849.50K
Категория: КультурологияКультурология

Тест по культурологии

1.

В-І
В-ІІ
В-ІІІ
В-IV

2.

В-І
В-ІІ
1. Месопотамія, що буквально
означає:
A. Іран
B. Перська затока
C. Межиріччя
D. Дворіччя
E. Нівея
1. Стародавні цивілізації
датуються:
A. ІІІ – ІІ тис. до н. е.
B. ІІІ –IV тис. н. е.
C. ІІ – ІІІ тис. н. е.
D. ІІІ - IV тис. до н. е.
E. IV – ІІІ тис. до н. е.
В-ІІІ
1. Золотим віком в історії
називають:
A. Єгипетську цивілізацію
B. Грецьку
C. Македонську
D. Шумерську
E. Римську
В-IV
1. Єгипетська цивілізація виникла
в долині:
A. Дністра
B. Єнісею
C. Єфрату
D. Тигру
E. Нілу

3.

В-І
В-І
В-ІІ
2
Основоположником
медицини
Єгипту
50.Залежно
50.Залежно
від
від режиму
режиму
конкурентної
конкурентної
вважають:
боротьби
боротьби
розрізняють
розрізняють конкуренцію:
конкуренцію:
А.
А. лінійну;
лінійну;
A.
Гіппократа
Б.
Б. циклічну;
циклічну;
B.
Авіценну
В.
В. приховану;
приховану;
C.
Імготепа
Г.
Г. досконалу;
досконалу;
D.
Галена
Д.
Д. фрикційну.
фрикційну.
E.
Орібазія
2. Вказівки на лікарські знання в Індії
збереглися в:
A. Літописі
B. Рігведі
C. Сказанні
D. Поемі
E. Вірші
В-ІІІ
В-IV
2 Найвідоміша поема індійського
епосу:
A. Рігведа
B. Рамаяна
C. Упанішада
D. Махабхарата
E. Яджурведа
2 Індії - це:
A. Християнство
B. Язичництво
C. Буддизм
D. Іслам
E. Дадаїзм

4.

В-І
3. Найдавніша літературна
пам'ятка Китаю:
A. Книга документів
B. Книга пісень
C. Поеми
D. Сказання
E. Книга перемін
В-ІІІ
3 Фармакологія (“Бень цао”)
вперше була написана в:
A. Римі
B. Єгипті
C. Індії
D. Китаї
E. Греції
В-ІІ
3 Грандіозна споруда Японії :
A. Піраміди
B. Храм богам
C. Колізей
D. Театр
E. Велика стіна
В-IV
3 Поділ суспільства на касти
відбувся в:
A. Месопотамії
B. Вавилоні
C. Римі
D. Китаї
E. Індії

5.

В-І
4. Одним із чудес світу є храм:
A. Ашока
B. Кайласа
C. Кама
D. Сінах араба
E. Анушартана
В-ІІІ
4. Хто із прикарпатців переклав
“Слово о полку Ігоревім”:
A. Павличко
B. Андрухович
C.Федорів
D. Пушик
E. Ярош
В-ІІ
4 Якими спорудами представлена
архітектура міст і сіл Київської
Русі?
A. Кам'яними
B. Глиняними
C. Цегляними
D. Хоромами
E. Дерев'яними
В-IV
4 Якою мовою був написаний
договір Олега з Візантією?
A. Болгарською
B. Грецькою
C. Руською
D. Праукраїнською
E. Слов'янською
.

6.

В-І
5 У якому творі зустрічаються
накази добре ставитися до
хворих?
A. “Повчанні… дітям”
B. “Руській правді”
C. “Володимирському літописі”
D. “Ізборнику Святослава”
E. “Церковному уставі”
В-ІІІ
5 Найдавніший музичний
інструмент русичів:
А. Дримба
В. Сопілка
С. Трембіта
D. Гуслі
Е. Гітара
В-ІІ
5 Як називається зображення
Богоматері (та, що молиться”)?
A. Оранта
B. Оріана
C. Мадонна
D. Діва Марія
E. Благословенна
В-IV
5 Богинею-матір’ю на Русі
була:
А. Земля
В. Лада
С. Дана
D. Ліана
Е. Леля
.

7.

В-І
6. Першими лікарями на Русі
були:
А. Олег і Ольга
В. Володимир і Ярослав
С. Агапіт і Антоній
D. Кирило і Мефодій
Е. Іларіон і Нестор
В-ІІ
6 Візантія започаткувала:
A. Іконопис
B. Живопис
C. Графіку
D. Фреску
E. Мозаїку
В-ІІІ
В-IV
6 Живописна культура Візантії
досягла розвитку в:
A. IV ст.
B. VII ст.
C. VIII ст.
D. XI ст.
E. XI – X ст
6 У період Середньовіччя
найсильнішою була:
A. Людина
B. Держава
C. Церква
D. Місто
E. Храм

8.

