕС, на яку припадає близько 20% всього виробництва електроенергії України. АЕС
працюють на вітчизняному (51%) і привізному з Російської Федерації діоксиді урану.
Усі АЕС споруджувалися без належного наукового обґрунтування, а питання про місце їх розташування
вирішували центральні органи колишнього СРСР. Тому нині є проблеми з безпекою станцій.
На атомних станціях України працює 16 і будується 5 реакторів. Як уже зазначалося, на атомні станції
припадає 45% загального виробництва електроенергії. Це високий, але не найвищий у світі показник.
Наприклад, у Литві він становить 86%, у Франції — 76%. У багатьох країнах не планується подальшого
нарощування нових потужностей на АЕС.
В Україні зосереджено 5% усіх атомних електростанцій світу. Це приблизно стільки, як у Великобританії, Канаді
чи Швеції, трохи менше, ніж у Російській Федерації.
Подальший розвиток атомної енергетики залежатиме від багатьох причин, зокрема від того, коли будуть
вводитися в експлуатацію близькі до завершення будівництва другий блок Хмельницької і четвертий блок
Рівненської АЕС, і, нарешті, слід остаточно вирішити питання про доцільність спорудження нових атомних

8.

В Україні зосереджено 5% усіх атомних електростанцій світу. Це приблизно стільки, як у
Великобританії, Канаді чи Швеції, трохи менше, ніж у Російській Федерації.
Подальший розвиток атомної енергетики залежатиме від багатьох причин, зокрема від
того, коли будуть вводитися в експлуатацію близькі до завершення будівництва другий
блок Хмельницької і четвертий блок Рівненської АЕС, і, нарешті, слід остаточно
вирішити питання про доцільність спорудження нових атомних електростанцій в Україні
взагалі.

9.

Гідроелектростанції
Посідають порівняно незначне місце в електроенергетиці України. Можливості
спорудження нових потужних електростанцій у країні обмежені. Певний інтерес має
освоєння гідроенергоресурсів Карпатських і Кримських гір, а також окремих невеликих
річок.

10.

В Україні почали працювати електростанції та установки на нетрадиційних джерелах
енергії — сонячному випромінюванні, вітрі. Це тільки початок зародження нової
енергетики, яка, за оцінками фахівців, має значні перспективи. Вивчається можливість
використання енергії морських хвиль, тепла Землі та інших джерел.Уведено в
експлуатацію кілька невеликих вітрових електростанцій (ВЕС). Вони працюють поблизу
Євпаторії в західній частині Кримського півострова. Середньої потужності ВЕС
споруджено в Новоазовську (поблизу Маріуполя). Будуються вітрові електростанції в
Карпатах (у Східниці поблизу Борислава).
В Україні практично не використовується енергія малих і середніх річок, на яких у попередні
десятиліття працювало кілька тисяч млинів, сотні невеликих ГЕС. Використання енергії цих
річок у майбутньому має значні перспективи. У країні створено єдину енергосистему, яка
об'єднує лініями електропередачі (ЛЕП) високої напруги, всі великі та частину середніх
електростанцій. Це дає можливість безперебійно забезпечувати електроенергією споживачів
навіть у тих районах, де місцева електростанція тимчасово припинила свою роботу
(профілактичний ремонт тощо).

11.

Основними споживачами електроенергії в Україні є промисловість (близько 45%), зокрема чорна
металургія, паливна, хімічна і нафтохімічна, електроенергетика, транспорт, а також житловокомунальне господарство.
Важлива господарська проблема в Україні — подолання нестачі електроенергії в період її
максимального споживання, особливо у вечірній час (години «пік»).
Для покращення енергозабезпеченості господарств України слід застосовувати на всіх
виробничих об'єктах енергозберігаючі технології, дотримуватися суворого режиму економії
English     Русский Правила