«Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи» для потенційних абітурієнтів – практиків без дипломів про
Соціально-педагогічна робота поєднує в собі кілька аспектів, котрі характеризують її як єдність таких складників:
 Загальні якості спеціаліста соціально-педагогічної роботи
 Професійна компетентність соціального педагога визначається наявністю групи особистісних якостей:
457.48K

Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи

1. «Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи» для потенційних абітурієнтів – практиків без дипломів про

можливість навчання
по спеціальності «Соціальна
педагогіка», «Соціальна робота».
Виконала:
Студентка групи СПм-1-15-20.д
Лук’янець Тетяна

2.

Соціально-педагогічна робота - різновид
соціально-педагогічної діяльності, який
здійснюється у соціальній установі і
спрямовується на точно визначений об'єкт
впливу.

3. Соціально-педагогічна робота поєднує в собі кілька аспектів, котрі характеризують її як єдність таких складників:

• надання допомоги окремій людині чи групі
людей, шляхом підтримки, консультування,
реабілітації, патронажу та інших видів
соціальних і психолого-педагогічних послуг;
• актуалізація потенціалу самодопомоги осіб,
які опинилися в скрутній ситуації;
• цілеспрямований вплив на формування і
реалізацію соціальної політики на всіх рівнях,
створення системи підтримки людей, які
опинилися у складній життєвій ситуації.

4.  Загальні якості спеціаліста соціально-педагогічної роботи

Загальні якості спеціаліста соціальнопедагогічної роботи
1. Високий професіоналізм, компетентність у різноманітних
проблемах, високий рівень загальної освіти і культури (в тому
числі і духовної), володіння суміжними спеціальностями і
знаннями з педагогіки, психології, юриспруденції та ін.
2.
Доброта, любов до людей,
душевність,
доброзичливість, чуйність,
бажання прийняти чужий
біль на себе, милосердя,
людяність, відчуття
співпереживання і емпатія.
3. Комунікабельність, вміння
правильно зрозуміти людину і
поставити себе на її місце,
гнучкість і делікатність,
тактовність у спілкуванні, вміння
слухати, спроможність підтримати
іншого і стимулювати його на
розвиток особистих сил, вміння
викликати довірливе ставлення до
себе, організаційні здібності.

5.

Фахівець із соціальнопедагогічної роботи
повинен мати знання з
основ загальної та
соціальної педагогіки,
різних галузей
психології та
фундаментальних
дисциплін.
Спеціалісту такої
сфери необхідні
організаторські
здібності,
комунікабельність,
відповідальність,
здатність співчувати, а
також дотримання норм
професійної етики.

6.

Соціально-педагогічна робота належить до
таких видів професійної діяльності, в яких не
лише знання та вміння, а особистісні якості
спеціаліста впливають у багатьох випадках на
її результативність.

7.  Професійна компетентність соціального педагога визначається наявністю групи особистісних якостей:

Професійна компетентність соціального
педагога визначається наявністю групи
особистісних якостей:
• Психологічні
характеристики:
емоційна врівноваженість,
низька тривожність, творче
мислення, послідовність у
діях, наполегливість,
стриманість, уважність,
спостережливість.
• Морально-етичні якості:
гуманність, доброта,
терпимість, справедливість,
тактовність, емпатійність,
скромність, відповідальність.
• Психоаналітичні якості:
адекватна самооцінка,
самокритичність, самоаналіз,
прагнення до самовдосконалення.
• Психолого-педагогічні
якості: комунікабельність,
зовнішня привабливість, уміння
навіювати та переконувати,
оптимізм.

8.

Сфера діяльності соціального педагога —
соціум, як найближче оточення
особистості, людські відносини,
соціокультурні умови розвитку.
Потреба в соціальному педагогові
з'являється там і тоді, де і коли сім'я, школа,
громадськість не забезпечують необхідного
розвитку, виховання й освіти дитини,
молодої людини.

9.

Соціальний педагог – фахівець широкого
профілю, що працює з людиною та її
оточенням, у своїй повсякденній практиці він
постійно стикається з людськими
проблемами, стражданням, горем, допомагає у
найскладніших життєвих ситуаціях, розв’язує
заплутані конфлікти.

10.

Соціальна робота невідривна від суспільства і
спрямована на усі його проблемні прошарки.
Тому необхідність у соціальній роботі
існуватиме доки існує суспільство, навіть за
найвищого його розквіту, не кажучи вже за
суспільство у кризовій ситуації.

11.

На мою думку, спеціаліст соціальнопедагогічної роботи у сучасному світі
проявляє себе як герой, супер-здібностями
якого виступають: його знання вміння та
навички як фахівця соціальної сфери.

12.

Запрошую відвідати мої рекламні сторінки,
на тему «Професійний портрет спеціаліста з
соціально-педагогічної роботи»:
• fb.me/Sosialppedagog
• https://vk.com/public129058558
English     Русский Правила