В-І
7. Головний освітній центр
України XVIII ст.:
A. Львівське братство
B. Київське братство
C. Лаврська школа
D. Братська школа
E. Києво-Могилянський
колегіум
В-ІІІ
7 Творець хорового співу:
A. Березовський
B. Куліш
C. Костомаров
D. Вишенський
E. Грабовський
В-ІІ
7 Найбільшим видавничим
центром XVIII ст. була:
A. Києво-Печерська лавра
B. Львівська друкарня
C. Почаївська друкарня
D. Острозька друкарня
E. Галицька друкарня
В-IV
7. “Русалку Дністровую”
видали в:
A. Києві
B. Галичині
C. Новгороді
D. Харкові
E. Львові

9.

В-І
В-ІІ
8. Перший професійний театр
започаткував:
A. Чайковський
B. Ведель
C. Лисенко
D. Садовський
E. Шевченко.
В-ІІІ
8. Наймасовіше просвітянське
A.
B.
C.
D.
E.
товариство – це:
“Просвіта”
“ Союз українок ”
“ Відродження ”
“ Спілка ”
“ Жінки України ”
8.Представником малярства
І половини ХІХ ст. був:
A. Котляревський
B. Шевченко
C. Ведель
D. Бортнянський
E. Максимович
В-IV
8
У центрі українського
національного
культуротворення
знаходиться:
A.Актор
B.Письменник
C.Особистість
D.Поет
E.Художник

10.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
9. Хто був відомим медиком
Стародавнього Світу:
Ібн Рушд
Ібн Сіна (Авіценна)
Демокріт
Сократ
Арістотель
В-ІІІ
9. Кому належать слова “полонена
Греція перемогла некультурного
переможця”:
A. Галену
B. Горацію
C. Гіппократу
D. Асклепіаду
E. Сократу
В-ІІ
9. Олімпійські ігри проводилися
раз у:
A. 6 років
B. 8 років
C. 10 років
D. 2 роки
E. 4 роки
В-IV
9. Хто запровадив християнство
на Русі?
А. Князь Олег
В. Князь Ігор
С. В. Великий
D. Я. Мудрий
Е. Князь Святослав

11.

В-І
10. Що означає слово “культура”
богословському трактуванні:
A. Вирощувати
B. Поклонятися
C. Доглядати
D. Обробляти
E. Збирати
В-ІІІ
10. Який чинник завдав нищівного
удару Візантійській імперії на
початку XVIII ст. ?:
A. Занепад економіки
B. Напади варварів
C. Хрестові походи
D. Римські війни
E. Перські війни
В-ІІ
10. Де знаходимо перші згадки
про надання меддопомоги ?:
A. “Енеїді”
B. “Книзі пісень”
C. “Ілліаді” й “Одіссеї”
D. “Прогностиці”
E. Літописах
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
10. Хто є автором праці
“Націоналізм”:
Шевченко
Донцов
Винниченко
Хвильовий
Сковорода

12.

В-І
В-ІІ
В-ІІІ
В-IV
11. Який український філософ
уперше поставив питання про
культуру як символічний світ:
A. Шевченко
B. Франко
C. Куліш
D. Костомаров
E. Сковорода
11. Який стиль виробився за часів
Карла Великого?:
A. Монастирський стиль
B. Романський стиль
C. Церковний стиль
D. Європейський стиль
E. Духовний стиль
11. На честь якого бога
проводилися Тіфійські музичні
ігри ?:
A. Аполлона
B. Посейдона
C. Гомера
D. Фідія
E. Зевса
11.У якому столітті сформувалася
культурологія, як наука:
A. XVII ст.
B. XVIII ст.
C. XIX ст.
D. XX ст.
E. XXI ст.

13.

В-І
В-ІІ
12. Кому належить праця “Канон
лікарської науки”?
A. Нестору-Літописцю
B. Авіценні
C. Галену
D. Імготепу
E. Гіппократу
12. Які медичні школи були
найбільш відомі у Стародавньому
світі?:
A. Кнідоська і Коська
B. Троянська
C. Римська
D. Греко-римська
E. Еллінська
В-ІІІ
В-IV
12. Який вчений докладно описав
техніку виривання зубів:
A. Гіппократ
B. Гарвей
C. Везалій
D. Парацельс
E. Амбруаз Паре
A.
B.
C.
D.
E.
12. Хто є автор роману
“Солонський яр”:
Грушевський
Хвильовий
Донцов
Винниченко
Стус

14.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
13. Кому належить праця
“Націоналізм”:
Сковороді
Донцову
Гіппократу
Галену
Хвильовому
В-ІІІ
A.
B.
C.
D.
E.
13. У духовному житті
візантійського суспільства
панував:
Єговізм
Мусульманство
Іслам
Буддизм
Християнство
В-ІІ
13. Хто був найвидатнішим
лікарем у Греції :
А. Гален
В. Авіценна
С. Архімед
D. Гіппократ
Е. Демокріт
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
13. На якій теорії ґрунтується
концепція Сковороди:
Чотирьох світів
Багатьох світів
Одного світу
Двох світів
Трьох світів

15.

