Політична економія як фундаментальна суспільна наука
Вступ
Економічне мислення - передбачає вивчення того, як економічні одиниці (домашні господарства, фірми) приймають раціональні
Економічна наука – наука суспільна.
В економічній теорії виділяють:
Головна економічна проблема
Питання, що досліджує економічна наука:
Етапи розвитку економічної науки
Методи політичної економії
Економічні закони
Функції політичної економії:
830.61K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Тема 1.
Політична економія як фундаментальна
суспільна наука

2. Вступ

Політична економія досліджує виробничі відносини між людьми у
процесі спільної трудової діяльності, об’єктивні закони розвитку
суспільного виробництва, обґрунтовує вирішення найбільш загальних і
важливіших соціально-економічних проблем з метою задоволення
зростаючих потреб населення.
Специфічність даної науки полягає в тому, що її курс дає стартовий
імпульс майбутнім працівникам у формуванні сучасного економічного
мислення, готує стратегічний людський капітал, здатний до творчих
звершень у господарстві та активної і патріотичної громадської
діяльності.

3.

4. Економічне мислення - передбачає вивчення того, як економічні одиниці (домашні господарства, фірми) приймають раціональні

рішення на основі
зіставлення витрат і вигід.
1. Не забувайте, що період напіврозпаду знань в сучасному світі складає
всього 5 років. Вже в 2021 році 50% того, що ви знаєте буде не «в темі»).
Тому постійно навчайтесь, пізнавайте нове, запроваджуйте інновації.
2. Розмірковуйте над тим, що ви робите. Прослідкуйте всі тренди в галузі,
проранжуйте їх важливість, подивіться, що ви можете впровадити.
Подумайте над тим, які ЦІННОСТІ ви створюєте. Цінності – це те, що
продається.
3. Використовуйте силу соцмереж. Сьогодні ваш профіль в LinkedIn чи
Фейсбук може допомогти знайти ідеального бізнес-партнера в декілька
кліків, а ще краще партнерів

5.

Економіка - це будь-яка діяльність людей, пов’язана з
забезпеченням матеріальних умов життя.
• Традиційна економіка
• Інформаційна економіка
• Інноваційна економіка
• Нова економіка
• Економіка знань

6. Економічна наука – наука суспільна.

• Вона досліджує зв’язки і відносини між людьми та
поведінку людини в суспільстві.
• Зокрема економічна наука досліджує господарські
зв’язки та економічну поведінку людей.
• політична економія (вивчення економічних
відносин і економічних законів);
• „економікс” (вивчення функціонування ринкової
економічної системи).

7.

Політи́чна еконо́мія або скор. Політеконо́мія —
галузь економічної науки, сферою інтересів якої є соціальноекономічні відносини, економічні закони, що складаються на
різних щаблях розвитку людського суспільства в
процесі виробництва, розподілу, обміну й
споживання матеріальних благ.
• Економічна теорія – це наука про поведінку людей та їх груп у
виробництві, розподілі, обміні і споживанні життєвих благ за умов
відносної обмеженості виробничих ресурсів.

8. В економічній теорії виділяють:

• Позитивна - досліджує взаємозв’язки економічних
явищ, якими вони є: наприклад, „ріст ціни товару,
(за інших рівних умов), призводить до зменшення
обсягу попиту на нього”. В цьому твердженні немає
ніяких нормативних, тобто оціночних суджень, це
просто констатація факту. При цьому не говориться,
справедливо це чи ні, добре чи погано.
• Нормативна економічна теорія ґрунтується на
дослідженні того, як повинно бути. Тому тут
виносяться оцінки – справедливо це чи
несправедливо, добре чи погано, припустимо чи
неприпустимо.

9. Головна економічна проблема

- проблема отримання достатньої кількості благ за мінімуму
виробничих затрат.
В центрі уваги вчених-економістів – пошук шляхів ефективного
використання обмежених (рідкісних) ресурсів у виробництві
матеріальних благ для максимального задоволення потреб
людей.

10. Питання, що досліджує економічна наука:

• організація і регулювання економіки,
• ціноутворення та грошові доходи,
• безробіття та інфляція,
• бідність та нерівність,
• надмірні воєнні витрати
• забруднення навколишнього середовища тощо.

11.

12. Етапи розвитку економічної науки

13. Методи політичної економії

Метод політичної економії – це сукупність прийомів, способів і принципів, за допомогою яких
визначаються шляхи досягнення певної мети, розв’язуються конкретні завдання.

14. Економічні закони

• Економічним законом називається необхідний, стійкий причинно –
наслідковий зв’язок і взаємозалежність економічних явищ і процесів.

15.

Загальні категорії:
• “виробництво”,
• “продукт”,
• ”потреба”,
• “фактори виробництва”,
• “споживання”
• Специфічні категорії:
• “товар”,
• “ціна”,
• “гроші”,
• “ринок”,
• “обмін”
Економічні категорії – це поняття, сформульовані
економічною наукою для позначення економічних
відносин, їх конкретних форм, проявів, сторін,
властивостей та рис. Категорії економічної науки є
сходинками пізнання об’єктивної економічної
реальності, його засобом і водночас результатом.

16. Функції політичної економії:

• Пізнавальна функція
• Теоретико – методологічна
• Освітня
• Практична
English     Русский Правила