«Моя майбутня професія»
8.41M
Категория: МенеджментМенеджмент

Моя майбутня професія

1. «Моя майбутня професія»

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ»
Виконала:
Студентка 1 курсу,
група ЗГР-17
Жуга А. О.
Перевірила:
Зміївська І. В.
Харків,2017

2.

Готельне і господарство є головним фактором і
основною складовою туристичної інфраструктури,
відіграє провідну роль у презентації вітчизняного
туристичного продукту на світовому ринку туристичних
послуг. Ця сфера в комплексі туристичних послуг
світового
господарства
розвивається
швидкими
темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих
профільних
організацій,
може
стати
найбільш
важливим сектором туристичної діяльності.
30.11.2017
2

3.

психологія управління та конфліктологія
інноваційні технології у готельному
господарстві
стратегічний маркетинг
стратегічний менеджмент
інноваційні ресторанні технології
інноваційні технології в туризмі
ділова іноземна мова в готельній і
ресторанній справі
моделювання інноваційних процесів
світове готельне господарство
сервісологія
інвестування в готельно-ресторанному
господарстві
договірне право
реінжиніринг бізнес-процесів
фінансова діяльність суб’єктів
господарювання.
30.11.2017
3

4.

менеджера ресторану (закладу ресторанного
господарства іншого типу) або готелю
директора (начальника) підприємства
директора філії, малого підприємства
завідувача маркетингового відділу
завідувача (керівника) ресторану (закладу
ресторанного господарства іншого типу) або
готелю
керівника підрозділу готельного
господарства
начальника виробництва
начальника відділу стандартизації
спеціаліста у ресторанному бізнесі.
30.11.2017
4

5.

Метою практики є вдосконалення
практичних
навичок
студентів
з
обраного фаху, опрацювання прийомів і
методів
роботи
у
структурних
підрозділах підприємств ресторанного
господарства,
посади
в
яких
заміщаються студентами спеціальності
"Готельно-ресторанна
справа",
збір
необхідних матеріалів для виконання
індивідуальної
та
науково-пошукової
роботи, формування в студентів на
основі отриманих практичних знань
професійних вмінь
і навичок для
прийняття самостійних рішень під час
роботи в реальних ринкових умовах.
30.11.2017
5

6.


Дані
1
Асеєва О. О.
Волинських Ю. І.
2
3
4
5
6
7
8
Горностаєва Д. С.
Городнича Ю. О.
Жуга А. О.
Зінов‘єва А. В.
Клімов О. В.
Лісєнков А. Ю.
11
Ліцман А. Ю.
Трамбовецький Д. В.
Цимбал В. Р.
12
Шатохіна Л. В.
9
10
30.11.2017
6

7.

Захоплююсь
спортом (волейбол,
легка атлетика).
Полюбляю
малювати.
30.11.2017
7

8.

Бармен (від англ. Bar,
man - людина за барною
стійкою) - фахівець з
приготування напоїв та
коктейлів.
Однак
в
обов'язки
бармена входить також і
спілкування з клієнтами,
допомога у виборі напоїв.
30.11.2017
8

9.

Факультет
економіки та
управління
Факультет
готельноресторанного та
туристичного
бізнесу
Кафедра харчових
технологій та
готельноресторанної
справи
30.11.2017
9

10.

Співвідношення
Хлопці
Дівчата
30.11.2017
10

11.

30.11.2017
11
English     Русский Правила