В-І
14. Найвідоміша поема індійського
епосу – це:
A. Рігведи
B. Пісні
C. Поема “Море”
D. Поема “Аджанта”
E. Поема “Рамаяна”
В-ІІІ
14. Кому належать слова
“полонена Греція перемогла
некультурного переможця”:
A. Галену
B. Горацію
C. Гіппократу
D. Асклепіаду
E. Сократу
В-ІІ
14. Яке місто було засновано
братами Ромулом і Ремом?:
А. Грецію
В. Індію
С. Китай
D. Рим
Е. Єгипет
В-IV
14. Які картини змальовані у
“Божественній комедії?”
A. Потойбічний світ
B. Кохання
C. Війна
D. Пейзажі
E. Природа

16.

В-І
В-ІІ
15. Яким століттям датується
“Книга пісень”?
A. IX ст.
B. XI ст.
C. XI – VI ст. до н. е.
D. VIII ст. до н. е.
E. VII ст. н. е.
15. Яку назву носили спортивні і
музичні ігри на честь Аполлона
(бога поезії)?
А. Олімпійські
В. Тіфійські
С. Грецькі
D. Римські
Е. Полонезькі
В-ІІІ
В-IV
15. Який чинник завдав нищівного
удару Візантійській імперії на
початку XVIII ст. ?:
A. Занепад економіки
B. Напади варварів
C. Хрестові походи
D. Римські війни
E. Перські війни
15. Назвіть знаменитий пам'ятник
римської культури:
A. Амфітеатр
B. Пантеон
C. Храм
D. Скульптура
E. Арка

17.

В-І
16. Яка піраміда вважалася
найбільш грандіозною за
параметрами та площею в Гізі:
A. Хеопса.
B. Джосера
C. Хефрена
D. Тутанхамона
E. Мікеріна
В-ІІ
16. Хто був лікарем візантійського
імператора Юліана Відступника?:
А. Амідський
В. Гален
С. Гіппократ
Д. Егінський
Е. Орибазій
В-ІІІ
В-IV
16. Як називався перехідний
період у розвитку культури від
середньовіччя до Нового часу?
A .Ренесанс
B. Еллінізм
C. Буддизм
D. Романтизм
E. Прогрес
16. Яка мова була державною
мовою у Візантії до VIIст.?:
А. Грецька
В. Англійська
С. Македонська
Д. Латинська
Е. Старослов’янська

18.

В-І
В-ІІ
17. Який храм вважається одним
із чудес світу?
A. Ашока
B. Кайласа
C. Кама
D. Сінах араба
E. Анушартана
17. Хто заклав підвалини для
розвитку еллінізму?:
A. Софокл
B. Гомер
C. Сковорода
D. Македонський
E. Могила
В-ІІІ
В-IV
17. Хто є автор фрески “Таємна
вечеря”?:
A. Леонардо да Вінчі
B. Оноре де Бальзак
C. Лопе де Вега
D. Ван де Пульпа
E. Васко да Гама
17. Скільки університетів
налічувалося в Західній Європі в
кінці XV ст.?
А. 50
В. 100
С. 200
Д. 65
Е. 80

19.

В-І
В-ІІ
18. Де вперше було написано
фармакологію?
A. Індії
B. Греції
C. Китаї
D. Римі
E. Єгипті
18. Яка книга до нас дійшла з часів
Гіппократа?:
A. “Збірник пісень”
B. “Фармакопея”
C. “Махабхарата”
D. “Гіппократів збірник”
E. “Рамаяна”
В-ІІІ
В-IV
18. Що у перекладі означає слово
“гуманізм”?:
A. Своєрідний
B. Близький
C. Божественний
D. Природний
E. Людський
18. Хто був лікарем візантійського
імператора Юліана Відступника?:
А. Амідський
В. Гален
С. Гіппократ
Д. Егінський
Е. Орибазій

20.

В-І
19. Особливу роль в
архітектурному стилі Єгипту
відігравали:
A. Стіни
B. Колонади
C. Брами
D. Зали
E. Вікна
В-ІІІ
19. Чим найбільше вражають
картини Леонардо да Вінчі?
A. Стриманістю
B. Чіткістю
C. Фантастичністю
D. Таємничістю
E. Кольором
В-ІІ
19. Як називалися заклади для
лікування хворих на проказу?
А. Шпиталі
В. Лікарні
С. Лазарети
Д. Богадільні
Е. Госпіталі
В-IV
19. Хто був представником
кубізму?:
A. Моне
B. Ренуар
C. Пікассо
D. Сервантес
E. Флобер

21.

