БЖА ісіктері бар науқастармен жұмыс жүргізгенде дәрігердің этикасы және диентологиясы.
Жоспар:
Науқастың психикасының өзгеруі келесі бйімделу кезеңдерің өтеді:
Туысқандарға хабарлау
Консультант шақыру
Ауруларды таң ертенгі аралау кезіңдегі аурулар туралы доклад
Ісікпен ауратың науқастарды емдеу жолдары
Ісіктен емделген адамдардың беттері
Қорытыңды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.33M
Категория: МедицинаМедицина

БЖА ісіктері бар науқастармен жұмыс жүргізгенде дәрігердің этикасы және диентологиясы

1. БЖА ісіктері бар науқастармен жұмыс жүргізгенде дәрігердің этикасы және диентологиясы.

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
БЖА ісіктері бар науқастармен жұмыс
жүргізгенде дәрігердің этикасы және
диентологиясы.
Орындаған: Жунисбаев Д.З
Факультет: Стоматология
Топ: 007-003-01
Тексерген: м.ғ.к. Доциент. Сабданалиев А.М

2. Жоспар:

Кіріспе
Науқастарға келу принципы
Науқастардағы психиканың өзгеруі
Туысқандардың хабарландыруы
Консультанттың шақырылуы
Ауруларды таң ертенгі аралау кезіңдегі
аурулар туралы доклад
Емдеу кезіңдегі тактика
Қорытыңды
Әдебиеттер тізімі

3.

Онкологиялық практикада Дәрігерлік
дионтологияның сұрақтары негізгі орын
алады. Өйткені окологиялық ауруларда өзін өзі
емделуі мүмкін емес, сондықтан науқастың
сауығып кетуі дәрігердің компетенциясына
байланысты. Қатерлі ісік деген диагноз
Науқастың санасына ауыр тиеді, соны дәрігер
ескере отырып дионтологияны сақтау керек.

4.

Онкологиялық науқасқа Дәрігердң тактикасын екі
принцип анықтайды:
1) Диагностикалық процедуралар мен емдеу көмектерін
көрсетілуі науқастың психикасына максималды түрде
щадяший болу керек.
2) Қатерлі ісікпен аурутың әрбір науқас емделуге тиіс.

5. Науқастың психикасының өзгеруі келесі бйімделу кезеңдерің өтеді:

Ауру туралы хабар алғанда шоқ кезені
Ақпаратты қабылдамау (диагнозға сенбеу)
Агрессия кезеңі, аурудың себебін ізду кезеңі
Депрессия кезеңі, еміне сенімсіздік таныту.
Дәстүрлі емес емдеу тәсілдері (религия, диета,
голодание, гимнастика)
Ауруды қабылдау кезеңі

6. Туысқандарға хабарлау

Науқастың жақын туысқандары ауру туралы
хабарды бірінші болып естуі керек. Олармен
әнгімелесуді науқас жоқ кезіңде жүргізуі керек.
Оларға науқас алдында қалай сөйлесу керек
екендігін айтып, инструктаж жургізу керек.
Және де туысқандарын емнің нәтижелі
болуына сендіру керек.

7. Консультант шақыру

Науқас адамға симптоматикалық емнің
тактикасын жасау үшін және психологиялық
әсер ету үшін онколог дәрігерді шақырылуы
түсіңдірілген жайт. Кейбір жағдайда науқас
адамның концерофобиясы болғанда және оны
ем алуға көңдіру мүмкін емес болғанда
консультант көмегіне мәжбүр боламыз.

8. Ауруларды таң ертенгі аралау кезіңдегі аурулар туралы доклад

Диагнозға байланысты емес Аз маңызды
сөздерді пайдаланады: заболевание,
органическая патология, затемнение.
Обход жургізгенде науқас адамар айтылған
ақпаратқа ғана емес, дәрігердің айтқан кездегі
интонацияғада көніл бөледі.
Обход жүргізгенде Дәрігердің жіберілген
қателіктеріне көніл бөлмеу, Науқасқа
сожелениямен қарамау

9. Ісікпен ауратың науқастарды емдеу жолдары

Зерттеу кезіңдегі онкологиялық Науқастардың реакциясы
жоғарғы жүйке әрекетіне байланысты.
Сангвиник оптимист адам, ол қажеттілікті түсініп емді
қабылдайды. Дәрігерге сенеді. Емдеу нәтижеге сенеді.
Флегматик ұяалшақ адам, аз шағымданады, сұрақ қоюды
жақсы көрмейді, зерттеу нәтижелеріне тереңдетілмейді.
Тәрбиелі, дәрігер айтқанына сыйластықпен қарайды, Емдеу
қажеттілікті кедергісіз қабылдайды.
Холерик қарқынды жауап береді, бірақ энергичный күйден
басыңқы күйге тез өтіп қалады. Тез шеім қабылдайды, Тез жоқ
деп айтуы мүмкін, немесе тез көнуі мүмкін.
Меланхолик— мнительный человек, өте негативті адам, ауру
туралы үстірт мағлумат ғана білуі мүмкін, барлық
зерттеулердің нәтижесін білуге тырысады, ауру туралы дұрыс
емес түсінігің қалыптастырады.

10.

11. Ісіктен емделген адамдардың беттері

12. Қорытыңды

Дәрігердің диентология ережелерің сақтау
оның дәрігерлік профессионализміне ғана емес
оның тәрбиесінеде байланысты болады.
Дәрігерге қажеті: оның қарапайымдылығы,
сенімділігі, қиындықтан бас бұрмау.

13. Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Качество медицинских научных исследований и публикаций их результатов (этика
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
научных исследований)//Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи.2009.-№12.-С.59-64.
О недобросовестной практике научных медицинских исследований// Вопросы
экспертизы и качества медицинской помощи.-2010.-№1.-С.58-62.
Самойленко, В. Профессиональная этика: проблемы нового времени / В.
Самойленко // Сестринское дело.-2009.-№ 6.- С.13-16.
Сидельников, А.А. Какие публикации об исследованиях новых методов
диагностики и лечения достойны внимания врача? (качество медицинской
информации)/ А.А. Сидельников//Вопросы экспертизы и качества медицинской
помощи.-2009.-№12.-С.17-20.
Смирнова, Н. Взаимодействие врача и пациента: коммуникативные аспекты/ Н.
Смирнова// Мед. газета.-2010.-№11.-С.10-11.
Смирнова, Н. Учимся жить без конфликтов: врач должен знать основные способы
их разрешения и профилактики/Н.Смирнова, А. Ануфриенко//Мед. газета.-2010.-№
1.-13 янв.-С.10-11.
Степанова, И. По закону совести. Специалисты обсудили этические проблемы
клинических исследований лекарств/ И. Степанова //Мед.газета.-2009.-№ 93-9
дек.-С.12
Шпачков, В. Между взяткой и благодарностью/ В. Шпачков// Мед. газета.-2010.№17.-С.5.
English     Русский Правила