В-І
В-ІІ
20. “Золотим віком” в історії
називають панування:
A. Грецької цивілізації
B. Єгипетської цивілізації
C. Шумерської цивілізації
D. Римської цивілізації
E. Індійської цивілізації
20. В якому році в Римі був
збудований знаменитий Колізей?
А. 50 – 60 рр. н. е.
В. 75 – 80 рр. н. е.
С. 70 – 80 рр. н. е.
D. 40 – 50 рр. н. е.
Е. 30 – 40 рр. н. е.
В-ІІІ
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
20. Хто є автор роману “Дон
Кіхот”?:
Макіавеллі
Рабле
Петрарка
Сервантес
Шекспір
20. Видатною пам’яткою
німецького героїчного епосу є:
А. „ Енеїда”
В. „Пісна про Нібелунгів”
С. „Іліада” й „Одіссея”
Д. „ Ромео і Джульєтта”
Е. „Пісня про Роланда”

22.

В-І
В-ІІ
21. Що протягом двох тисяч років
будували у Китаї:
A. Пам'ятники
B. Піраміди
C. Храми
D. Великий канал
E. Мости
21. В якій праці висвітлено Кодекс
лікарської етики?:
A. “Прогностиці”
B. “Клятві Гіппократа”
C. Фармакології
D. Медичному збірнику
E. Переказах
В-ІІІ
В-IV
21. Назвіть автора драматичного
твору “Антоній і Клеопатра”?:
A. Кеплер
B. Рабле
C. Бокаччо
D. Сервантес
E. Шекспір
21. Найвідоміший хірург XVI ст.,
що був військовим
цирульником?
А. Гален
В. Орибазій
С. Амідський
Д. Амбруаз Паре
Е. Егінський

23.

В-І
В-ІІ
22. Який фараон в історії Єгипту
відіграв особливу роль:
A. Мемфіс
B. Яхмус
C. Асклепій
D. Атон
E. Аменхотеп IV
22. Хто розвинув Ораторське
мистецтво у Римі:
A. Геродот
B. Арістофан
C. Софокл
D. Сократ
E. Цицерон
В-ІІІ
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
22. Хто є автором картини
“Сікстинська мадонна”?:
Пікассо
Петрарка
Тінторетто
Тиціан
Рафаель
22. Де виникла поезія вагантів ?:
А. Шумері і Вавилоні
В. Німеччині і Франції
С. Греції і Римі
Д. Єгипті і Македонії
Е. Індії і Китаї

24.

В-І
В-ІІ
23.Чия із гробниць залишилася
непограбованою до наших днів?
A. Ехнатона
B. Мікеріна
C. Хеопса
D. Тутанхамона
E. Хефрена
23. Назва “Італія” походить від
латинського слова “вітеллюс”, що
означає:
А. Великий
В. Пишний
С. Визначний
D. Бичок, телятко
Е. Войовничий
В-ІІІ
В-IV
23. Хто є автором твору “Собака
на сіні”?:
A. Оноре де Бальзак
B. Лопе де Вега
C. Ван де Пульпа
D. Васко да Гама
E. Леонардо да Вінчі
23. Хто у IX ст. заклав основи
алгебри:
А. А. Великий
В. С. Боецій
С. Лев Математик
Д. П. Кесарійський
Е. А. Амідський

25.

В-І
В-ІІ
24. Перші відомі центри індійської
культури існували на берегах:
A. Нілу
B. Інду
C. Тигру
D. Єфрату
E. Нітру
24.Найвидатніший витвір
античного будівництва:
A. Храм Ерехтейон
B. Акрополь
C. Статуя Афіни
D. Храм Парфенон
E. Колізей
В-ІІІ
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
24. Назвіть автора статуї
“Давид”?:
Лопе де Вега
Леонардо да Вінчі
Мікеланджело
Рафаель
Тиціан
A.
B.
C.
D.
E.
24. Хто був відомим лікарем,
хірургом, алхіміком, задиракою
і дуелянт ом у XVI ст.?:
Гален
Егінський
Амідський
Орибазій
Парацельс

26.

В-І
25. Назвіть видатну споруду
періоду династії Цінь?
A. Храми
B. Канали
C. Штучні озера
D. Палаци
E. Великий китайський мур
В-ІІІ
25. Хто є автор ліричних творів,
присвячених жінці Лаурі в яку
був закоханий сам поет?:
A. Сервантес
B. Сервет
C. Петрарка
D. Шекспір
E. Рабле
В-ІІ
25. На чию честь окремі препарати
отримали назву галенових?
A. Асклепіада
B. Цельса
C. Ібн Сіни
D. Орибазія
E. Галена
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
25. Хто є автор трактату “Про
будову людського тіла”?:
Парацельс
Везалій
Гален
Гіппократ
Орибазій

27.

В-І
26. Як звали дружину Аменхотепа
IV?:
A. Сенмута
B. Ехнатона
C. Луксора
D. Нефертіті
E. Неона
В-ІІІ
26. Хто є автор картини “Введення
Марії у храм”?:
A. Рафаель
B. Тиціан
C. Леонардо да Вінчі
D. Пікассо
E. Тінторетто
В-ІІ
26. Яке місто загинуло у 79 р. н. е.
внаслідок виверження вулкану
Везувію?:
A. Лабдакідія
B. Евріпіда
C. Помпея
D. Спарта
E. Олімпія
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
26. Назвіть шедевр
ранньовізантійської
архітектури:
Храм Федори в Афінах
Собор св.Софії в
Константинополі
Церква св.Петра
Монастир у Нікеї
Базиліка Сан Віталя

28.

В-І
В-ІІ
27. Де були збудовані “Висячі
сади Семіраміди”?:
A. Греції
B. Вавилоні
C. Римі
D. Єгипті
E. Лаваші
27. Хто був основоположником
грецької драматургії?:
A. Цицерон
B. Арістотель
C. Есхіл
D. Геродот
E. Герде
В-ІІІ
В-IV
A.
B.
C.
D.
E.
27. Яку функцію виконує
культура?
Кінцеву
Споглядальну
Нормативну
Комунікативну
Об’єктивну
27. Що в перекладі означає термін
“культура”?
A. Розсаджувати, зрізати
B. Поливати, збирати
C. Садити, доглядати
D. Вирощувати, обробляти
E. Сіяти, збирати

29.

В-І
В-ІІ
28. Центрами грецької культури
стали:
A. Афіни і Спарта.
B. Корінф і Сикіон
C. Кліофен і Крит
D. Фест і Тіліс
E. Кос і Кносс
28. Спадщина якого драматурга і
поета вважається вершиною
світового мистецтва епохи
Відродження?:
A. Шіллера
B. Шекспіра
C. Гете
D. Бокаччо
E. Гюго
В-ІІІ
В-IV
28. Однією з ранніх форм релігії
на Русі був:
A. Буддизм
B. Іслам
C. Індуїзм
D. Брахманізм
E. Фетишизм
A.
B.
C.
D.
E.
28. Яку функцію виконує
культура?
Початкову
Колективну
Поведінкову
Дружелюбну
Інформативну

30.

В-І
В-ІІ 29. Віднайдіть прізвище
29. На якій території виникла
Римська держава ?:
A. Грецького острова
B. Егейського острова
C. Апеннінського півострова
D. Македонії
E. Острові Кос
письменника, творчість якого не
належить до періоду
Відродження:
A. Шекспір
B. Петрарка
C. Рабле
D. Сервантес
E. Котляревський
В-ІІІ
В-IV
29. Кого вважають «батьком
історії»?:
A. Демокріта
B. Сократа
C. Гппократа
D. Імготепа
E. Геродота
A.
B.
C.
D.
E.
29. Хто вперше вжив термін
«культура»:
Сковорода
Арістотель
Сократ
Гердер
Цицерон

31.

В-І
В-ІІ
30.Антична культура – це
культура:
А. Стародавньої Індії та Китаю
В. Стародавнього Риму та Греції
С. Стародавньої України
D. Стародавньої Англії і Франції
Е. Стародавньої Еллади
30. У яких літературних пам'ятках
описані приклади надання
медичної допомоги пораненим під
час Троянської війни?
А. “Енеїда”
В. “Книга пісень”
С. “Рамаяна”
D. “Ізборник Святослава”
Е. “Іліада” й “Одіссея”
В-ІІІ
В-IV
30. В якому році розпочалися
Олімпійські ігри ?:
A. 125 р. до н. е.
B. 500 р. до н. е.
C. 770 р. до н. е.
D. 776 р. до н. е.
E. 1020 р. до н. е.
A.
B.
C.
D.
E.
30. Хто був представником
революційно-демократичної
концепції XIX ст.:
Хвильовий
Грушевський
Шевченко
Винниченко
Зеров

32.

В-І
31. Назвіть одного із організаторів
“Руської трійці”:
A. Куліш
B. Вагилевич
C. Могила
D. Мазепа
E. Ведель
В-ІІ
A.
B.
C.
D.
E.
31. Який художній стиль
характерний для II половини
XVII ст.?
Бароко
Готика
Романтизм
Класицизм
Сюрреалізм
В-ІІІ
В-IV
31. Головним об'єктом і змістом
культури у Греції була:
A. Природа
B. Людина
C. Тварина
D. Міфи
E. Боги
31. В якому столітті було створено
єдину систему офіційної
релігії?
A. Кінець IX ст.
B. Кінець X ст.
C. Кінець XI ст.
D. Кінець XII ст.
E. Кінець XIII ст

33.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
32. Хто заснував КиєвоМогилянську колегію:
Смотрицький
Мазепа
Могила
Острозький
Сагайдачний
В-ІІІ
32.Що в перекладі означає слово
“Античний”?:
A. Минулий
B. Сучасний
C. Давній
D. Теперішній
E. Колишній
В-ІІ
32. Хто був основоположником
грецької драматургії?:
A. Цицерон
B. Арістотель
C. Есхіл
D. Геродот
E. Гердер
В-IV
32. Після прийняття християнства
культура на Русі:
A. Опустилася на нижчий щабель
B. Залишилася на тому самому рівні
розвитку
C. Стала провідною серед культур
світу
D. Перестала розвиватися
E. Піднялася на новий щабель
розвитку

34.

В-І
В-ІІ
33. Хто запровадив християнство
на Русі?
А. Князь Олег
В. Князь Ігор
С. В. Великий
D. Я. Мудрий
Е. Князь Святослав
33. Кому належать слова
“полонена Греція перемогла
некультурного переможця”:
A. Галену
B. Горацію
C. Гіппократу
D. Асклепіаду
E. Сократу
В-ІІІ
В-IV
33. На чию честь проводилися
Олімпійські ігри?:
A. Афродіти
B. Геракла
C. Зевса
D. Гермеса
E. Аполлона
A.
B.
C.
D.
E.
33. Яку релігійну пам'ятку
зберегла історія культури:
“Біблія”
“Книга пісень”
“Енеїда”
“Літописи”
“Сказання”

35.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
34. Хто є автором праці
“Націоналізм”:
Шевченко
Донцов
Винниченко
Хвильовий
Сковорода
В-ІІ
34. Який чинник завдав нищівного
удару Візантійській імперії на
початку XVIII ст. ?:
A. Занепад економіки
B. Напади варварів
C. Хрестові походи
D. Римські війни
E. Перські війни
В-ІІІ
В-IV
34. Що було основою суспільного
життя в античних державах:
A. Місто
B. Поліс
C. Держава
D. Країна
E. Республіка
34. Однією з ранніх форм релігії
на Русі був:
A. Буддизм
B. Іслам
C. Індуїзм
D. Брахманізм
E. Фетишизм

36.

В-І
В-ІІ
35. У якому столітті сформувалася
культурологія, як наука:
A. XVII ст.
B. XVIII ст.
C. XIX ст.
D. XX ст.
E. XXI ст.
35. Який стиль виробився за часів
Карла Великого?:
A. Монастирський стиль
B. Романський стиль
C. Церковний стиль
D. Європейський стиль
E. Духовний стиль
В-ІІІ
В-IV
35. Олімпійські ігри проводилися
раз у:
A. 6 років
B. 8 років
C. 10 років
D. 2 роки
E. 4 роки
A.
B.
C.
D.
E.
35. Хто був відомим медиком
Стародавнього Світу:
Ібн Рушд
Ібн Сіна (Авіценна)
Демокріт
Сократ
Арістотель

37.

В-І
В-ІІ
36. Хто є автор роману
“Солонський яр”:
A. Грушевський
B. Хвильовий
C. Донцов
D. Винниченко
E. Стус
36. Який вчений докладно описав
техніку виривання зубів:
A. Гіппократ
B. Гарвей
C. Везалій
D. Парацельс
E. Амбруаз Паре
В-ІІІ
В-IV
36. Де знаходимо перші згадки про
надання меддопомоги ?:
A. “Енеїді”
B. “Книзі пісень”
C. “Ілліаді” й “Одіссеї”
D. “Прогностиці”
E. Літописах
36. Що означає слово “культура”
богословському трактуванні:
A. Вирощувати
B. Поклонятися
C. Доглядати
D. Обробляти
E. Збирати

38.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
37. На якій теорії ґрунтується
концепція Сковороди:
Чотирьох світів
Багатьох світів
Одного світу
Двох світів
Трьох світів
В-ІІІ
37. На честь якого бога
проводилися Тіфійські музичні
ігри ?:
A. Аполлона
B. Посейдона
C. Гомера
D. Фідія
E. Зевса
В-ІІ
A.
B.
C.
D.
E.
37. У духовному житті
візантійського суспільства
панував:
Єговізм
Мусульманство
Іслам
Буддизм
Християнство
В-IV
37. Який український філософ
уперше поставив питання про
культуру як символічний світ:
A. Шевченко
B. Франко
C. Куліш
D. Костомаров
E. Сковорода

39.

В-І
38. Кому належать слова
“полонена Греція перемогла
некультурного переможця”:
A. Галену
B. Горацію
C. Гіппократу
D. Асклепіаду
E. Сократу
В-ІІ
38. Хто вперше переклав Біблію
українською мовою?:
A. Шевченко
B. Куліш
C. Костомаров
D. Сковорода
E. Котляревський
В-ІІІ
В-IV
38. Які медичні школи були
найбільш відомі у Стародавньому
світі?:
A. Кнідоська і Коська
B. Троянська
C. Римська
D. Греко-римська
E. Еллінська
38. Кому належить праця “Канон
лікарської науки”?
A. Нестору-Літописцю
B. Авіценні
C. Галену
D. Імготепу
E. Гіппократу

40.

В-І
В-ІІ
39. Назвіть знаменитий пам'ятник
римської культури:
A. Амфітеатр
B. Пантеон
C. Храм
D. Скульптура
E. Арка
39. Який чинник завдав нищівного
удару Візантійській імперії на
початку XVIII ст. ?:
A. Занепад економіки
B. Напади варварів
C. Хрестові походи
D. Римські війни
E. Перські війни
В-ІІІ
В-IV
39. Хто був найвидатнішим
лікарем у Греції :
А. Гален
В. Авіценна
С. Архімед
D. Гіппократ
Е. Демокріт
A.
B.
C.
D.
E.
39. Кому належить праця
“Націоналізм”:
Сковороді
Донцову
Гіппократу
Галену
Хвильовому

41.

В-І
В-ІІ
40. Яка мова була державною
мовою у Візантії до VIIст.?:
А. Грецька
В. Англійська
С. Македонська
Д. Латинська
Е. Старослов’янська
40. Як називався перехідний
період у розвитку культури від
середньовіччя до Нового часу?
A .Ренесанс
B. Еллінізм
C. Буддизм
D. Романтизм
E. Прогрес
В-ІІІ
В-IV
40. Яке місто було засновано
братами Ромулом і Ремом?:
А. Грецію
В. Індію
С. Китай
D. Рим
Е. Єгипет
40. Найвідоміша поема індійського
епосу – це:
A. Рігведи
B. Пісні
C. Поема “Море”
D. Поема “Аджанта”
E. Поема “Рамаяна”

42.

В-І
41. Скільки університетів
налічувалося в Західній Європі в
кінці XV ст.?
А. 50
В. 100
С. 200
Д. 65
Е. 80
В-ІІ
41. Хто є автор фрески “Таємна
вечеря”?:
A. Леонардо да Вінчі
B. Оноре де Бальзак
C. Лопе де Вега
D. Ван де Пульпа
E. Васко да Гама
В-ІІІ
В-IV
41. Яку назву носили спортивні і
музичні ігри на честь Аполлона
(бога поезії)?
А. Олімпійські
В. Тіфійські
С. Грецькі
D. Римські
Е. Полонезькі
41. Яким століттям датується
“Книга пісень”?
A. IX ст.
B. XI ст.
C. XI – VI ст. до н. е.
D. VIII ст. до н. е.
E. VII ст. н. е.

43.

В-І
42. Хто був лікарем візантійського
імператора Юліана Відступника?:
А. Амідський
В. Гален
С. Гіппократ
Д. Егінський
Е. Орибазій
В-ІІ
42. Що у перекладі означає слово
“гуманізм”?:
A. Своєрідний
B. Близький
C. Божественний
D. Природний
E. Людський
В-ІІІ
В-IV
42. Назвіть автора “Слова про
закон і благодать”:
А. Князь Володимир
В. Нестор-літописець
С. Митрополит Іларіон
D. Ярослав Мудрий
Е. Данило Галицький
42. Яка піраміда вважалася
найбільш грандіозною за
параметрами та площею в Гізі:
A. Хеопса.
B. Джосера
C. Хефрена
D. Тутанхамона
E. Мікеріна

44.

В-І
43. Як називалися заклади для
лікування хворих на проказу?
А. Шпиталі
В. Лікарні
С. Лазарети
Д. Богадільні
Е. Госпіталі
В-ІІ
43. Чим найбільше вражають
картини Леонардо да Вінчі?
A. Стриманістю
B. Чіткістю
C. Фантастичністю
D. Таємничістю
E. Кольором
В-ІІІ
В-IV
43. Хто заклав підвалини для
розвитку еллінізму?:
A. Софокл
B. Гомер
C. Сковорода
D. Македонський
E. Могила
43. Який храм вважається одним
із чудес світу?
A. Ашока
B. Кайласа
C. Кама
D. Сінах араба
E. Анушартана

45.

В-І
44. Видатною пам’яткою
німецького героїчного епосу є:
А. „ Енеїда”
В. „Пісна про Нібелунгів”
С. „Іліада” й „Одіссея”
Д. „ Ромео і Джульєтта”
Е. „Пісня про Роланда”
В-ІІ
A.
B.
C.
D.
E.
44. Хто є автор роману “Дон
Кіхот”?:
Макіавеллі
Рабле
Петрарка
Сервантес
Шекспір
В-ІІІ
В-IV
44. Яка книга до нас дійшла з часів
Гіппократа?:
A. “Збірник пісень”
B. “Фармакопея”
C. “Махабхарата”
D. “Гіппократів збірник”
E. “Рамаяна”
44. Де вперше було написано
фармакологію?
A. Індії
B. Греції
C. Китаї
D. Римі
E. Єгипті

46.

В-І
В-ІІ
45. Найвідоміший хірург XVI ст., що
був військовим цирульником?
А. Гален
В. Орибазій
С. Амідський
Д. Амбруаз Паре
Е. Егінський
45. Назвіть автора драматичного
твору “Антоній і Клеопатра”?:
A. Кеплер
B. Рабле
C. Бокаччо
D. Сервантес
E. Шекспір
В-ІІІ
В-IV
45. Як називалися заклади для
лікування хворих на проказу?
А. Шпиталі
В. Лікарні
С. Лазарети
Д. Богадільні
Е. Госпіталі
45. Особливу роль в
архітектурному стилі Єгипту
відігравали:
A. Стіни
B. Колонади
C. Брами
D. Зали
E. Вікна

47.

В-І
46. Де виникла поезія вагантів ?:
А. Шумері і Вавилоні
В. Німеччині і Франції
С. Греції і Римі
Д. Єгипті і Македонії
Е. Індії і Китаї
В-ІІ
A.
B.
C.
D.
E.
46. Хто є автором картини
“Сікстинська мадонна”?:
Пікассо
Петрарка
Тінторетто
Тиціан
Рафаель
В-ІІІ
В-IV
46. В якому році в Римі був
збудований знаменитий Колізей?
А. 50 – 60 рр. н. е.
В. 75 – 80 рр. н. е.
С. 70 – 80 рр. н. е.
D. 40 – 50 рр. н. е.
Е. 30 – 40 рр. н. е.
46. “Золотим віком” в історії
називають панування:
A. Грецької цивілізації
B. Єгипетської цивілізації
C. Шумерської цивілізації
D. Римської цивілізації
E. Індійської цивілізації

48.

В-І
В-ІІ
47. Хто у IX ст. заклав основи
алгебри:
А. А. Великий
В. С. Боецій
С. Лев Математик
Д. П. Кесарійський
Е. А. Амідський
47. Хто є автором твору “Собака
на сіні”?:
A. Оноре де Бальзак
B. Лопе де Вега
C. Ван де Пульпа
D. Васко да Гама
E. Леонардо да Вінчі
В-ІІІ
В-IV
47. В якій праці висвітлено Кодекс
лікарської етики?:
A. “Прогностиці”
B. “Клятві Гіппократа”
C. Фармакології
D. Медичному збірнику
E. Переказах
47. Що протягом двох тисяч років
будували у Китаї:
A. Пам'ятники
B. Піраміди
C. Храми
D. Великий канал
E. Мости

49.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
48. Хто був відомим лікарем,
хірургом, алхіміком, задиракою
і дуелянт ом у XVI ст.?:
Гален
Егінський
Амідський
Орибазій
Парацельс
В-ІІ
A.
B.
C.
D.
E.
48. Назвіть автора статуї
“Давид”?:
Лопе де Вега
Леонардо да Вінчі
Мікеланджело
Рафаель
Тиціан
В-ІІІ
В-IV
48. Хто розвинув Ораторське
мистецтво у Римі:
A. Геродот
B. Арістофан
C. Софокл
D. Сократ
E. Цицерон
48. Який фараон в історії Єгипту
відіграв особливу роль:
A. Мемфіс
B. Яхмус
C. Асклепій
D. Атон
E. Аменхотеп IV

50.

В-І
A.
B.
C.
D.
E.
49. Хто є автор трактату “Про
будову людського тіла”?:
Парацельс
Везалій
Гален
Гіппократ
Орибазій
В-ІІ
49. Хто є автор ліричних творів,
присвячених жінці Лаурі в яку
був закоханий сам поет?:
A. Сервантес
B. Сервет
C. Петрарка
D. Шекспір
E. Рабле
В-ІІІ
В-IV
49. Назва “Італія” походить від
латинського слова “вітеллюс”, що
означає:
А. Великий
В. Пишний
С. Визначний
D. Бичок, телятко
Е. Войовничий
49.Чия із гробниць залишилася
непограбованою до наших днів?
A. Ехнатона
B. Мікеріна
C. Хеопса
D. Тутанхамона
E. Хефрена

51.

В-І
В-І
50. Назвіть шедевр
50.Залежно
50.Залежно
від
від режиму
режиму конкурентної
конкурентної
ранньовізантійської
боротьби
боротьби розрізняють
розрізняють
конкуренцію:
конкуренцію:
архітектури:
А.
А. лінійну;
лінійну;
A.
Храм Федори в Афінах
Б.
Б. циклічну;
циклічну;
B.
Собор св.Софії в
В.
В. приховану;
приховану;
Константинополі
Г.
Г. досконалу;
досконалу;
C.
Церква св.Петра
Д.
Д. фрикційну.
фрикційну.
D.
Монастир у Нікеї
E. Базиліка Сан Віталя
В-ІІІ
50. Найвидатніший витвір
античного будівництва:
A. Храм Ерехтейон
B. Акрополь
C. Статуя Афіни
D. Храм Парфенон
E. Колізей
В-ІІ
50. Хто є автор картини “Введення
Марії у храм”?:
A. Рафаель
B. Тиціан
C. Леонардо да Вінчі
D. Пікассо
E. Тінторетто
В-IV
50. Перші відомі центри індійської
культури існували на берегах:
A. Нілу
B. Інду
C. Тигру
D. Єфрату
E. Нітру
English     Русский Правила